Vyhledávání

?

Orientační nabídka


Kraj Vysočina - logo

Organizační struktura Krajského úřadu Kraje Vysočina

Cíle úřadu
Profesionální úroveň

Cesta: Extranet > Organizační strukturaPracovní náplň

Jméno a příjmení: Mgr. Ivana Schimmerová
Oddělení: oddělení ostatních správních činností
Funkční místo: úředník na úseku vnitřní správy 02
1. Kompetence vyplývající z organizačního řádu:
 • poskytuje metodickou pomoc obcím v rámci své působnosti
 • spravuje úřední desku krajského úřadu
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
 • přezkoumává správní rozhodnutí orgánů I. stupně ve věcech zrušení údaje o místu trvalého pobytu, na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů
 • umožňuje nahlížet do Sbírky zákonů, Sbírky mezinárodních smluv a Úředního věstníku Evropské unie
 • zajišťuje uveřejnění ztráty úředního razítka ve Věstníku právních předpisů kraje a Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku voleb do zastupitelstev obcí a krajů, voleb do Parlamentu ČR, voleb do Evropského parlamentu, volby prezidenta České republiky a na úseku referenda
 • kontroluje výkon přenesené působnosti obcí na úseku agendy voleb, včetně ukládání nápravných opatření
 • zajišťuje úkoly stanovené kraji zákonem č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů
 • aktualizuje databázi prezidiálních plných mocí na základě podkladů od jednotlivých zaměstnanců
 • kontroluje výkon přenesené působnosti obcí na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, včetně ukládání nápravných opatření
 • rozhoduje ve správním řízení na úseku registrace dobrovolných svazků obcí, a v této souvislosti vyžaduje od věcně příslušných odborů stanoviska ke stanovám dobrovolných svazků obcí
 • vede rejstřík dobrovolných svazků obcí
 • vykonává funkci editora referenčních údajů v registru osob
 • kontroluje výkon přenesené působnosti obcí na úseku registru územní identifikace, adres a nemovitostí s výjimkou obcí, kde pracují stavební úřady
2. Další kompetence:
 • plní povinnosti vyplývající z organizačního, pracovního řádu a ostatních vnitřních předpisů
 • zajišťuje evidenci docházky a zpracovává podklady docházky v případě nepřítomnosti vedoucí oddělení a Miroslavy Marešové
 • vykonává funkci editora referenčních údajů v registru obyvatelKontaktní informace

Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 708907 49, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, ©2002–2008 webmaster@kr-vysocina.cz