Vyhledávání

?

Orientační nabídka


Kraj Vysočina - logo

Organizační struktura Krajského úřadu Kraje Vysočina

Cíle úřadu
Profesionální úroveň

Cesta: Extranet > Organizační strukturaPracovní náplň

Jméno a příjmení: Lenka Žáková
Odbor: odbor sociálních věcí
Oddělení: oddělení sociální správy
Funkční místo: úředník na úseku registrace a kontroly vykazování statistických dat sociálních služeb
1. Kompetence vyplývající z organizačního řádu:
  • vede registr poskytovatelů sociálních služeb
  • shromažďuje podklady pro registraci poskytovatelů sociálních služeb, její změnu nebo zrušení, vede příslušnou spisovou dokumentaci, podílí se na kontrole poskytovatelů sociálních služeb na svěřeném úseku
  • kontroluje správnost a úplnost údajů, podle kterých se sleduje kapacita, způsob zabezpečení a nákladovost jednotlivých sociálních služeb, sdělených poskytovateli na základě § 85 odst. 5 zákona o sociálních službách
2. Další kompetence:
  • samostaně pracuje na počítačích v prostředí databázových systémů a tabulkových procesorů
  • provádí administrativní činnosti dle pokynu vedoucího
  • plní povinnosti vyplývající z organizačního, pracovního řádu a ostatních vnitřních předpisůKontaktní informace

Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 708907 49, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, ©2002–2008 webmaster@kr-vysocina.cz