Aktivní programy | Programy po uzávěrce | Vyhodnocené programy | Další dokumenty a statistiky Fondu Vysočiny | Harmonogram výzev grantových programů 

    Zpět
Evidenční číslo žádostiNázev žadateleNázev projektuPožadovaná výše podporySchválená výše podpory
FV02535.0001Laxus z.ú.Centrum poradenských služeb pro obviněné a odsouzené133870133870
FV02535.0002Diecézní charita Brno, Oblastní charita JihlavaZ(A)BRAŇ AGRESE(I)150000150000
FV02535.0003ŽIVOT 99 - Jihlava,z.ú.Tísňová péče jako prevence kriminality pro byty seniorů105000105000
FV02535.0004STŘED, z.ú.Výchovně - rekreační pobyty pro rizikovou mládež150000150000
FV02535.0005Město Pelhřimov"Podpora finanční gramotnosti studentů základních a středních škol 2018"4800048000
FV02535.0006STŘED, z.ú.Terénní práce a prevence kyberkriminality7500075000
FV02535.0007Občanská poradna Žďár nad Sázavou, z. s.Pomoc osobám v oblasti zadlužení, předcházení trestné činnosti, a obětem trestných činů150000150000
FV02535.0008Diecézní charita BrnoProbační program MOST132500132500
FV02535.0009Diecézní charita BrnoProbační program MOST pro dospělé1325000
FV02535.0010Diecézní charita BrnoStabilizací bydlení k prevenci kriminality1500000
FV02535.0011Obec KámenZabezpečení hasičské zbrojnice Jiříkov143700
FV02535.0012Portimo, o.p.s.Jde to i bez dluhů9100091000
FV02535.0013Nebojte se policie, z.s.Policejní akademie pro seniory VI.4516545165
FV02535.0014Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání, z.s.Prevence rizikových témat v mikroregionu Podoubraví13000063965
FV02535.0015Kolpingovo dílo České republiky z.s.CZvP - Cílený zásah v počátku 7300073000
FV02535.0016Občanská poradna Třebíč, z. s.Zvýšení informovanosti o negativních důsledcích zadluženosti a posílení občanských kompetencí8250082500
FV02535.0017Základní škola a Mateřská škola MoravecBezpečný svět525500