Vyhledávání

?

Orientační nabídka


Kraj Vysočina - logo

Organizační struktura Krajského úřadu Kraje Vysočina

Cíle úřadu
Profesionální úroveň

Cesta: Extranet > Organizační strukturaPracovní náplň

Jméno a příjmení: Bc. Denisa Nohová
Oddělení: oddělení řízení lidských zdrojů
Funkční místo: úředník na úseku výchovy a vzdělávání
1. Kompetence vyplývající z organizačního řádu:
 • zpracovává plány vzdělávání úředníků a zajišťuje jejich aktualizaci
 • organizačně zajišťuje všechny formy vzdělávání zaměstnanců
 • zajišťuje konzultační činnost při plánování dalšího vzdělávání zaměstnanců a zařazování jednotlivých cílových skupin do vzdělávacích programů
 • zajišťuje výběr lektorů a vzdělávacích institucí
 • zajišťuje správu Personálního informačního systému (dále jen "PIS")
 • zajišťuje agendu rovných příležitostí a agendu slaďování osobního a pracovního života,
 • zajišťuje hodnocení účinnosti vzdělávacích programů,
2. Další kompetence:
 • vede a vykazuje údaje za oblast vzdělávání, zejména údaje o účasti na vzdělávacích programech a o potřebách a požadavcích zaměstnavatele na zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců
 • zodpovídá za stanovení termínů předepsaného vzdělávání a za evidenci předložených osvědčení
 • zajišťuje přihlašování zaměstnanců na vzdělávací akce a vyhotovuje s tím související dokumentaci
 • plní povinnosti vyplývající z organizačního, pracovního řádu a ostatních vnitřních předpisů
 • organizačně zajišťuje vzdělávání zaměstnanců obcí a příspěvkových organizací v rámci centralizovaného vzdělávání a vyhotovuje s tím související dokumentaci,
 • zajišťuje agendu likvidace faktur za úhradu plateb vzdělávacích aktivit
 • komplexně zajišťuje oblast přípravy a vzdělávání zaměstnanců
 • vykonává činnosti Ginis - SSL v rozsahu funkce SEK_ na spisovém uzlu oddělení řízení lidských zdrojů a plní povinnosti pověřené osoby vyplývající podle spisového řádu.
 • zajišťuje výkon praxí studentů na krajském úřadu
 • vede evidenci jazykového vzdělávání a sleduje související aktivity
 • vede evidence výběrových řízení v sestavách, personálním programu, spisové službě
 • zastupuje v době nepřítomnosti úředníka na úseku vzdělávání a péče o zaměstnanceKontaktní informace

Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 708907 49, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, ©2002–2008 webmaster@kr-vysocina.cz