Kraj Vysočina - logo

Akce konané na Krajském úřadě Kraje Vysočina
Aktuální akce pro dnešní den


09:00 - 14:00

Aktuální novela školského zákona a souvisejících právních předpisů
Obsah:
? povinné předškolní vzdělávání a způsoby jeho plnění,
? právo na přednostní přijetí k předškolnímu vzdělávání a jeho postupné změny,
? zavedení školských obvodů obecních mateřských škol,
? právní úprava lesních mateřských škol,
? související změny v základním vzdělávání
? změny v oblasti školského rejstříku, právního postavení ředitelů škol a školských zařízení apod.
Místo konání: kongresový sál
Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel. 564 602 151
09:00 - 15:00

Mentální postižení - specifika poskytování sociální služby
vzdělávání určené pro pracovníky v sociálních službách
Místo konání: B 3.15
13:00 - 17:00

Základy sebeobrany
Seminář - Základy sebeobrany
Místo konání: B - 3.16
Kontaktní osoba: Plachá Eva, tel.: 564 602 106