Vyhledávání

?

Orientační nabídka


Kraj Vysočina - logo

Organizační struktura Krajského úřadu Kraje Vysočina

Cíle úřadu
Profesionální úroveň

Cesta: Extranet > Organizační strukturaPracovní náplň

Jméno a příjmení: Jana Elblová
Odbor: odbor ekonomický
Oddělení: oddělení financování a výkaznictví obcí
Funkční místo: úředník na úseku účetnictví a rozpočtu obcí 01
1. Kompetence vyplývající z organizačního řádu:
  • v rozsahu stanoveném vyhláškou MF provádí kontrolu předání a úplnost a správnost finančních a účetních výkazů předávaných obcemi, jež se nachází na území kraje a dobrovolnými svazky obcí (dále jen „DSO“), majících sídlo na území kraje
  • provádí sumarizaci a konsolidace údajů rozpočtu obcí a svazků obcí za jednotlivé okresy a za kraj celkem
  • potvrzuje úplnost a správnost účetních a finančních záznamů obcí, DSO a příspěvkových organizací předaných do centrálního systému účetních informací státu
  • provádí kontrolu poskytnutých a přijatých dotací obcemi a DSO ze státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozdíly řeší s jednotlivými obcemi, ministerstvy a státními fondy
  • provádí kontrolu a sumarizaci rozpočtů a rozpočtových změn obcí kraje a zajišťuje přenos údajů o rozpočtech obcí do celostátní databáze údajů
  • provádí kontroly správnosti účetních výkazů a záznamů zasílaných krajem, obcemi, DSO a PO, a to v oblasti správnosti účetnictví, oblasti vnitrovýkazových a mezivýkazových vazeb požadovaných centrálním systémem účetních informací státu
  • poskytuje metodickou pomoc v oblasti účetnictví a rozpočtu obcím, jimi zřizovaným příspěvkovým organizacím a DSO
  • poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím v oblasti tvorby a čerpání rozpočtů
2. Další kompetence:
  • plní povinnosti vyplývající z organizačního, pracovního řádu a ostatních vnitřních předpisůKontaktní informace

Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 708907 49, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, ©2002–2008 webmaster@kr-vysocina.cz