Vyhledávání

?

Orientační nabídka


Kraj Vysočina - logo

Organizační struktura Krajského úřadu Kraje Vysočina

Cíle úřadu
Profesionální úroveň

Cesta: Extranet > Organizační strukturaPracovní náplň

Jméno a příjmení: Ing. Jana Myšková
Odbor: odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení: Oddělení dopravní obslužnosti
Funkční místo: úředník na úseku dopravní obslužnosti 02
1. Kompetence vyplývající z organizačního řádu:
  • vyjadřuje se k návrhu jízdního řádu a k jeho změnám podle zákona č. 266/1994., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
  • zajišťuje úkoly na úseku dopravní obslužnosti linkovou osobní dopravou podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách
  • zajišťuje úkoly na úseku základní dopravní obslužnosti veřejnou drážní dopravou
  • koordinuje výkon činností na úseku zabezpečení základní dopravní obslužnosti
  • zabezpečuje přípravu plánu dopravní obsluhy území kraje
  • kontroluje použití finančních prostředků na dopravní obslužnost kraje
2. Další kompetence:
  • plní povinnosti vyplývající z organizačního, pracovního řádu a ostatních vnitřních předpisů
  • provádění předběžné, průběžné nebo následné finanční kontroly dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, a dle příslušné prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu v rozsahu svých pravomocí a odpovědností vyplývajících z pracovního zařazení.
  • samostatná práce na počítačích v prostředí databázových systémů a tabulkových procesorůKontaktní informace

Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 708907 49, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, ©2002–2008 webmaster@kr-vysocina.cz