Kraj Vysočina

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

 

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Získání informací – Postup pro podání a vyřízení žádosti dle 106/1999 Sb. [PDF, 111 kB]
Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. [PDF, 164 kB]

Posledních pět poskytnutých informací

Žádost o zveřejnění poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se sdělení informace z jakého důvodu došlo k zakrytí reklamního zařízení nacházející se na pozemku p. č. 299/2 k. ú. Onšovice u Dehtářů patřící společnosti Comerz Billboard s.r.o..
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Bc. Pavel Hamáček, ODSH
11. 10. 2017
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se projednávání a současného stavu projektu "Veřejná doprava Vysočiny" pro oblast Pelhřimovsko.
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Jana Myšková, ODSH
06. 10. 2017
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se kapacitní potřeby technických prohlídek, kapacity kontrolních linek STK a počtu skutečně provedených technických prohlídek pro okres Žďár nad Sázavou v období 2016 - 2017.
viz připojený soubor
otevřít soubor
Ing. Bc. Pavel Hamáček, ODSH
04. 10. 2017
žádost o informace týkající se akce „Přístavba k budově Obecního úřadu Píšť (č. p. 4)“, stavebníka Obec Píšť, se sídlem Píšť 4, 396 01 Humpolec, IČ: 00476137 na pozemku st. parc. č. 14, poz. parc. č.: 779/2, katastrální území Píšť
Poskytnuté informace jsou obsahem přiloženého souboru
otevřít soubor
Mgr. Petr Tlustoš, Odbor regionálního rozvoje
04. 10. 2017
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - žádost o sdělení, kdo dal podnět k zaslání výzev a k následnému odstranění 4 ks reklamních zařízení patřících společnosti Comerz Billboard s.r.o..
viz připojený soubor
otevřít soubor
Ing. Hana Strnadová, ODSH
02. 10. 2017
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2006 webmaster@kr-vysocina.cz