Vyhledávání

?

Orientační nabídka


Kraj Vysočina - logo

Organizační struktura Krajského úřadu Kraje Vysočina

Cíle úřadu
Profesionální úroveň

Cesta: Extranet > Organizační strukturaPracovní náplň

Jméno a příjmení: Mgr. Jitka Tvrzová
Oddělení: odbor majetkový
Funkční místo: úředník na úseku veřejných zakázek
1. Kompetence vyplývající z organizačního řádu:
  • zajišťuje přípravu, zadávání a kontrolu veřejných zakázek
  • koordinuje a usměrňuje přípravu a realizaci projektů veřejných investic a rekonstrukcí s krajskou působností
  • zajišťuje metodickou podporu pro oblast zadávání veřejných zakázek na stavební práce pro ostatní odbory krajského úřadu a příspěvkové organizace kraje
2. Další kompetence:
  • zajišťuje právní agendu v oblasti obchodních smluvních vtahů oddělení správy realit
  • plní další činnosti v rámci sjednaného druhu práce
  • koordinuje a kontroluje smluvní vztahy ve výstavbě a spolupracuje při kontraktacích a uzavírání smluvních vztahů
  • provádí finanční kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a podle příslušné prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu; provádí předběžnou, průběžnou a následnou finanční kontrolu v rozsahu svých pravomocí a odpovědnosti vyplývajících z pracovního zařazení
  • plní povinnosti vyplývající z organizačního, pracovní řádu a ostatních vnitřních předpisůKontaktní informace

Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 708907 49, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, ©2002–2008 webmaster@kr-vysocina.cz