Aktivní programy | Programy po uzávěrce | Vyhodnocené programy | Další dokumenty a statistiky Fondu Vysočiny | Harmonogram výzev grantových programů 

    Zpět

Rekultivace starých skládek 2008

Evidenční číslo žádostiNázev žadateleNázev projektuPožadovaná výše podporySchválená výše podpory
FV 001/203/08Město TelčRekultivace skládky Mokrovce - I. etapa65000.0065000.00