Aktivní programy | Programy po uzávěrce | Vyhodnocené programy | Další dokumenty a statistiky Fondu Vysočiny | Harmonogram výzev grantových programů 

    Zpět

Vzděláváním ke standardům kvality

Evidenční číslo žádostiNázev žadateleNázev projektuPožadovaná výše podporySchválená výše podpory
FV 001/21/04Oblastní charita Havlíčkův BrodStandardy jako vodítko ke zvyšování kvality služeb284373.000.00
FV 002/21/04Fakta v. o. s. , vzdělávací zařízeníVzdělávánímke zkvalitnění sociální péče297300.00267300.00
FV 003/21/04Střední odborná škola Moravské BudějoviceZvyšování kvalifikace pečovatele-cesta ke spokojenosti klienta57700.0057700.00
FV 004/21/04Psychocentrum Jihlava-manželská a rodinná poradnaAudit a hodnocení kvality poskytovaných sociálních služeb v poradenství81300.000.00
FV 005/21/04Občanské sdružení JOBPodpora poskytovatelů sociálních služeb při zavádění standardů kvality do praxe rezidenčních zařízení pro seniory v kraji Vysočina236000.000.00
FV 006/21/04Občanské sdružení za důstojné stáříPéče o pečovatele100000.000.00
FV 007/21/04Sdužení pro péči o duševně nemocné FOKUS VysočinaProgram dalšího vzdělávání pracovníků v pomáhajících profesích186680.000.00
FV 008/21/04Sdružení pro péči o duševně nemocné FOKUS VysočinaVzdělávací kurz v oblasti primární prevence drogových závislostí a dalších sociálněpatologických jevů-příprava na realizaci programu na základních školách73800.000.00
FV 009/21/04Diakonie Českobratrské církve evangelickéSestavení a akreditace rekvalifikačního vzdělávacího programu pro asistentky-asistenty/pečovatelky-pečovatele rezidenčních a terénních služeb pro seniory285300.00260300.00
FV 010/21/04Společnost sociálních pracovníků ČRVzdělaný sociální pracovník-kvalitní sociální práce227350.00212350.00
FV 011/21/04Kolpingovo dílo ČRPsychoterapeutické vzdělávání72000.000.00
FV 012/21/04Vzdělávání profesionálů a sociálních pracovníkůFond Vysočiny300000.000.00