Vyhledávání

?

Orientační nabídka


Kraj Vysočina - logo

Organizační struktura Krajského úřadu Kraje Vysočina

Cíle úřadu
Profesionální úroveň

Cesta: Extranet > Organizační strukturaPracovní náplň

Jméno a příjmení: Bc. Jan Flek
Oddělení: odbor analýz a podpory řízení
Funkční místo: metodik procesního řízení pro kybernetickou bezpečnost
1. Kompetence vyplývající z organizačního řádu:
 • sleduje efektivitu procesů krajského úřadu
 • podílí se na činnosti týmů zabývajících se procesním řízením, kvalitou a efektivností fungování krajského úřadu
 • vytváří popis klíčových a podpůrných procesů (včetně karet jednotlivých procesů) na úřadě jako celku a na jeho jednotlivých útvarech
 • podílí se na implementaci metodiky procesního řízení, udržuje ji v aktuálním stavu
 • zajišťuje posouzení souladu stávajících procesů a činností s vnitřní i vnější legislativou
 • aktualizuje a koordinuje naplňování Strategie bezpečnosti ICT Kraje Vysočina a bezpečnostních politik kraje v oblasti IT a telekomunikací
 • vytváří návrhy ukazatelů na měření výkonnosti jednotlivých procesů, včetně postupu pro jejich vyhodnocování
 • spoluzodpovídá za návrh všech klíčových IT systémů kraje
 • stanovuje požadavky na zabezpečení informačních a komunikačních technologií
 • zpracovává bezpečnostní standardy
 • zajišťuje provádění auditů informačních a bezpečnostních řídících systémů KrÚ a příspěvkových organizací kraje
 • vytváří a poskytuje podpůrné nástroje a podporu zpracování dat v rámci procesního a strategického řízení úřadu,
2. Další kompetence:
 • zajišťuje mapování procesů ICT za účelem implementace dle ČSN ISO/IEC 27001:2013
 • plní povinnosti vyplývající z organizačního, pracovního řádu a ostatních vnitřních předpisůKontaktní informace

Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 708907 49, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, ©2002–2008 webmaster@kr-vysocina.cz