Kraj Vysočina

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

 

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Získání informací – Postup pro podání a vyřízení žádosti dle 106/1999 Sb. [PDF, 111 kB]
Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. [PDF, 164 kB]

Posledních pět poskytnutých informací

Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb. k projednávanému návrhu Územního plánu Nížkov
viz. příloha
otevřít soubor
Malec M., OÚPSŘ
17. 01. 2018
Poskytnutí dokumentů se všemi přílohami zaslané jako podklady jednání pro Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 10/2017
Na jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 10/2017 nebyl členům kontrolního výboru zaslán žádný podkladový materiál
Matysová, Morkusová, OSH
17. 01. 2018
Sdělení výše příspěvků na provoz za roky 2014 až 2018 těchto zařízení: Domov důchodců Proseč-Obořiště a Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou
viz příloha
otevřít soubor
Ing.Píbilová, OSV
15. 01. 2018
Sdělení výše příspěvků na provoz za roky 2012 a 2013 těchto zařízení: Domov důchodců Proseč-Obořiště a Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou
viz příloha
otevřít soubor
Ing. Píbilová, OSV
15. 01. 2018
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se vypořádání připomínek VDV oblast Havlíčkův Brod a Ledeč nad Sázavou a VDV v ostatních oblastech.
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Jana Myšková, ODSH
19. 12. 2017
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2006 webmaster@kr-vysocina.cz