KOTLÍKOVÉ DOTACE PRO DOMÁCNOSTI V KRAJI VYSOČINAAž 85% dotaci z maximální částky 150 tisíc korun bude možné získat na výměnu starého kotle na pevná paliva za jiný, ekologičtější zdroj a na tzv. mikroenergetická opatření. Od roku 2022 nebude podle platného zákona o ovzduší v České republice možné provozovat v domácnostech staré, neekologické kotle 1. A 2. emisní třídy. Už od roku 2014 smí být na český trh uváděny jen kotle 3. emisní třídy a vyšší.

Výše kotlíkové dotace je odstupňována podle typu kotle (na nový uhelný zdroj je dotace nejmenší, na kotel jen na biomasu je dotace nejvyšší) a podle umístění domácnosti v rámci znečištěných oblastí. V případě Kraje Vysočina budou zvýhodněny lokality měst: Pelhřimov, Humpolec, Třebíč a Velké Meziříčí (tyto oblasti s překračovanými limity znečištění ovzduší mají 5% výhodu, tedy vyšší dotaci). Dotace je určena POUZE domácnostem fyzických osob, netýká se právnických osob. Výměny kotlů mohou být realizovány pouze v rodinných domech.

Pokud dům nesplňuje požadavky na energetickou třídu C, bude nutné spolu s výměnou kotle udělat také takzvaná miroenergetická opatření. Míra dotace na ně je stejná jako u kotle, nejvýše však z částky 20 tisíc korun, které jsou součástí maximální celkové částky 150 tisíc korun. Možné je také využití kombinaci s programem Nová zelená úsporám, pokud se občan rozhodne pro komplexnější zateplení.


Mikroenergetická opatření (nejvhodnější opatření vám doporučí energetický specialista):
ZAMĚŘENÍ KOTLÍKOVÉ DOTACE (na co je možné dotaci získat)
Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace: 150 tisíc korun tj. maximální výše kotlíkové dotace 127,5 tisíce korun.

VÝŠE PODPORY U KOTLÍKOVÉ DOTACE (kolik můžu dostat)
KDY a KDE ŽÁDAT o kotlíkovou dotaci
V sídle Kraje Vysočina, Jihlava – POZOR - ale až poté, co bude vyhlášena výzva – tedy až začátkem roku 2016. Informace budou zveřejněny v denním tisku a dalších sdělovacích prostředcích. Na kotle zakoupené před podáním žádosti nebude moci být v Kraji Vysočina dotace přiznána.

CO LZE PODPOŘIT
CO NELZE PODPOŘIT Předběžný harmonogram
Předpokládaný termín vyhlášení první výzvy pro fyzické osoby (čas na předkládání žádostí) z Kraje Vysočina je nejdříve leden/únor 2016.

Důležité odkazy
Seznam registrovaných výrobků

Kontaktní osoby:
Ing. Bc. Jan Jež; jez.jan@kr-vysocina.cz; 564 602 563
Ing. Stanislava Lemperová; lemperova.s@kr-vysocina.cz; 564 602 532
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova ul. 57, Jihlava (detašované pracoviště Žižkova 16, Jihlava)
Pro nastavení systému financování prosíme o vyjádření předběžného zájmu/nezájmu pomocí následujícího formuláře:
Email: *
Obec:
*
Mám zájem o dotaci na výměnu kotle v letech 2016 - 2017:
Mám zájem o dotaci na výměnu kotle v letech 2019 – 2021:
Mám zájem o zasílání informací o dotaci:
Kontrolní otázka: Kolik hodin má den? *

Přehled předběžného zájmu o kotlíkové dotace (aktuální počet zájemců: 3073)