Přístup k mapovým službám (WMS)datum vzniku / úpravy: 20.10.2003

Přístup k mapovým službám (WMS)

Web Map Server poskytuje službu WMS = Web Mapping Service
Služba WMS poskytuje rozhraní, které umožňuje jednotný přístup Web klientů k mapovému serveru na internetu za účelem vytvoření polohově registrované mapové kompozice. Komunikace mezi počítači probíhá na základě standardizovaných protokolů Open GIS konsorcia (OGC). To v praxi znamená použít některého standardního WMS klienta. Lze si vybrat z mnoha nabídek volně dostupných Web klientů, nebo mezi komerčnímí programovými produkty.

Web Feature Server poskytuje službu WFS = Web Feature Service
Tato služba poskytuje rozhraní, které umožňuje klientům komunikaci na úrovni jednotlivých geoprvků. Server vyhodnotí dotaz klienta a výsledek vrací ve formátu GML.

Příkladem takovéto mapové služby je "Mapový server GIS Kraje Vysočina", který zpřístupňuje uživatelům geodata o kraji prostřednictvím mapového klienta, např. v projektu Vysočina. Další možností využití WMS Kraje Vysočina je možnost připojení vrstev kraje do svých, privátních mapových projektů.
Výhody tohoto přístupu k datů jsou následující:
 • Přistup ke službě, nikoliv k datům, data jsou navenek prezentována ve standardním formátu
 • Standardní protokol komunikace umožňuje pro různé funkce využívat programové vybavení různých výrobců
 • Možnost využití kaskádování serverů (jejich vzájamné propojování
 • Centrální datový sklad zaručuje aktuální data při připojení
 • WMS služby podporují formát XML dokumentů popisu služby apod.
 • Pomocí volně dostupných mapových klientů (např. WMS Viewer) se může uživatel, prostřednictvím URL adresy volaného klienta, připojit k poskytované webové mapové službě a výsledek si prohlédnout v internetovém prohlížeči.

  Příklad URL adresy krajkého mapového serveru: http://mapy.kr-vysocina.cz/cgi-bin/mapserv.exe?map=/gis/projekty/vysocina/vysocina_wms.map
  po otevření této adresy je potřeba zvolit souřadný systém pro zobrazování: S-JTSK, popř. epsg:2065

  Další možností jak si prohlédnout zpřístupněná data je nainstalovat volně šiřitelný program přímo na Váš počítač. Takovýmto programem může být třeba ArcExplorer firmy Esri ve verzi Java Edition 4.0.1 a vyšší.

  Stažení programu ArcExplorer z webu
  Stažení rozšíření Interoperability pro ArcExplorer
  Pak stačí v ArcExploreru v menu „Interoperability/Connec to WMS" napsat URL adresu webové mapové služby krajského serveru:
  http://mapy.kr-vysocina.cz/mapserv/vysocina/vysocina_wms.xml

  V tomto programu nebudou funkční všechny WMS zdroje, protože ArcExplorer nepodporuje více projekcí. Problémy mohou nastat také při připojení přes proxy serverb (kontaktujte Vašeho systémového administrátora).

  Nezanedbatelnou "třešničkou na dortu" může být pro fandy (testery vlastního umu) zobrazování přímo v Internet Exploreru po zadání vlastní specifikace požadovaných dat.
  Pro kontrolu funkce WMS na požadovaném serveru můžete přímo zadat požadavek WMS ve tvaru:

  http://mapy.kr-vysocina.cz/cgi-bin/mapserv.exe?map=/gis/projekty/vysocina/vysocina.map&request=getCapabilities

  Výsledkem tohoto požadavku na server je XML dokument obsahující popis služby, verzi, ale hlavně popis jednotlivých vrstev. Na základě takto získaných informací můžete sestavit požadavek na mapu:
  http://mapy.kr-vysocina.cz/cgi-bin/mapserv.exe?map=/gis/projekty/vysocina/vysocina.map&request=getMap&version=1.1.0&layers=obce nebo obce2, obce3, jak jen chcete.