Aktivní programy | Programy po uzávěrce | Vyhodnocené programy | Další dokumenty a statistiky Fondu Vysočiny | Harmonogram výzev grantových programů 

    Zpět

Zemědělské projekty

Evidenční číslo žádostiNázev žadateleNázev projektuPožadovaná výše podporySchválená výše podpory
FV 001/037/03VRCHA a.s.Rekonstrukce a dostavba stájí pro dojnice Chřenovice150000.00135000.00
FV 002/037/03Zemědělské družstvo Žižkovo PoleRekonstrukce kravína K 174 a přístavba dojírny101500.0090000.00
FV 003/037/03Výrobně obchodní družstvo JetřichovecZpracování projektu "Farma pro dojnice"150000.00135000.00
FV 004/037/03Jaroslav HenzlNovostavba kravína73000.0060000.00
FV 005/037/03Změdělské družstvo BrtniceSavba OMD P. Lhota, rekonstrukce OMD P. Lhota64050.0050000.00
FV 006/037/03Zemědělské družstvo ŠtokyRekonstrukce OMD na produkční stáj dojnic s vestavbou dojírny103600.0095000.00
FV 007/037/03Zemědělské družstvo Velká ChyškaStavební úpravy stáje pro mladý skot Pošná96000.0085000.00
FV 008/037/03Zemědělská akciová společnost LípaZavedení technologií nezatěžujících životní prostředí42000.0035000.00
FV 009/037/03DVPM SlavíkovSpeciální senážní žlab OMD Barovice150000.00125000.00
FV 010/037/03PODHRADI, s.r.o.Rekonstrukce stájí středisko Lipnice nad Sázavou126000.00105000.00
FV 011/037/03Selekta Pacov, a.s.Výstavba jímky na kejdu46900.000.00
FV 012/037/03AGRO Posázaví, a.s.Senážní žlab140000.00125000.00
FV 013/037/03Zemědělské družstvo Velká LoseniceVýstavba skladovacích obilných sil LIPP na 2500 t147000.00125000.00
FV 014/037/03Jiří VacekNovostavba kravína pro 48 ks. krav a vestavba dojírny v Záborné147000.00133000.00
FV 015/037/03ZD Police, družstvoUstájení telat a hnojná koncovka117900.00113000.00
FV 016/037/03Zemědělská výroba Bartoušov s.r.o.Čistička a sušička obilí20000.0020000.00
FV 017/0037/03Zmek TomášBramborárna Vadín25000.0025000.00
FV 018/037/03Ing. František EndrleTransformace farmy na požadavky EU25000.0020000.00
FV 019/037/03Petr EndrleRekonstrukce kravína K 96 z vázného ustájení na volné- pastevní areál40000.0036000.00
FV 020/037/03PROFIT, s.r.o.Změna užívání staveb pro skot na stáje pro prasata v Měšíně147000.00147000.00
FV 021/037/03Alena AdamonáNovostavba kravína pro 72 krav s vedstavbou dojírny147000.00147000.00
FV 022/037/03SPV spol. s.r.o.Rekonstrukce a modernizace stáje C1 porodny prasnic Plevnice89000.000.00
FV 023/037/03ZP Strměchy a.sOptimalizace výrobní struktury vedoucí k ekonomické stabilizaci podniku51800.0051800.00
FV 024/037/03SPV spol. s.r.o.Rekonstrukce a modernizace poloviny stáje A stájí AB1 a AB2 porodny prasnic Plevnice61000.000.00
FV 025/037/03Marie BrodinováHala na uskladnění zem. strojů a sklad PHM42000.0042000.00
FV 026/037/03ZEMKO Kožlí a.s.Výstavba stáje pro dojnice- porodny30000.0030000.00
FV 027/037/03ZEMKO Kožlí, a.s.Rekonstrukce OMD na porodnu prasnic, rekonstrukce výrkmu prasat90000.0090000.00
FV 028/037/03ZEMKO Kožlí a.s.Výstavba teletníku v Kožlí30000.0025000.00
FV 029/037/03Petr Novák ST.Oprava odchovny Ml. Dob.140000.00120000.00
FV 030/037/03Beránek JosefStáj pro dojnice 103 kusů98000.0085000.00
FV 031/037/03Petr Vondrák,Přestavba stáje60000.0055200.00
FV 032/037/03Petr Novák ML.Obnova rybníka140000.00140000.00
FV 033/037/03Petr EndrleSklad * Zpracovna ekoklogických produktů30000.0030000.00
FV 034/037/03Zmek TomášTransformace farmy na požadavky EU25000.0025000.00