Aktivní programy | Programy po uzávěrce | Vyhodnocené programy | Další dokumenty a statistiky Fondu Vysočiny | Harmonogram výzev grantových programů 

    Zpět

Krajina Vysočiny

Evidenční číslo žádostiNázev žadateleNázev projektuPožadovaná výše podporySchválená výše podpory
FV 001/25/03Novotný Jiří, ing.Zelené údolí50000.0050000.00
FV 002/25/04PaeDr. Stanislav KlusáčekZalesnění orné půdy39000.000.00
FV 003/25/04Ing. Ladislav StehnoZlepšení život. prostředí a vzhledu v obci Krásná Hora20000.0020000.00