Aktivní programy | Programy po uzávěrce | Vyhodnocené programy | Další dokumenty a statistiky Fondu Vysočiny | Harmonogram výzev grantových programů 

    Zpět
Evidenční číslo žádostiNázev žadateleNázev projektuPožadovaná výše podporySchválená výše podpory
FV00071.0001Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jihlava, Dělnická 1DDSŠ - Společně to zvládneme!3780037800
FV00071.0002Základní škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11Po vyučování se nechceme nudit!2700027000
FV00071.0003Římskokatolická farnost KoněšínLetníaktivity pro děri a mládež jako prevence kriminality5400054000
FV00071.0004STŘED,o.s.eMBečko - terénní forma NZDM121187121187
FV00071.0005Občanská poradna JihlavaZvyšování finanční gramotnosti občanů150000150000
FV00071.0006TRIALOGSíla v nás545000
FV00071.0007ZŠ N.Město na M.,Vratislavovo nám.SOS - prevence kriminality 20113095430954
FV00071.0008Město JemniceMonitoring potřebnosti nízkoprahových služeb2000020000
FV00071.0009Město Jaroměřice Nad RokytnouPrevence kriminality1440014400
FV00071.0010Diecézní charita BrnoProbační program MOST7600076000
FV00071.0011Město ChotěbořVýchovné působení v terénu na potencionálně ohrožené sociální skupiny1344013440
FV00071.0012OBČANSKÁ PORADNA TŘEBÍČPoradenství obětem trestných činů a v dluhové oblasti125000125000