Kraj Vysočina

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

 

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Získání informací – Postup pro podání a vyřízení žádosti dle 106/1999 Sb. [PDF, 111 kB]
Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. [PDF, 164 kB]

Poskytnuté informace v roce 2017

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se vypořádání připomínek VDV oblast Havlíčkův Brod a Ledeč nad Sázavou a VDV v ostatních oblastech.
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Jana Myšková, ODSH
19. 12. 2017
Žádost o poskytnutí informace dle Zák. 106/1999 Sb. týkající se poskytnutí jednotlivých rozhodnutí o udělení nebo změně licencí VLOD
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Bc. Pavel Hamáček, ODSH
18. 12. 2017
Informace týkající se dopisu vztahujícího se k odkupu pozemků z důvodu výstavby obchvatu Velkého Beranova
ad 1. Jmenovitý seznam všech představitelů Kraje Vysočina prokazatelně seznámených s dopisy a e-maily R. a B. S. Na Krajský úřad Kraje Vysočina byla doručena dne 2. 11. 2017 a 29. 11. 2017 podání man plné znění
Mgr. M. Morkusová, OSH
15. 12. 2017
Žádost o informaci ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se poskytnutí dokumentů se všemi přílohami k veřejné zakázce „Dopravní modely a prognózy intenzit automobilové dopravy pro stavby obchvatů“.
Viz přiložený soubor
otevřít soubor
Bc. Lenka Procházková, ODSH
13. 12. 2017
Žádost o informaci ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se poskytnutí podkladových materiálů včetně všech příloh k VZ "„II/602 Velké Meziříčí – ul. Sokolovská a Karlov, 10. stavba“
Viz přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Miroslav Dokulil, ODSH
13. 12. 2017
Poskytnutí podkladových materiálů z komunikace Kraje Vysočina s nadačním fondem Aktivní ženy
Viz přiložený soubor
otevřít soubor
Sýkora, Švarcová, OSV
12. 12. 2017
žádost o poskytnutí kopie přílohy přípisu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT 11012/2016-1 ze dne 17. 3. 2016
Informace poskytnuta (viz příloha)
otevřít soubor
JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
07. 12. 2017
Žádost o poskytnutí vyjádření nesouhlasu Kosteleckých uzenin s realizací stavby křižovatky II/639
viz příloha
otevřít soubor
Petr Kolář, odbor majetkový
05. 12. 2017
Žádost o poskytnutí informací týkajících se veřejné zakázky "Střední průmyslová škola Třebíč - demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny - etapa B"
Poskytnutá informace viz příloha.
otevřít soubor
Petr Kolář, odbor majetkový
30. 11. 2017
Žádost o poskytnutí informací týkajících se spotřeby a ceny plynu pro budovu Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina a další náklady spojené s provozováním plynové kotelny v této budově a to vše za roky 2015 a 2016.
Znění částečně poskytnuté informace viz příloha.
otevřít soubor
Petr Kolář, odbor majetkový
27. 11. 2017
žádost o poskytnutí kopie písemnosti reagující na přípis ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT 11012/2016-1 ze dne 17. 3. 2016
informace poskytnuta (viz příloha)
otevřít soubor
JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
24. 11. 2017
žádost o poskytnutí informace týkající se počtu vychovatelů / vychovatelek zaměstnaných v Kraji Vysočina na I. stupni základních škol a jejich zařazení do platových tříd
Platová třída 8 - 53,275 Platová třída 9 - 358,971 Platová třída 10 - 25,319 Celkem - 437,565
JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
24. 11. 2017
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se vytýkacího dopisu pro JHMD (Jindřichohradecké místní dráhy).
Viz přílohu.
otevřít soubor
Ing. Jana Myšková, ODSH
06. 11. 2017
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/199 sb., o svobodném přístupu k informacím ve věci: "II/360 Jaroměrice nad Rokytnou - obchvat", vyhledávací studie pro napojení průmyslové zóny (Popovice) a převedení pěších (Bohušice).
viz přílohu
otevřít soubor
Ing. Jiří Lojda, ODSH
30. 10. 2017
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se situace na úzkokolejce (JHMD a.s.)
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Jana Myšková, ODSH
24. 10. 2017
Žádost o zveřejnění poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se sdělení informace z jakého důvodu došlo k zakrytí reklamního zařízení nacházející se na pozemku p. č. 299/2 k. ú. Onšovice u Dehtářů patřící společnosti Comerz Billboard s.r.o..
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Bc. Pavel Hamáček, ODSH
11. 10. 2017
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se projednávání a současného stavu projektu "Veřejná doprava Vysočiny" pro oblast Pelhřimovsko.
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Jana Myšková, ODSH
06. 10. 2017
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se kapacitní potřeby technických prohlídek, kapacity kontrolních linek STK a počtu skutečně provedených technických prohlídek pro okres Žďár nad Sázavou v období 2016 - 2017.
viz připojený soubor
otevřít soubor
Ing. Bc. Pavel Hamáček, ODSH
04. 10. 2017
žádost o informace týkající se akce „Přístavba k budově Obecního úřadu Píšť (č. p. 4)“, stavebníka Obec Píšť, se sídlem Píšť 4, 396 01 Humpolec, IČ: 00476137 na pozemku st. parc. č. 14, poz. parc. č.: 779/2, katastrální území Píšť
Poskytnuté informace jsou obsahem přiloženého souboru
otevřít soubor
Mgr. Petr Tlustoš, Odbor regionálního rozvoje
04. 10. 2017
poskytnutí úplného seznamu mateřských a základních škol zřízených v rámci Kraje Vysočina, které zaměstnávaly asistenty pedagoga, včetně údajů a počtu dětí a asistentů pedagoga na těchto školách
poskytnutá informace (viz příloha)
otevřít soubor
JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
03. 10. 2017
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - žádost o sdělení, kdo dal podnět k zaslání výzev a k následnému odstranění 4 ks reklamních zařízení patřících společnosti Comerz Billboard s.r.o..
viz připojený soubor
otevřít soubor
Ing. Hana Strnadová, ODSH
02. 10. 2017
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se jízdních řádů železniční a linkové dopravy projektu „Veřejná doprava Vysočiny“ (pro všechny železniční tratě a autobusové linky).
viz připojený soubor
otevřít soubor
Ing. Jana Myšková, ODSH
25. 09. 2017
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se jízdních řádů železniční a linkové dopravy projektu „Veřejná doprava Vysočiny“ (pro všechny železniční tratě a autobusové linky).
viz připojený soubor
otevřít soubor
Ing. Jana Myšková, ODSH
25. 09. 2017
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se jízdních řádů železniční a linkové dopravy projektu „Veřejná doprava Vysočiny“ (pro všechny železniční tratě a autobusové linky).
viz připojený soubor
otevřít soubor
Ing. Jana Myšková, ODSH
25. 09. 2017
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se jízdních řádů železniční a linkové dopravy projektu „Veřejná doprava Vysočiny“ (pro všechny železniční tratě a autobusové linky).
viz připojený soubor
otevřít soubor
Ing. Jana Myšková, ODSH
25. 09. 2017
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se jízdních řádů železniční a linkové dopravy projektu „Veřejná doprava Vysočiny“ (pro všechny železniční tratě a autobusové linky).
viz připojený soubor
otevřít soubor
Ing. Jana Myšková, ODSH
25. 09. 2017
Žádost o poskytnutí informace týkající se zadání zpracování znaleckých posudků k určení ceny nemovitostí konkrétním subjektům
viz připojený soubor
otevřít soubor
Petr Kolář, odbor majetkový
14. 09. 2017
žádost o poskytnutí informace - rozhodnutí ve věci regulace reklamy na zdravotnické prostředky, tj. rozhodnutí o uložených pokutách či jiných sankcích (či zastavení řízení či jiné meritorní ukončení) dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, která se týkala reklamy na zdravotnické prostředky ve smyslu zák. 268/2014 Sb., to vše týkající se pouze rozhodnutí či usnesení, která byla vydána od 1. 10. 2016 do současné doby
V uvedeném období Krajský úřad Kraje Vysočina žádné řízení týkající se reklamy na zdravotnické potřeby nevedl.
Mgr. Karel Kotrba, MSc., Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
04. 09. 2017
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkajících se VDV - Veřejná dopravy Vysočiny: veškeré podklady, studie, vyjádření, stanoviska poskytnuté orgánům samosprávy úředníkem Pavlem Bartošem v roce 2017
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Jana Myšková, ODSH
29. 08. 2017
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkajících se VDV - Veřejná dopravy Vysočiny: veškeré podklady, studie, vyjádření, stanoviska poskytnuté orgánům samosprávy úředníkem Pavlem Bartošem v roce 2017
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Jana Myšková, ODSH
29. 08. 2017
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkajících se VDV - Veřejná dopravy Vysočiny: veškeré podklady, studie, vyjádření, stanoviska poskytnuté orgánům samosprávy úředníkem Pavlem Bartošem v roce 2017
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Jana Myšková, ODSH
29. 08. 2017
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkajících se VDV - Veřejná dopravy Vysočiny: veškeré podklady, studie, vyjádření, stanoviska poskytnuté orgánům samosprávy úředníkem Pavlem Bartošem v roce 2017
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Jana Myšková, ODSH
29. 08. 2017
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkajících se VDV - Veřejná dopravy Vysočiny: veškeré podklady, studie, vyjádření, stanoviska poskytnuté orgánům samosprávy úředníkem Pavlem Bartošem v roce 2017
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Jana Myšková, ODSH
29. 08. 2017
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkajících se VDV - Veřejná dopravy Vysočiny: veškeré podklady, studie, vyjádření, stanoviska poskytnuté orgánům samosprávy úředníkem Pavlem Bartošem v roce 2017
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Jana Myšková, ODSH
29. 08. 2017
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkajících se VDV - Veřejná dopravy Vysočiny: veškeré pozvánky na setkání zaslané orgánům samosprávy Krajem Vysočina v roce 2017
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Jana Myšková, ODSH
29. 08. 2017
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkajících se VDV - Veřejná dopravy Vysočiny: zápisy z porad Kraje Vysočina o VDV v roce 2017
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Jana Myšková, ODSH
29. 08. 2017
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkajících se VDV - Veřejná dopravy Vysočiny: veškeré připomínky Kraje Vysočina k VDV zaslané třetím subjektům v roce 2017
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Jana Myšková, ODSH
29. 08. 2017
Žádost o provedení kontroly konání veřejné sbírky 1. Kočičího útulku na Vysočině z.s., Skrýšov 12, 588 13 Polná
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor ekonomický, provádí kontroly na základě schváleného plánu kontrol na daný rok, včetně kontrol mimořádných. U 1. Kočičího útulku na Vysočině z.s. byla provedena mimoř plné znění
Ing. Anna Krištofová, OE
09. 08. 2017
žádost o poskytnutí informace týkající se různorodých oblastí, z nichž některé se vztahují k působnosti Kraje Vysočina
Přehled veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace, u nichž je poskytovatelem Kraj Vysočina za rok 2016, je k nalezení na internetové adrese https://analytika.kr-vysocina.cz/ReportServer_SQLSERVERPUBLI plné znění
JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
02. 08. 2017
Žádost o informaci na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se uložení pokuty od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - veřejná zakázka "S205/10 - II/350 Přibyslav – Žižkova ul."
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Bc. Lenka Procházková, ODSH
27. 07. 2017
žádost o poskytnutí kopie závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace pro obec Meziříčko- Program obnovy venkova Vysočiny
poskytnuta závěrečná zpráva a vyúčtování
otevřít soubor
Marková, regionálního rozvoje
26. 07. 2017
opakovaná žádost o poskytnutí informace týkající se dotazů ohledně ZDVOP a nákladů na další zařízení v rámci sociálních věcí
Informace byla žadatelce poskytnuta přípisem č. j. KUJI 47638/2017 ze dne 11. 7. 2017 odeslaným na e-mailovou adresu, kterou uvedla žadatelka. V případě, že by se žadatelka chtěla potřetí dotázat plné znění
JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
26. 07. 2017
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů: 1/ jakým způsobem provádí Kraj Vysočina finanční kontrolu dopravců v ZVS 2/ sdělit poslední termín provedení finanční kontroly nakládání s těmito dotacemi a vynaloženými prostředky Kraje 3/ jaké jsou výsledky výše zmíněné finanční kontroly
viz přílohu
otevřít soubor
Ing. Jana Myšková, ODSH
25. 07. 2017
Žádost o poskytnutí informací týkajících se výkupních cen pozemků pro stavbu II/353 - Velký Beranov obchvat
informace viz příloha
otevřít soubor
Petr Kolář, majetkový
19. 07. 2017
informace o nákladech na úklid kancelářských budov užívaných v letech 2014, 2015 a 2016
viz příloha
otevřít soubor
šmídová ivana, oddělení hospodářské správy
14. 07. 2017
Jaké částky z rozpočtu Kraje Vysočina byly v letech 2012 - 2016 vydány na položky uvedené v textu vyřízení žádosti.
Viz dokument pod č.j.: KUJI 47638/2017
otevřít soubor
Mgr. M. Morkusová, OSH, OSV, OZ, OŠMS
12. 07. 2017
Žádost o poskytnutí kopií rozhodnutí o povolení k provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu včetně změnových rozhodnutí pro provozovatele statutární město Jihlava a Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.
Informace poskytnuta pod č. j. KUJI 50098/2017.
I.Olšanová, ŽPZ
11. 07. 2017
Žádost o poskytnutí informace - seznamu porodních asistentek, které získaly registraci od krajského úřadu včetně uvedení odborné činnosti a kontaktních údajů.
Informace poskytnuta pod čj. KUJI 5520/2017.
D. Talpa, OZ
04. 07. 2017
Počet jednání Rady Kraje Vysočina od 1. 1. 2017 dosud a jmenný seznam radních, kteří se z jednání Rady Kraje Vysočina omluvili od 1. 1. 2017 dosud.
Povinný subjekt žadateli sdělil, že žádný takový seznam povinný subjekt nevydal, jelikož veškeré tyto informace jsou dohledatelné na veřejně přístupných webových stránkách krajského úřadu a to pod odk plné znění
Mgr. Morkusová, OSH
28. 06. 2017
Poskytnutí výjimky k lovu ryb pod ledem a k použití závadných látek
Výjimka včetně žádosti o ni a příloh k žádosti byla poskytnuta.
Ing. Martin Drápela, ŽPZ
28. 06. 2017
Žádost o poskytnutí informace, zda krajský úřad uložil v období od 1. 1. 2015 do 15. 6. 2017 sankci za správní delikt podle ust. § 118 odst. 3 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), tj. za delikt, kdy poskytovatel zdravotních služeb poruší povinnost podle ust. § 51 zákona o zdravotních službách. Dále o poskytnutí informace ohledně případně vydaného rozhodnutí o správním deliktu (sp. zn., popis jednání, uložená sankce, zda bylo podáno odvolání, zda rozhodnutí nabylo právní moc).
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Štanclová, zdravotnictví
27. 06. 2017
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se statistiky z vysokorychlostních dynamických vah nákladních vozidel, umístěné na silnici č. II/602 u Velkého Meziříčí a počtu projetých aut v období 1.1.2017 - 31.5.2017
viz přiložený soubor - informace byla poskytnuta částečně
otevřít soubor
Ing. Miroslav Dokulil, ODSH
19. 06. 2017
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se poskytnutí kopií všech rozhodnutí o oprávnění k provozování stanice technické kontroly vydaných Krajským úřadem Kraje Vysočina.
viz přiložený soubor - informace byla poskytnuta částečně
otevřít soubor
Ing. Jozef Hrnčiar, ODSH
19. 06. 2017
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se umístění autobusové zastávky v Havlíčkově Brodě, ul. Humpolecká
viz přílohu
otevřít soubor
Ing. Hana Strnadová, ODSH
13. 06. 2017
seznam právnických osob, které splňují podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, v nichž má krajský úřad majetkovou účast, tj. takových právnických osob, v nichž má krajský úřad samostatně nebo s jiným územním samosprávným celkem většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby. Vyžádaná informace o právnických osobách je požadována v rozsahu obchodní firma, IČO a sídlo takové právnické osoby, případně v takovém formátu, v kterém ho krajský úřad má k dispozici.
Veškeré tyto informace jsou dohledatelné na veřejně přístupných webových stránkách krajského úřadu a to pod odkazem: https://extranet.kr-vysocina.cz/rejstrik-organizaci/vsechny-organizace. Tímto tedy plné znění
Mgr. Markéta Morkusová, OSH
05. 06. 2017
žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se finanční kontroly nakládání s dotacemi v Kraji Vysočina dle Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou
viz přílohu
otevřít soubor
Ing. Jana Myšková, ODSH
02. 06. 2017
poskytnutí seznamů starostů za volební období od r.2000
informace poskytnuta částečně - viz příloha
otevřít soubor
T. Mrázková, odbor informatiky
15. 05. 2017
žádost o poskytnutí smlouvy mezi Krajem Vysočina a společností A.M.O.S. DESIGN, s.r.o., IČ: 63479982 na dodání veřejné zakázky "Komplexní realizace a dodávka stálé expozice včetně náplní AV techniky a veřejného interiéru na zámku Třebíč"
informace poskytnuta e-mailem dne 5. 5. 2017
otevřít soubor
Mgr. Karel Kotrba, MSc., Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
05. 05. 2017
Žádost o informaci, zda krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství vydával rozhodnutí v pochybnosti, zda na pozemcích p.č.st. 515, st. 513, 3051/4, st. 516, 3051/6, 3051/11 a 2238 v k.ú. Kněžice u Třebíče se jedná o vodní tok ve smyslu ustanovení § 43 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákona")
1. Krajský úřad, OŽPZ obdržel dne 16. 12. 2016 podnět od Magistrátu města Jihlavy, OŽP (dále jen "MMJ, OŽP") k zahájení řízení z moci úřední o rozhodnutí v pochybnosti, zda na výše uvedených pozemcích plné znění
Ing. Jaroslava Pavouková, životního prostředí a zemědělstv
05. 05. 2017
žádost o poskytnutí kontaktních údajů o obcích v Kraji Vysočina dle požadavků žadatele
viz příloha
otevřít soubor
Ing. Táňa Mrázková, informatiky
25. 04. 2017
Informace k usnesení rady kraje č. 0449/09/2017/RK
viz příloha
otevřít soubor
JUDr. Alena Labudová, odbor kontroly
29. 03. 2017
Poskytnutí informace dle zák. č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se zastavování rychlíků v Křižanově: 1/ zda proběhlo jednání s Ministerstvem dopravy 2/ jaký je výsledek tohoto jednání 3/ jestli budou zastavovat rychlíky ve Vlkově 4/ uskutečnění společné cesty vlakem z Křižanova do Brna
viz přílohu
otevřít soubor
Ing. Jana Myšková, ODSH
16. 03. 2017
Žádost o poskytnutí informací kolik kraj stojí návštěvy prezidenta od roku 2014, z jakých zdrojů kraj hradí tyto návštěvy, v jakých hotelech prezident přespával, jaké ceny se za hotely platí a jak početnou prezidentskou delegaci kraj při jednotlivých návštěvách hostil.
viz příloha
otevřít soubor
Svatošová, OSH
14. 03. 2017
Rozpočet odboru kanceláře hejtmana
viz příloha
otevřít soubor
Svatošová, OSH
14. 03. 2017
Žádost o informace, které se týkají udělování pokut v roce 2016 podle ust. § 35 a § 39 zákona č. 20/1987 Sb. za porušování cit. zákona ve vztahu k archeologickým nálezům a památkám.
viz příloha
otevřít soubor
JUDr. Eva Herzánová, OKPPCR
08. 03. 2017
Žádost o poskytnutí informace, zda Krajský úřad Kraje Vysočina rozhodoval jako odvolací správní orgán ve věci podezření z přestupku dle ust. § 76a odst. 4 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, pokud ano - žádost o poskytnutí všech konečných rozhodnutí, které Krajský úřad Kraje Vysočina v takových řízení vydal.
viz příloha - Informace poskytnuta částečně. O zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí.
otevřít soubor
Andrea Schwammenhőferová, OddOSČ
24. 02. 2017
Žádost o poskytnutí informací kolik kraj stojí návštěvy prezidenta, z jakých zdrojů kraj hradí tyto návštěvy, v jakých hotelech prezident přespával, jaké ceny se za hotely platí a jak početnou prezidentskou delegaci kraj při jednotlivých návštěvách hostil.
V roce 2016 byla uskutečněna jedna návštěva prezidenta republiky v Kraji Vysočina. Ubytování: 7 osob/2 noci - 17.370 Kč. Občerstvení 3x oběd a 2 večeře - 227.512 Kč. Tyto návštěvy se hradí ze schvále plné znění
Ing. Svatošová, OSH
21. 02. 2017
Zda povinný subjekt vydal metodiku nebo jiný dokument, ve kterém podřízeným správním orgánům doporučuje žádosti o informace podle InfZ a) části spisu a b) kompletní správní spis vyhovovat.
Povinný subjekt žádný takovýto dokument nevydal.
Mgr. Morkusová, OSH
10. 02. 2017
žádost o seznam obcí v Kraji Vysočina a kontaktní osoby
viz příloha
otevřít soubor
T. Mrázková, Odbor informatiky
09. 02. 2017
Poskytnutí schéma organizační struktury úřadu s uvedením jména a příjmení vedoucích zaměstnanců
Viz příloha
otevřít soubor
Ing. Hanáková, Mgr. Morkusová, OŘLZ, OSH
20. 01. 2017
žádost o adresář obecních a městských úřadů a městysů
viz příloha - informace poskytnuta
otevřít soubor
T. Mrázková, OI
11. 01. 2017
Žádost o poskytnutí informace o dozorčích radách v nemocnicích ve vlastnictví Kraje Vysočina (kritéria obsazování funkcí, klíč stanovování odměn členů včetně předsedy, náplň členů, výše odměn, konkrétní oblasti rozhodování).
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Štanclová, zdravotnictví
09. 01. 2017
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2006 webmaster@kr-vysocina.cz