Aktivní programy | Programy po uzávěrce | Vyhodnocené programy | Další dokumenty a statistiky Fondu Vysočiny | Harmonogram výzev grantových programů 

    Zpět
Evidenční číslo žádostiNázev žadateleNázev projektuPožadovaná výše podporySchválená výše podpory
FV02482.0001Golský TomášSnížení ztrát při chovu včelstev pomocí technologie bezdrátových úlových vah624080
FV02482.0002MEDIN, a.s.Stanovení bezpečnosti inovovaných implantátů pomocí výpočtových MKP analýz a následné ověření pomocí mechanických zkoušek150000150000
FV02482.00031P industry s.r.o.Zpracování dat a další vývoj aplikace 1P200000200000
FV02482.0004YASHICA s.r.o.Inovace platformy IS společnosti YASHICA s.r.o.1500000
FV02482.0005Schlieger, s. r. o.Návrh Splitové jednotky tepelného čerpadla, výroba prototypu200000200000
FV02482.0006Český nábytek, a.s.Nová univerzální výrobková řada2000000
FV02482.0007SAPELI, a.s.Vývoj a testování systému zavírání dveří2000000
FV02482.0008EVOTECH s.r.o.Předvýrobní analýza a příprava výroby těla Tank ID1510000