Aktivní programy | Programy po uzávěrce | Vyhodnocené programy | Další dokumenty a statistiky Fondu Vysočiny | Harmonogram výzev grantových programů 

    Zpět
Evidenční číslo žádostiNázev žadateleNázev projektuPožadovaná výše podporySchválená výše podpory
FV01325.0001PATROL group s.r.o.Návrh a zhotovení prototypu testeru rádiových vysílačů.192000166870
FV01325.0002Schlieger, s. r. o.Optimalizace výrobkové řady tepelných čerpadel společnosti Schlieger, s.r.o.200000200000
FV01325.0003KRONOSPAN OSB, spol. s r.o.Experimentální ověření skladeb s deskou OSB Firestop pro dřevostavby 2000000
FV01325.0004DOMY D.N.E.S. s.r.o.Systém pro včasnou detekci zvýšené vlhkosti - Pilotní instalace1964000
FV01325.0005IEG s.r.o.Výzkum a vývoj metody pro výrobu přesných odlitků z šedé litiny typu GJL 250,s hmotnou stěnou,avšak s vysokou pevností,s vyústěním v zavedení výroby nového produktu Fermo Stopper.184000184000
FV01325.0006MEZ spol. s r. o. Automatizace výroby plastových rámečků200000200000
FV01325.0007Hyundai HBInovovaná koncepce dřevěných vnitřních protipožárních dveří a zárubní.1083520
FV01325.0008KRONOSPAN CR,spol. s r.o.Systém pro měření průvzdušnosti stavebních materiálů1700000
FV01325.0009KOTRBATÝ V.M.Z. spol. s r.o.Inovace sálavých panelů pro vytápění průmyslových prostor180000172599
FV01325.0010ROTANA a.s.Vývoj řezných nástrojů pro efektivní obrábění těžkoobrobitelného materiálu Nimonic (A80)2000000
FV01325.0011Karel Kučera KIPONVýzkum a vývoj sněhových zachytávačů a metodiky jejich použití na plechových krytinách2000000
FV01325.0012KASPE EUROPEAN TRADING s.r.o.Inovace mostové pily Carbo62000000
FV01325.0013TERNO SERVIS, a. s.Vývoj barev TERNO COLOUR20000079910