Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 13/2005 - 22.03.2005

ČísloNázev
01Pozvánka
02Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření včetně návrhu na řešení ztráty hospodaření příspěvkových organizací kapitoly Školství za rok 2004
03Souhlas zřizovatele s projekty podávanými v rámci realizace Státní informační politiky ve vzdělávání
03upr1Souhlas zřizovatele s projekty podávanými v rámci realizace Státní informační politiky ve vzdělávání
04Návrh na uložení opatření na základě vykonané kontroly
0505 Změny v rejstříku škol a školských zařízení
0606 Projekty Adaptabilní školy
0707 Zapojení kraje Vysočina do projektu ROZAM
08Výkup pozemků v k. ú. Vlachovice u Rokytna, obec Vlachovice
09Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
10Poskytnutí finančního příspěvku - Wolkerův Prostějov
11Návrh platu ředitele Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
12Vyhlášení ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2004
13NAŘÍZENÍ kraje Vysočina, kterým se vydává Program ke zlepšení kvality ovzduší kraje Vysočina
14NAŘÍZENÍ kraje Vysočina, kterým se vydává Integrovaný program snižování emisí znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin kraje Vysočina
15Návrh smlouvy a rozpočtové změny - pořádání konference ISSS - LORIS/V4DIS 2005
16FOND VYSOČINY - Grantový program VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝ INTERNET
17FOND VYSOČINY - Grantový program ELEKTRONICKÉ PODATELNY
18Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden-únor 2005
19Veřejná zakázka na výběr poskytovatele služby "Stravovací služby bufetu Krajského úřadu kraje Vysočina" - oznámení zadávacího řízení
20Oslavy 60. výročí Dne osvobození
21Jmenování hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ve veřejné zakázce "Noviny kraje Vysočina"
22Zpráva o hospodaření zdravotnických zařízení zřízených krajem Vysočina za rok 2004
23Zpráva o výsledku šetření v Nemocnici Jihlava
24Projekt Hospicového hnutí Vysočina, o.s.
25Partnerství kraje Vysočina v projektu "Podané ruce" CC Systéme a. s.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz