Aktivní programy | Programy po uzávěrce | Vyhodnocené programy | Další dokumenty a statistiky Fondu Vysočiny | Harmonogram výzev grantových programů 

    Zpět
Evidenční číslo žádostiNázev žadateleNázev projektuPožadovaná výše podporySchválená výše podpory
FV00320.0001MĚSTO JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOUDětské dopravní hřiště Jaroměřice n.R. – značení a zabezpečení8300083000
FV00320.0002MĚSTO TŘEBÍČPořízení železničního přejezdu, souvisejících dopravních značek a vodorovného značení pro dětské dopravní hřiště v Třebíči3000030000
FV00320.0003OBEC KRALICE NAD OSLAVOUDětské dopravní hřiště Kralice3000000
FV00320.0004MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍVybudování dětského dopravního hřiště ve Velkém Meziříčí - 2. etapa2100000