Vyhledávání

?

Orientační nabídka


Kraj Vysočina - logo

Organizační struktura Krajského úřadu Kraje Vysočina

Cíle úřadu
Profesionální úroveň

Cesta: Extranet > Organizační strukturaPracovní náplň

Jméno a příjmení: Mgr. Dita Voborská
Odbor: odbor školství, mládeže a sportu
Oddělení: oddělení rozvoje vzdělávání
Funkční místo: úředník na úseku implementace krajského akčního plánu 03
1. Kompetence vyplývající z organizačního řádu:
 • připravuje podklady pro činnost orgánů kraje na úseku grantových programů vyhlašovaných státem a EU v oblasti vzdělávání
 • zabezpečuje zpracování projektových žádostí a spolupráci s nositeli projektů při přípravě projektových žádostí pro grantové programy financované z národních a evropských zdrojů na úseku rozvoje vzdělávání
 • ve své působnosti zabezpečuje publicitu, komunikaci s partnery a administrativní činnosti
 • spolupracuje s organizacemi působícími na území kraje a ČR v oblasti rozvoje vzdělávání a lidských zdrojů
2. Další kompetence:
 • koordinuje činnosti související s podáváním žádostí o podpory a dotace a přijímáním podpor a dotací a s plněním závazků vzniklých přijetím podpory a závěrečným vyhodnocením čerpání podpory
 • sleduje cash flow projektu
 • zajišťuje finanční řízení projektu dle finančního plánu
 • kontroluje správnost a řádné čerpání finančních prostředků projektu
 • komunikuje s poskytovatelem dotace a dalšími členy realizačního týmu, účastní se na poradách
 • komunikuje a spolupracuje s finančními partnery projektu
 • kompletuje a zpracovává podklady ze zapojených partnerských škol pro předložení žádostí o platbu
 • sleduje čerpání nepřímých výdajů
 • kontroluje čerpání osobních nákladů rozpočtu projektu
 • podílí se na kompletaci podkladů ze zapojených partnerských škol a zpracování podkladů ke zprávám o realizaci projektu
 • zajišťuje plánování finančních toků na aktivity projektu na další období, k a kontroluje a zakládá finanční dokumentaci projektu
 • kontroluje čerpání rozpočtu vzhledem k harmonogramu a klíčovým aktivitám
 • průběžně kompletuje finanční podklady k vykazování způsobilých výdajů v rámci projektu a další činnosti související s finančním řízením projektu
 • plní povinnosti vyplývající z organizačního, pracovního řádu a ostatních vnitřních předpisůKontaktní informace

Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 708907 49, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, ©2002–2008 webmaster@kr-vysocina.cz