Aktivní programy | Programy po uzávěrce | Vyhodnocené programy | Další dokumenty a statistiky Fondu Vysočiny | Harmonogram výzev grantových programů 

    Zpět
Evidenční číslo žádostiNázev žadateleNázev projektuPožadovaná výše podporySchválená výše podpory
FV02098.0001Město Pelhřimov"Podpora finanční gramotnosti studentů základních a středních škol 2017"5400024118
FV02098.0002Diecézní charita Brno, Oblastní charita JihlavaSociální vyloučení neznamená bezpráví150000150000
FV02098.0003Diecézní charita Brno - Oblastní charita JihlavaSpecifická prevence STŘEŽ SE1500000
FV02098.0004Portimo, o.p.s.Na vlně bezpečí II.430000
FV02098.0005Portimo, o.p.s.Cesta z pasti V.380000
FV02098.0006Nebojte se policie, z.s.Případová manažerka pro opuštěné seniory.150000150000
FV02098.0007Nebojte se policie, z.s.Policejní akademie pro seniory V.3973039730
FV02098.0008Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, z.s.Vysočina - lepším místem pro život440000
FV02098.0009Laxus z.ú.Centrum poradenských služeb pro obviněné a odsouzené127152127152
FV02098.0010Diecézní charita BrnoProbační program MOST124000124000
FV02098.0011Diecézní charita BrnoProbační program MOST pro dospělé150000150000
FV02098.0012Občanská poradna Žďár nad Sázavou, z. s.Pomoc osobám zadluženým a obětem trestných činů150000150000
FV02098.0013Občanská poradna Jihlava, z. s.Zvyšování právního vědomí a finanční gramotnosti občanů 51135000
FV02098.0014STŘED, z. ú.Výchovně-rekreační pobyty pro rizikovou mládež150000150000
FV02098.0015Junior - dům dětí a mládeže, středisko volného času, Chotěboř, Tyršova 793Amare chave8500085000
FV02098.0016Třebíčské centrum z. s.OKNO - Otevři K Násilí Oči III.865000
FV02098.0017Kolpingovo dílo České republiky z.s.Adiktologická ambulance Spektrum150000150000
FV02098.0018Kolpingovo dílo České republiky z.s.Cíleně proti kyberkriminalitě a manipulaci550000
FV02098.0019Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání, z.s.Uměleckými principy proti kriminalitě1066000
FV02098.0020Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání, z.s.Dokážu to!1190000