Vyhledávání

?

Orientační nabídka


Kraj Vysočina - logo

Organizační struktura Krajského úřadu Kraje Vysočina

Cíle úřadu
Profesionální úroveň

Cesta: Extranet > Organizační strukturaPracovní náplň

Jméno a příjmení: Mgr. Jan Skála
Odbor: odbor sekretariátu hejtmana
Oddělení: oddělení vnějších vztahů
Funkční místo: úředník na úseku zahraničních vztahů a zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu
1. Kompetence vyplývající z organizačního řádu:
 • vede evidenci o aktivitách kraje při spolupráci s ostatními kraji a se zahraničními partnery
 • zajišťuje přijímání zahraničních návštěv hejtmanem kraje
 • organizuje a zajišťuje vnější a zahraniční pracovní cesty hejtmana kraje, členů rady kraje a zastupitelstva kraje, ředitele a dalších zaměstnanců úřadu
 • zajišťuje překladatelské a tlumočnické služby
 • zajišťuje protokolární záležitosti
 • připravuje podklady pro tištěné propagační a informační materiály kraje
2. Další kompetence:
 • získává, zpracovává a analyzuje aktuální informace relevantní pro činnost kraje Vysočina a jeho orgánů z jednotlivých institucí EU
 • zajišťuje a zpracovává relevantní informace od institucí zastoupených v Bruselu
 • průběžně informuje orgány kraje Vysočina a zainteresované veřejné i privátní subjekty v kraji o dění v institutích EU, především se zaměřením na politiku regionální rozvoje a možnosti dotačních politik EU
 • reprezentuje a propaguje kraj směrem k institucím EU a k veřejnosti
 • prosazuje zájmy kraje vysočina u nejvýznamnějších evropských institucí sídlících v Bruselu
 • navazuje a udržuje kontakty s institucemi EU, jakož i s dalšími významnými institucemi zastoupenými v Bruselu
 • rozvíjí partnerské vztahy kraje vysočina se subjekty zastoupenými v Bruselu a s dalšími relevantními subjekty v rámci EU
 • podílí se na realizaci mezinárodní spolupráce kraje Vysočina
 • zajišťuje posilování pozice kraje Vysočina na evropské scéně a v jeho integraci do EU
 • poskytuje organizační i odborné zázemí orgánům kraje vysočina, příp. i jiným osobám určeným krajem do institucí EU v Bruselu
 • zajišťuje obsahovou náplň cizojazyčných mutací internetových stránek kraje
 • organizuje a zajišťuje pracovní a společenské akce i mimo budou úřadu
 • samostatně pracuje na počítačích v prostředí databázových systémů a tabulkových procesorů, textových editorů a interních informačních nástrojů a systémů úřadu
 • provádí finanční kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, a podle příslušné prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu. Předběžnou, průběžnou a následnou finanční kontrolu provádí v rozsahu svých pravomocí a odpovědností vyplývajících z jeho pracovního zařazení
 • mobilizuje subjekty a území kraje vysočina za účelem optimalizace a zvýšení čerpání prostředků z fondů Evropských společenství v oblasti zahraničních vztahů kraje
 • plní povinnosti vyplývající z organizačního, pracovního řádu a ostatních vnitřních předpisůKontaktní informace

Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 708907 49, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, ©2002–2008 webmaster@kr-vysocina.cz