Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 14/2012 - 03.04.2012

ČísloNázev
01Pozvánka
02Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
03Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/152 Hrotovice - Slavětice
04Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/348 Stáj, most v km 34,170 přes Ochozský potok
05Nabytí pozemku v k. ú. Popelištná a obci Červená Řečice
06Prodej pozemku v k. ú. Bransouze
07Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Rouchovany
08Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Vysoké Studnice
09Majetkoprávní příprava stavby silnice III/35417, 35420 Slavkovice - Mělkovice
10Darování pozemku v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou
11Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř , změna usnesení 0350/09/2012/RK
12Darování pozemků v k. ú. Nová Ves u Třebíče a obci Nová Ves
13Majetkoprávní vypořádání areálu cestmistrovství v k. ú. a obci Počátky
14Smlouvy zakládající právo provést stavbu v k. ú. a obci Velká Bíteš
15Darování pozemků v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
16Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
17Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
18Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Jihlava
19Uzavření smlouvy pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba
20Vzájemné darování pozemků v k. ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu a obci Dolní Krupá
21Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Třebíč, ulice Bráfova
22Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Třebíč, ulice Jungmanova
23Uzavření nájemní smlouvy - obec Střítež
24Změna rozsahu schváleného projektu k spolufinancování z OPŽP Úspory energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.b
25Návrh na zařazení nové akce Domov bez zámku - statická sanace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7
26Majetkoprávní vypořádání pozemků po ukončení stavby II/360 Obchvat obce Oslavička, I. a II. stavba
27Záměr prodeje nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
28Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - Třebíč
29Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Nové Město na Moravě - emergency
30Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Ždírec nad Doubravou
31Darování pozemků v k. ú. a obci Zajíčkov
32Výpůjčka nemovitého majetku v k. ú. Koňkovice
33Zařazení nové akce Domov důchodců Ždírec - sadové úpravy do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
34Stavební záměr Školní statek Humpolec - Volné ustájení a odpadové hospodářství
35Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Technický dozor stavebníka, soubor - 01
36Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Výkon činností koordinátora BOZP, soubor - 01
37Čestné prohlášení k projektu II/360 Oslavice - Oslavička
38Souhlas s vývozem 3 sbírkových předmětů ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace za účelem restaurování
39Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic
40Souhlas zřizovatele k přijetí finančních účelových darů u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
41Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru Svazu důstojníků a praporčíků AČR, o. s.
42Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizaci SPMP Třebíč
43Návrh dotace na projekt SENIOR - zábavně-vzdělávací program pro seniory - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
44Poskytnutí dotace na celostátní soutěž Pomoz mi najít cestu tmou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
45Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na projekt Vzděláváním za kvalitu a profesionalitu
46Podstatné změny v projektech: Transformace ÚSP Jinošov, Transformace ÚSP Jinošov II., Transformace ÚSP Jinošov III., Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
47Souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí č. 12/07 za rok 2011 a souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 2/09 za ro
48Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností
49Havarijní pojištění vozidel Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
50Změna organizačního řádu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
51Výpůjčka movitých věcí pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
52Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatřeních zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za III. čtvrtletí 2011
53Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů za likvidaci nepoužitelných léčiv za II. pololetí 2011
54Projekt Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
55Schválení podstatných změn v grantovém projektu OP VK Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků ZUŠ
56Rozhodnutí č. 3 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.01/3.2.09
57Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.01/02.0048
58Monitorovací zpráva projektu KVALITA 10
59Konference Veřejná správa jako významný faktor rozvoje regionu - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
60Změna Smlouvy o výpůjčce
61Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
62Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze školám
63Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace baseballovému klubu Třebíč Nuclears na pořádání ME juniorů do 21 let
64Záměr Kraje Vysočina podat přihlášku do výběrového řízení na pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014
65Zpráva o činnosti příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu - schválení výsledku hospodaření za rok 2011
66Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
67Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekty
68Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola automobilní Jihlava
69Projektový záměr příspěvkové organizace Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
70Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Žďár nad Sázavou
71Projektový záměr příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava
72Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Velké Meziříčí
73Projektový záměr příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč
74Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
75Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
76Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
77Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2012 dle schválených pravidel rady kraje
78Pilotní projekt komunikační technologie pro zvýšení bezpečí a kvality života pacientů v domácí péči
79Informace o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace
80Jmenování ředitelů škol a školských zařízení na základě konkursního řízení
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz