Vyhledávání

?

Orientační nabídka


Kraj Vysočina - logo

Organizační struktura Krajského úřadu Kraje Vysočina

Cíle úřadu
Profesionální úroveň

Cesta: Extranet > Organizační strukturaPracovní náplň

Jméno a příjmení: Bc. Alena Zítková
Odbor: odbor regionálního rozvoje
Oddělení: oddělení grantových programů
Funkční místo: úředník na úseku grantových programů se zaměřením na problematiku financování projektů v rámci grantových programů
1. Kompetence vyplývající z organizačního řádu:
 • zajišťuje administraci žádostí o platbu
 • provádí kontrolu ex-ante, interim a ex-post projektů
 • zajišťuje styk se žadateli o finanční podporu EU a příjemci finanční podpory EU
 • uchovává veškerou dokumentaci o provádění pomoci z ESIF v souladu s právními předpisy EU a ČR
 • provádí konzultační a poradenskou činnost v oblasti čerpání prostředků z finančních zdrojů ESIF v oblasti životního prostředí ve vztahu k možnostem čerpání finančních zdrojů v rámci kotlíkových dotací
 • zajišťuje informovanost veřejnosti, publicitu a propagaci provádění pomoci z ESIF
 • zajišťuje přípravu podkladů pro zpracování a předkládání průběžného a závěrečného vypořádání přiznaných podpor na realizaci globálních grantů kraje, přípravu podkladů pro zpracování průběžných a závěrečných zpráv projektů, monitorování a kontrola čerpání prostředků jednotlivých projektů v rámci grantových programů EU.
2. Další kompetence:
 • studuje dokumentaci řídících a zprostředkujících orgánů jednolitých operačních programů a příslušné legislativy ČR a EU
 • podílí se na vytváření podmínek pro subjekty na území kraje pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU, zajišťuje podpůrné aktivity v oblasti informování žadatelů
 • plní povinnosti vyplývající z organizačního, pracovního řádu a ostatních vnitřních předpisů
 • podílí se na posuzování a analýze možnosti využívání prostředků ze strukturálních fondů a z programů EU, zejména prostředků grantových programů vyhlašovaných krajem
 • zajišťuje administraci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005158 na 100% úvazkuKontaktní informace

Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 708907 49, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, ©2002–2008 webmaster@kr-vysocina.cz