Kraj Vysočina

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

 

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Získání informací – Postup pro podání a vyřízení žádosti dle 106/1999 Sb. [PDF, 111 kB]
Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. [PDF, 164 kB]

Posledních pět poskytnutých informací

vydaná rozhodnutí ve stavebním či územním řízení
viz příloha
otevřít soubor
Ing. Dohnal, OÚPSŘ
11. 06. 2018
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se předložení rozhodnutí Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina, kterým bylo uzavřeno přezkumné řízení ve věci určení platnosti Veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby č.j. DOP/49282/2017 – po/5943/2017 ze dne 5. prosince 2017 ve věci demolice a rekonstrukce mostu přes řeku Balinku na ul. Třebíčská ve Velkém Meziříčí.
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Jiří Macura, ODSH
11. 06. 2018
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ve věci vydaného stanovení dopravního značení na silnici I/19 obchvat Pelhřimov, včetně dopravně inženýrského opatření a vyjádření Policie ČR.
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Iveta Hájková, ODSH
06. 06. 2018
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se železniční a silniční dopravy v jednotlivých krajích České republiky od roku 2009 do současnosti.
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Jana Myšková, ODSH
04. 06. 2018
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se připravovaného integrovaného dopravního systému Veřejná doprava Vysočiny (VDV).
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Jana Myšková, ODSH
01. 06. 2018
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2006 webmaster@kr-vysocina.cz