Aktivní programy | Programy po uzávěrce | Vyhodnocené programy | Další dokumenty a statistiky Fondu Vysočiny | Harmonogram výzev grantových programů 

    Zpět

Krajina Vysočiny 2009

Evidenční číslo žádostiNázev žadateleNázev projektuPožadovaná výše podporySchválená výše podpory
FV 001/231/09Pobočka České společnosti ornitologické na VysočiněAvifauna hnízdních dutin v lesním komplexu Javořických vrchů (2009–201049600.000.00
FV 002/231/09David PleskačInventarizační průzkum v okolí vodních děl Želiv a Sedlice43200.000.00
FV 003/231/09Obec RapoticePrůzkum lokality Dolna42500.000.00
FV 004/231/09Pobočka České společnosti ornitologické na VysočiněPrůzkum bioty lučních lad Na Ovčáku a Pastvišti u Otína50000.000.00
FV 005/231/09Ing. Jan ŠumpichSynekologické hodnocení motýlí fauny na území kraje Vysočina: PR Údolí řeky Brtnice50000.0050000.00
FV 006/231/09Ing. Jan ŠumpichSynekologické hodnocení motýlí fauny na území kraje Vysočina: PP Prosenka45000.000.00
FV 007/231/09Město Moravské BudějoviceInventarizace vybraných území50000.000.00
FV 008/231/09Ing. Jan ŠumpichSynekologické hodnocení motýlí fauny na území kraje Vysočina: PP Pahorek u Vržanova45000.000.00
FV 009/231/09Ing. Martin Svátek, Ph.D.Komplexní zhodnocení lesních maloplošných zvláště chráněných území okresů Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov50000.000.00
FV 010/231/09ZO Českého svazu ochránců přírody KněžicePřírodní památka Pahorek u Vržanova43000.0043000.00
FV 011/231/09ZO Českého svazu ochránců přírody KněžicePřírodní památka Prosenka-zoologický průzkum38000.0038000.00
FV 012/231/09ZO Českého svazu ochránců přírody KněžiceOhrožené mechorosty rašelinišť na Vysočině-I.40000.0040000.00
FV 013/231/09Ing. Martin Svátek, Ph.D.Komplexní zhodnocení lesních maloplošných zvláště chráněných území okresů Třebíč a Žďár nad Sázavou50000.000.00
FV 014/231/09Město TelčBotanický a zoologický průzkum lokality Olešský rybník42245.0042245.00
FV 015/231/09Město TelčBotanický a zoologický průzkum lokalityPastviny na Rozsíčkách42245.000.00
FV 016/231/09ZO Českého svazu ochránců přírody KněžiceXerotermní lokality v okolí Vladislavi-zoologický a botanický průzkum50000.0050000.00
FV 017/231/09ZO Českého svazu ochránců přírody KněžiceZašovice, Salátův kopec-botanický a zoologický průzkum50000.0050000.00
FV 018/231/09ZO Českého svazu ochránců přírody KněžiceVýznamný krajinný prvek Vřesoviště u Suché-zoologický průzkum35500.000.00
FV 019/231/09Pobočka České společnosti ornitologické na VysočiněPtáci vybraných mokřadů Jihlavska45000.0045000.00
FV 020/231/09Pobočka České společnosti ornitologické na VysočiněPtáci vybraných mokřadů Havlíčkobrodska50000.0050000.00
FV 021/231/09Město TelčBotanický a zoologický průzkum lokality Pastvina u Klatovce33320.0033320.00
FV 022/231/09Pobočka České společnosti ornitologické na VysočiněPtáci vybraných mokřadů Třebíčska50000.0050000.00
FV 023/231/09Statutární město JihlavaBotanický a entomologický průzkum na vybraných lokalitách v okolí Stonařova48875.0048875.00
FV 024/231/09Sdružení KrajinaBiomonitoring podmáčených luk48722.0048722.00
FV 025/231/09Pobočka České společnosti ornitologické na VysočiněPtáci vybraných mokřadů Pelhřimovska50000.0050000.00
FV 026/231/09ZO Českého svazu ochránců přírody KněžicePR Chvojnov a okolí-průzkumy opomíjených předmětů ochrany38000.000.00
FV 027/231/09Pobočka České společnosti ornitologické na VysočiněPtáci vybraných mokřadů Žďárska50000.0050000.00
FV 028/231/09ZO Českého svazu ochránců přírody KněžicePrůzkum vodního hmyzu ve vybraných tocích na Jihllavsku-Brtnice, Jihlávka, Moravská Dyje50000.0050000.00
FV 029/231/09Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.Revize vybraných vzácných druhů kapradin v kraji Vysočina45900.000.00
FV 030/231/09Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.Mykologický inventarizační průzkum lokality "Chmelná"25400.0025400.00
FV 031/231/09Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.Botanický a vegetační průzkum Dušejovského rašeliniště25440.000.00
FV 032/231/09Ivo DvořákInventarizační průzkum motýlích společenstev v přírodní rezervaci Dukovanský mlýn50000.0050000.00
FV 033/231/09Ivo DvořákInventarizační průzkum motýlích společenstev v přírodní památce Kozének50000.000.00
FV 034/231/09Ivo DvořákInventarizační průzkum motýlích společenstev v přírodní rezervaci Velká Skála50000.000.00
FV 035/231/09ZO Českého svazu ochránců přírody KněžiceStaré duby-zoologické průzkumy50000.0050000.00
FV 036/231/09Sdružení KrajinaSběr dat na Laguně u Bohdalova50000.0050000.00
FV 037/231/09Obec RouchovanyBotanický a entomologický průzkum vybraných lokalit v okolí Rouchovan40000.0040000.00
FV 038/231/09Petr SvobodaMonitoring výskytu zvláště chráněných druhů letounů v Přírodním parku Svratecká hornatina32300.0032300.00