Aktivní programy | Programy po uzávěrce | Vyhodnocené programy | Další dokumenty a statistiky Fondu Vysočiny | Harmonogram výzev grantových programů 

Vyhodnocené programy


Číslo GPNázev GPPopis GPDatum uzávěrky

..
FV02564Rozvoj podnikatelů 2018(odbor regionálního rozvoje, Hrůza Luděk, 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
(odbor regionálního rozvoje, Vichr Dušan, Mgr., 564 602 541, vichr.d@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování
Formulář k doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb.

Vyhodnocení
18.07.2018
FV02545Edice Vysočiny 2018(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Panáčková Jaroslava, 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. - obce
Formulář doložení náležitostí dle 250/2000 Sb. - ostatní
Formulář Závěrečné zprávy a vyúčtování

Vyhodnocení
29.06.2018
FV02535Prevence kriminality 2018(odbor sekretariátu hejtmana, Pohanová Andrea, Mgr., 564 602 164, Pohanova.A@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář k doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. (pro obce)
Formulář k doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb.
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování
Formulář žádosti

Vyhodnocení
11.07.2018
FV02516Investujme v sociálních službách 2018(odbor sociálních věcí, Tvarůžková Olga, Mgr., 564 602 833, tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz)
(odbor sociálních věcí, Bína Jiří, Mgr., 564 602 817, bina.j@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář k doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. (obecný)
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování

Vyhodnocení
10.05.2018
FV02504Venkovské prodejny 2018(odbor regionálního rozvoje, Hrůza Luděk, 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
(odbor regionálního rozvoje, Vichr Dušan, Mgr., 564 602 541, vichr.d@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování
Formulář k doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. (pro obce)

Vyhodnocení
30.05.2018
FV02502Odpady 2018(odbor životního prostředí a zemědělství, Navrátilová Eva, Ing., 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář k doložení náležitostí dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (obce)
Formulář k doložení náležitostí dle zákona 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech (obecný)
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování

Vyhodnocení
10.05.2018
FV02500Rozvoj vesnice 2018 (odbor regionálního rozvoje, Hrůza Luděk, 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
(odbor regionálního rozvoje, Vichr Dušan, Mgr., 564 602 541, vichr.d@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář k doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. (pro obce)
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování

Vyhodnocení
15.05.2018
FV02499Regionální kultura 2018(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Panáčková Jaroslava, 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. obce
Formulář doložení náležitostí dle 250/2000 Sb. - ostatní PO
Formulář Závěrečné zprávy a vyúčtování

Vyhodnocení
10.05.2018
FV02482Inovační vouchery 2018(odbor regionálního rozvoje, Hájková Ivona, Ing., 564 602 534, hajkova.ivona@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování
Formulář k doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. (obecný)

Vyhodnocení
14.05.2018
FV02451Sportoviště 2018(odbor školství, mládeže a sportu, Beneš Zdeněk, Ing., 564 602 940, Benes.Z@kr-vysocina.cz)
(odbor školství, mládeže a sportu, Horký Petr, Mgr., 564 602 941, horky.p@kr-vysocina.cz)
(odbor školství, mládeže a sportu, Kastner Milan, Ing., 564 602 971, kastner.m@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář na doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. (pro obce)
Formulář na doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. (obecný)
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování
Povinná příloha závěrečné zprávy - přehled dokladů

Vyhodnocení
23.03.2018
FV02439Infrastruktura ICT 2018(odbor informatiky, Šťastná Dana, Ing., 564 602 340, Stastna.D@kr-vysocina.cz)
(odbor informatiky, Jiráková Klára, Mgr., 564 602 341, jirakova.k@kr-vysocina.cz)
(odbor informatiky, Pavlinec Petr, Ing., 564 602 114, pavlinec.p@kr-vysocina.cz)

Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování
Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář k doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. (pro obce)
Formulář k doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. (obecný)

Vyhodnocení
16.04.2018
FV02438Informační a komunikační technologie 2018(odbor informatiky, Šťastná Dana, Ing., 564 602 340, Stastna.D@kr-vysocina.cz)
(odbor informatiky, Jiráková Klára, Mgr., 564 602 341, jirakova.k@kr-vysocina.cz)
(odbor informatiky, Pavlinec Petr, Ing., 564 602 114, pavlinec.p@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování
Formulář k doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. (pro obce)
Formulář k doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. (obecný)

Vyhodnocení
09.04.2018
FV02436Naše škola 2018(odbor regionálního rozvoje, Hrůza Luděk, 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
(odbor regionálního rozvoje, Vichr Dušan, Mgr., 564 602 541, vichr.d@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování
Formulář na doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. (pro obce)
Formulář na doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. (obecný)

Vyhodnocení
23.03.2018
FV02435Ekologická výchova 2018(odbor životního prostředí a zemědělství, Navrátilová Eva, Ing., 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování
Formulář na doložení náležitostí dle zákona 250/200 Sb. (pro obce)
Formulář na doložení náležitostí dle zákona č. 250/200 Sb. (obecný)

Vyhodnocení
20.03.2018
FV02433Bezpečná silnice 2018(odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižka Radek, Ing., 564 602 192, zizka.r@kr-vysocina.cz)
(odbor dopravy a silničního hospodářství, Majdičová Markéta, Ing., 564 602 387, Majdicova.M@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář na doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. (pro obce)
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování

Vyhodnocení
27.04.2018
FV02432Jednorázové akce 2018(odbor školství, mládeže a sportu, Čermáková Jana, Bc., 564 602 939, cermakova.j@kr-vysocina.cz)
(odbor školství, mládeže a sportu, Kacetlová Marie, Mgr., 564 602 942, Kacetlova.M@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář k doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. (pro obce)
Formulář k doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. (obecný)
Formulář žádosti
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování
Vzor pro přehled účetních dokladů - vyúčtování

Vyhodnocení
23.03.2018
FV02431Sportujeme 2018(odbor školství, mládeže a sportu, Němcová Kateřina, 564 602 935, nemcova.k@kr-vysocina.cz)
(odbor školství, mládeže a sportu, Kastner Milan, Ing., 564 602 971, kastner.m@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář na doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. (obecný)
Formulář žádosti
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování

Vyhodnocení
23.03.2018
FV02430Cyklodoprava a cykloturistika 2018(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Stejskal Petr, Ing., 564 602 354, stejskal.p@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Příloha č. 3 žádosti - dle zákona č. 250/2000 Sb. - obce
Příloha č. 3 žádosti - dle zákona č. 250/2000 Sb. - ostatní
Formulář závěrečné zprávy

Vyhodnocení
19.03.2018
FV02429Čistá voda 2018(odbor životního prostředí a zemědělství, Zvolánek Radek, Ing., 564 602 363, zvolanek.r@kr-vysocina.cz)
(odbor životního prostředí a zemědělství, Drápela Martin, Ing., 564 602 207, drapela.m@kr-vysocina.cz)

Příloha č. 3 žádosti - dle zákona č. 250/2000 Sb. - obce
Příloha č. 3 žádosti - dle zákona č. 250/2000 Sb. - ostatní
Příloha č. 1 žádosti - popis specifických kritérií
Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti GP Čistá voda 2018
Formulář závěrečné zprávy

Vyhodnocení
26.03.2018
FV02417Památkově chráněná území 2018(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Panáčková Jaroslava, 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Doklad k posouzení žádosti - obce
Doklad k posouzení žádosti - ostatní
Formulář Závěrečná zpráva a vyúčtování
Formulář žádosti

Vyhodnocení
16.03.2018
FV02265Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017(odbor sociálních věcí, Holbová Stanislava, Mgr., 564 602 828, holbova.s@kr-vysocina.cz)
(odbor sociálních věcí, Kumpa Jakub, Bc., 564 602 820, kumpa.j@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 sb. (pro obce)
Formulář závěrečné zprávy

Vyhodnocení
27.10.2017
FV02105Rozvoj podnikatelů 2017(odbor regionálního rozvoje, Hrůza Luděk, 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
(odbor regionálního rozvoje, Vichr Dušan, Mgr., 564 602 541, vichr.d@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář doložení náležitostí dle 250/2000 Sb.
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování

Vyhodnocení
29.06.2017
FV02103Venkovské prodejny 2017(odbor regionálního rozvoje, Hrůza Luděk, 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
(odbor regionálního rozvoje, Vichr Dušan, Mgr., 564 602 541, vichr.d@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář doložení náležitostí dle 250/2000 Sb.
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování

Vyhodnocení
20.06.2017
FV02098Prevence kriminality 2017(odbor sekretariátu hejtmana, Pohanová Andrea, Mgr., 564 602 164, Pohanova.A@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář doložení náležitostí dle zák. č. 250/2000 Sb.
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování
Formulář doložení náležitostí dle zák. č. 250/2000 Sb. (ostatní)

Vyhodnocení
14.07.2017
FV02061Investujme v sociálních službách 2017(odbor sociálních věcí, Tvarůžková Olga, Mgr., 564 602 833, tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz)
(odbor sociálních věcí, Bína Jiří, Mgr., 564 602 817, bina.j@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář doložení náležitostí dle 250/2000 Sb.
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování

Vyhodnocení
19.05.2017
FV02047Inovační vouchery 2017(odbor regionálního rozvoje, Hájková Ivona, Ing., 564 602 534, hajkova.ivona@kr-vysocina.cz)

Formulář žádosti
Výzva k předkládání projektů
Formulář k doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. (dokládají pouze právnické osoby)
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování

Vyhodnocení
21.05.2017
FV02046Rozvoj vesnice 2017(odbor regionálního rozvoje, Hrůza Luděk, 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
(odbor regionálního rozvoje, Vichr Dušan, Mgr., 564 602 541, vichr.d@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář doložení náležitostí dle 250/2000 Sb.
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování

Vyhodnocení
19.05.2017
FV02041Regionální kultura 2017(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Panáčková Jaroslava, 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. - obce
Formulář doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. - ostatní
Formulář Závěrečné zprávy a vyúčtování

Vyhodnocení
10.05.2017
FV02033Klenotnice Vysočiny 2017(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Schallnerová Ivana, Bc., 564 602 409, schallnerova.i@kr-vysocina.cz)
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Skryjová Martina, Bc., DiS., 564 602 169, skryjova.m@kr-vysocina.cz)
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Strnadová Iva, Bc., DiS., 564 602 260, strnadova.i@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. (ostatní žadatelé)
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování
Formulář doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. (pro obce)

Vyhodnocení
30.06.2017
FV01987Bezpečná silnice 2017(odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižka Radek, Ing., 564 602 192, zizka.r@kr-vysocina.cz)
(odbor dopravy a silničního hospodářství, Majdičová Markéta, Ing., 564 602 387, Majdicova.M@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář doložení náležitostí dle 250/2000 Sb.
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování

Vyhodnocení
28.04.2017
FV01982Cyklodoprava a cykloturistika 2017(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Stejskal Petr, Ing., 564 602 354, stejskal.p@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář k doložení náležitostí dle zákona č.250/2000 Sb. (obce)
Formulář k doložení náležitostí dle zákona č.250/2000 Sb. (ostatní subjekty)
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování

Vyhodnocení
17.03.2017
FV01981Sportoviště 2017(odbor školství, mládeže a sportu, Horký Petr, Mgr., 564 602 941, horky.p@kr-vysocina.cz)
(odbor školství, mládeže a sportu, Beneš Zdeněk, Ing., 564 602 940, Benes.Z@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování
Formulář doložení náležitostí dle zákona č. 250_2000Sb
Povinná příloha Závěrečné zprávy_Přehled dokladů

Vyhodnocení
24.03.2017
FV01980Sportujeme 2017(odbor školství, mládeže a sportu, Němcová Kateřina, 564 602 935, nemcova.k@kr-vysocina.cz)
(odbor školství, mládeže a sportu, Kastner Milan, Ing., 564 602 971, kastner.m@kr-vysocina.cz)

Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování
Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář na doložení náležitostí dle 250/2000 Sb.
Vzor pro přehled účetních dokladů-vyúčtování

Vyhodnocení
23.03.2017
FV01979Jednorázové akce 2017(odbor školství, mládeže a sportu, Čermáková Jana, Bc., 564 602 939, cermakova.j@kr-vysocina.cz)
(odbor školství, mládeže a sportu, Kacetlová Marie, Mgr., 564 602 942, Kacetlova.M@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář k doložení náležitostí dle zákona č.250/2000 Sb. (pro obce)
Formulář k doložení náležitostí dle zákona č.250/2000 Sb. (vyjma obcí)
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování
Vzor pro přehled účetních dokladů-vyúčtování

Vyhodnocení
24.03.2017
FV01978Infrastruktura ICT 2017(odbor informatiky, Jiráková Klára, Mgr., 564 602 341, jirakova.k@kr-vysocina.cz)
(odbor informatiky, Pavlinec Petr, Ing., 564 602 114, pavlinec.p@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář k doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. (pro obce)
Formulář k doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. (vyjma obcí)
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování

Vyhodnocení
17.04.2017
FV01977Informační a komunikační technologie 2017(odbor informatiky, Jiráková Klára, Mgr., 564 602 341, jirakova.k@kr-vysocina.cz)
(odbor informatiky, Pavlinec Petr, Ing., 564 602 114, pavlinec.p@kr-vysocina.cz)
(odbor informatiky, Šťastná Dana, Ing., 564 602 340, Stastna.D@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář k doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. (pro obce)
Formulář k doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. (vyjma obcí)
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování

Vyhodnocení
10.04.2017
FV01975Odpady 2017(odbor životního prostředí a zemědělství, Navrátilová Eva, Ing., 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář k doložení náležitostí dle zákona č.250/2000 Sb. (pro obce)
Formulář k doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. (vyjma obcí)
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování
Výsledky soutěž obcí 2016

Vyhodnocení
20.03.2017
FV01969Naše škola 2017(odbor regionálního rozvoje, Hrůza Luděk, 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
(odbor regionálního rozvoje, Vichr Dušan, Mgr., 564 602 541, vichr.d@kr-vysocina.cz)

Formulář k doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. (pro obce)
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování
Formulář k doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. (vyjma obcí)
Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti

Vyhodnocení
31.03.2017
FV01968Památkově chráněná území 2017(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Panáčková Jaroslava, 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádost o poskytnutí dotace
Formulář žádosti k doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb.
Formulář Závěrečné zprávy a vyúčtování

Vyhodnocení
17.03.2017
FV01959Čistá voda 2017(odbor životního prostředí a zemědělství, Zvolánek Radek, Ing., 564 602 363, zvolanek.r@kr-vysocina.cz)
(odbor životního prostředí a zemědělství, Drápela Martin, Ing., 564 602 207, drapela.m@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář k doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. (pro obce)
Formulář k doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. (vyjma obcí)
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování

Vyhodnocení
24.03.2017
FV01830Cyklodoprava a cykloturistika 2016 - II(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Stejskal Petr, Ing., 564 602 354, stejskal.p@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář doložení náležitostí dle 250/2000 Sb. ostatní PO
Formulář doložení náležitostí dle 250/2000 Sb. pro obce
Formulář závěrečné zprávy

Vyhodnocení
25.10.2016
FV01815Životní prostředí 2016(odbor životního prostředí a zemědělství, Navrátilová Eva, Ing., 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz)
(odbor životního prostředí a zemědělství, Křížek Milan, Ing., 564 602 527, krizek.m@kr-vysocina.cz)

Formulář doložení náležitostí dle 250/2000 Sb. ostatní PO
Formulář doložení náležitostí dle 250/2000 Sb. pro obce
Formulář žádosti
Výzva k předkládání projektů
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování

Vyhodnocení
25.10.2016
FV01740Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016(odbor sociálních věcí, Holbová Stanislava, Mgr., 564 602 828, holbova.s@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář doložení náležitostí dle 250/2000 Sb.
Formulář závěrečné zprávy

Vyhodnocení
16.09.2016
FV01735Investujme v sociálních službách 2016(odbor sociálních věcí, Tvarůžková Olga, Mgr., 564 602 833, tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář doložení náležitostí dle 250/2000 Sb.
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování

Vyhodnocení
05.08.2016
FV01700Prevence kriminality 2016(odbor informatiky, Mastný Antonín, 564 602 311, mastny.a@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. pro obce
Formulář závěrečné zpráva a vyúčtování
Formulář doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. pro ostatní PO

Vyhodnocení
15.07.2016
FV01696Rozvoj podnikatelů 2016(odbor regionálního rozvoje, Hrůza Luděk, 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
(odbor regionálního rozvoje, Vichr Dušan, Mgr., 564 602 541, vichr.d@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář na doložení náležitostí dle 250/2000 Sb.
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování

Vyhodnocení
30.06.2016
FV01694Odpady 2016(odbor životního prostředí a zemědělství, Navrátilová Eva, Ing., 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář na doložení náležitostí dle 250/2000 Sb. - ostatní PO
Formulář žádosti
Formulář na doložení náležitostí dle 250/2000 Sb. - obce
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování

Vyhodnocení
15.07.2016
FV01688Edice Vysočiny 2016(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Panáčková Jaroslava, 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář doložení náležitostí dle 250/2000 Sb. - obce
Formulář doložení náležitostí dle 250/2000 Sb. - PO
Formulář Závěrečná zpráva a vyúčtování

Vyhodnocení
30.06.2016
FV01685Lyžařské běžecké trasy 2016(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Vondráková Zuzana, Ing., 564 602 353, vondrakova.z@kr-vysocina.cz)
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Stejskal Petr, Ing., 564 602 354, stejskal.p@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář na doložení náležitostí dle 250/2000 Sb. pro obce
Formulář na doložení náležitostí dle 250/2000 Sb. pro ostatní PO
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování

Vyhodnocení
30.06.2016
FV01637Rozvoj vesnice 2016(odbor regionálního rozvoje, Hrůza Luděk, 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
(odbor regionálního rozvoje, Vichr Dušan, Mgr., 564 602 541, vichr.d@kr-vysocina.cz)

Formulář žádosti
Formulář na doložení náležitostí dle 250/2000 Sb.
Výzva k předkládání projektů
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování

Vyhodnocení
20.05.2016
FV01626Regionální kultura 2016(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Panáčková Jaroslava, 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)

Výzva Regionální kultura 2016
Formulář Žádost o poskytnutí dotace
Doklad k posouzení žádosti - obce
Doklad k posouzení žádosti - ostatní
Formulář Závěrečná zpráva a vyúčtování

Vyhodnocení
06.05.2016
FV01615Prodejny regionálních produktů 2016(odbor regionálního rozvoje, Hájková Ivona, Ing., 564 602 534, hajkova.ivona@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář na doložení náležitostí dle z.č.250/2000 Sb.
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování

Vyhodnocení
20.05.2016
FV01614Inovační vouchery 2016(odbor regionálního rozvoje, Hájková Ivona, Ing., 564 602 534, hajkova.ivona@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář na doložení náležitostí dle z.č.250/2000 Sb.
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování

Vyhodnocení
20.05.2016
FV01581Tábory 2016(odbor školství, mládeže a sportu, Horký Petr, Mgr., 564 602 941, horky.p@kr-vysocina.cz)
(odbor školství, mládeže a sportu, Beneš Zdeněk, Ing., 564 602 940, Benes.Z@kr-vysocina.cz)

Formulář žádosti
Formulář na doložení náležitostí dle 250/2000 Sb.
Výzva k předkládání projektů

Přehled dokladů k závěrečné zprávě
Formulář závěrečné zprávy

Vyhodnocení
18.03.2016
FV01578Infrastruktura ICT 2016(odbor informatiky, Jiráková Klára, Mgr., 564 602 341, jirakova.k@kr-vysocina.cz)
(odbor informatiky, Pavlinec Petr, Ing., 564 602 114, pavlinec.p@kr-vysocina.cz)
(odbor informatiky, Mrázková Táňa, Ing., 564 602 104, mrazkova.t@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář na doložení náležitostí dle z.č. 250/2000 Sb. - obce
Formulář žádosti
Formulář závěrečné zprávy
Formulář na doložení náležitostí dle z.č. 250/2000 Sb. - ostatní žadatelé

Vyhodnocení
02.05.2016
FV01577Informační a komunikační technologie 2016(odbor informatiky, Jiráková Klára, Mgr., 564 602 341, jirakova.k@kr-vysocina.cz)
(odbor informatiky, Pavlinec Petr, Ing., 564 602 114, pavlinec.p@kr-vysocina.cz)
(odbor informatiky, Mrázková Táňa, Ing., 564 602 104, mrazkova.t@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář na doložení náležitostí dle z.č. 250/2000 Sb. - ostatní žadatelé
Formulář na doložení náležitostí dle z.č. 250/200 Sb. - obce
Formulář žádosti
Formulář závěrečné zprávy

Vyhodnocení
15.04.2016
FV01576Čistá voda 2016(odbor životního prostředí a zemědělství, Zvolánek Radek, Ing., 564 602 363, zvolanek.r@kr-vysocina.cz)
(odbor životního prostředí a zemědělství, Drápela Martin, Ing., 564 602 207, drapela.m@kr-vysocina.cz)
(odbor informatiky, Lysa Milan, Bc., 564 602 323, lysa.m@kr-vysocina.cz)

Formulář žádosti
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování
Výzva k předkládání projektů
Formulář na doložení náležitostí dle 250/2000 Sb. – ostatní žadatelé
Formulář na doložení náležitostí dle 250/2000 Sb. - obce

Vyhodnocení
21.03.2016
FV01575Cyklodoprava a cykloturistika 2016(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Stejskal Petr, Ing., 564 602 354, stejskal.p@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář na doložení náležitostí dle 250/2000 Sb. - obce
Formulář na doložení náležitostí dle 250/2000 Sb. – ostatní žadatelé
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování

Vyhodnocení
14.03.2016
FV01574Sportujeme 2016(odbor školství, mládeže a sportu, Kastner Milan, Ing., 564 602 971, kastner.m@kr-vysocina.cz)
(odbor školství, mládeže a sportu, Němcová Kateřina, 564 602 935, nemcova.k@kr-vysocina.cz)

Formulář žádosti
Výzva k předkládání projektů
Formulář na doložení náležitostí dle 250/2000 Sb.
Závěrečná zpráva a vyúčtování
Přehled dokladů k závěrečné zprávě

Vyhodnocení
24.03.2016
FV01571Naše škola 2016(odbor regionálního rozvoje, Hrůza Luděk, 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
(odbor regionálního rozvoje, Vichr Dušan, Mgr., 564 602 541, vichr.d@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář na doložení náležitostí dle 250/2000 Sb. - obce
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování
Formulář na doložení náležitostí dle 250/2000 Sb. – ostatní žadatelé

Vyhodnocení
24.03.2016
FV01568Sportoviště 2016(odbor školství, mládeže a sportu, Horký Petr, Mgr., 564 602 941, horky.p@kr-vysocina.cz)
(odbor školství, mládeže a sportu, Beneš Zdeněk, Ing., 564 602 940, Benes.Z@kr-vysocina.cz)

Formulář žádosti
Výzva k předkládání projektů
Formulář na doložení náležitostí dle 250/2000 Sb.
Povinná příloha ZZ_Přehled dokladů
Formulář závěrečné zprávy

Vyhodnocení
18.03.2016
FV01567Jednorázové akce 2016(odbor školství, mládeže a sportu, Čermáková Jana, Bc., 564 602 939, cermakova.j@kr-vysocina.cz)

Formulář na doložení náležitostí dle 250/2000Sb.
Formulář žádosti
Výzva k předkládání projektů
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování
Vzor pro seznam dokladů

Vyhodnocení
18.03.2016
FV01560Bezpečná silnice 2016(odbor dopravy a silničního hospodářství, Handa Radek, Ing., 564 602 189, handa.r@kr-vysocina.cz)
(odbor dopravy a silničního hospodářství, Weidemannová Radka, Ing., 564 602 186, weidemannova.r@kr-vysocina.cz)

Formulář na doložení náležitostí dle 250/2000 Sb
Formulář žádosti
Výzva k předkládání projektů
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování

Vyhodnocení
28.04.2016
FV01559Památkově chráněná území 2016(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Panáčková Jaroslava, 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)

Výzva Památkově chráněná území 2016
Formulář Žádost o dotaci
Formulář identifikace žadatele - obce
Formulář identifikace žadatele - ostatní
Formulář Závěrečná zpráva a vyúčtování

Vyhodnocení
18.03.2016
FV01402Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2015(odbor sociálních věcí, Sýkora Roman, Bc., 564 602 818, sykora.r@kr-vysocina.cz)
(odbor sociálních věcí, Kumpa Jakub, Bc., 564 602 820, kumpa.j@kr-vysocina.cz)
(odbor sociálních věcí, Holbová Stanislava, Mgr., 564 602 828, holbova.s@kr-vysocina.cz)

Výzva_GP_Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2015
Formulář žádosti

Vyhodnocení
30.10.2015
FV01351Rozvoj podnikatelů 2015(odbor regionálního rozvoje, Hrůza Luděk, 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
(odbor regionálního rozvoje, Vichr Dušan, Mgr., 564 602 541, vichr.d@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování

Vyhodnocení
21.08.2015
FV01331Investujme v sociálních službách 2015(odbor sociálních věcí, Tvarůžková Olga, Mgr., 564 602 833, tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář závěrečné zprávy
Vzor přílohy v návaznosti na změnu zákona č. 250/2000 Sb.

Vyhodnocení
30.06.2015
FV01325Inovační vouchery 2015(odbor regionálního rozvoje, Hájková Ivona, Ing., 564 602 534, hajkova.ivona@kr-vysocina.cz)

Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování
Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti

Vyhodnocení
26.06.2015
FV01322Prodejny regionálních produktů 2015(odbor regionálního rozvoje, Hájková Ivona, Ing., 564 602 534, hajkova.ivona@kr-vysocina.cz)

Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování
Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti

Vyhodnocení
26.06.2015
FV01312Prevence kriminality 2015
Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Vzor přílohy v návaznosti na změnu zákona č. 250/2000 Sb.
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování

Vyhodnocení
17.07.2015
FV01280Čistá voda 2015(odbor životního prostředí a zemědělství, Zvolánek Radek, Ing., 564 602 363, zvolanek.r@kr-vysocina.cz)
(odbor životního prostředí a zemědělství, Drápela Martin, Ing., 564 602 207, drapela.m@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář závěrečného vyúčtování
Formulář žádosti
Vzor přílohy v návaznosti na změnu zákona (pro obce)

Vyhodnocení
04.05.2015
FV01272Rozvoj vesnice 2015 (odbor regionálního rozvoje, Hrůza Luděk, 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
(odbor regionálního rozvoje, Vichr Dušan, Mgr., 564 602 541, vichr.d@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Vzor přílohy v návaznosti na změnu zákona č.250/2000 Sb.
Formulář žádosti
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování

Vyhodnocení
15.05.2015
FV01261Regionální kultura 2015(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Panáčková Jaroslava, 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář závěrečné zprávy

Vyhodnocení
07.05.2015
FV01259Lyžařské běžecké trasy 2015(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Vondráková Zuzana, Ing., 564 602 353, vondrakova.z@kr-vysocina.cz)
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Čermáková Olga, Ing. arch., 564 602 351, cermakova.o@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Vzor přílohy v návaznosti na změnu zákona č. 250/2000 Sb.
Formulář závěrečné zprávy a vyučtování

Vyhodnocení
25.06.2015
FV01237Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2015 (odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Vondráková Zuzana, Ing., 564 602 353, vondrakova.z@kr-vysocina.cz)
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Stejskal Petr, Ing., 564 602 354, stejskal.p@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář závěrečné zprávy a vyučtování
Vzor přílohy pro účely novely zákona č. 250/2000 Sb. (pro obce)

Vyhodnocení
07.05.2015
FV01211Sportoviště 2015(odbor školství, mládeže a sportu, Horký Petr, Mgr., 564 602 941, horky.p@kr-vysocina.cz)

Výzva pro předkládání projektů
Formulář žádosti
Závěrečná zpráva
Povinná příloha ZZ_Přehled dokladů

Vyhodnocení
15.03.2015
FV01207Bioodpady 2015(odbor životního prostředí a zemědělství, Navrátilová Eva, Ing., 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz)
(odbor životního prostředí a zemědělství, Křížek Milan, Ing., 564 602 527, krizek.m@kr-vysocina.cz)

Výzva pro překládání projektů
Formulář závěrečné zprávy
Formulář žádosti

Vyhodnocení
16.02.2015
FV01206Jednorázové akce 2015(odbor školství, mládeže a sportu, Čermáková Jana, Bc., 564 602 939, cermakova.j@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Návod k vyplnění formuláře žádosti
Formulář závěrečné zprávy
UPOZORNĚNÍ pro žadatele
Vzor pro seznam dokladů

Vyhodnocení
13.03.2015
FV01203Životní prostředí 2015(odbor životního prostředí a zemědělství, Navrátilová Eva, Ing., 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz)
(odbor životního prostředí a zemědělství, Křížek Milan, Ing., 564 602 527, krizek.m@kr-vysocina.cz)

Výzva pro předkládání projektů
Formulář závěrečné zprávy
Formulář žádosti

Vyhodnocení
10.03.2015
FV01202Sportujeme 2015(odbor školství, mládeže a sportu, Němcová Kateřina, 564 602 935, nemcova.k@kr-vysocina.cz)
(odbor školství, mládeže a sportu, Kastner Milan, Ing., 564 602 971, kastner.m@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Návod na vyplnění žádosti
UPOZORNĚNÍ k žádosti
Závěrečná zpráva a vyúčtování
Přehled dokladů k závěrečné zprávě

Vyhodnocení
08.03.2015
FV01201Tábory 2015(odbor školství, mládeže a sportu, Horký Petr, Mgr., 564 602 941, horky.p@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Návd k vyplnění formuláře
Závěrečná zpráva Tábory 2015
Přehled dokladů k závěrečné zprávě

Vyhodnocení
28.02.2015
FV01193Naše školka 2015(odbor regionálního rozvoje, Hrůza Luděk, 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
(odbor regionálního rozvoje, Vichr Dušan, Mgr., 564 602 541, vichr.d@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování

Vyhodnocení
11.03.2015
FV01188Cyklodoprava a cykloturistika 2015(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Stejskal Petr, Ing., 564 602 354, stejskal.p@kr-vysocina.cz)
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Vondráková Zuzana, Ing., 564 602 353, vondrakova.z@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování

Vyhodnocení
27.03.2015
FV01187Památkově chráněná území 2015(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Panáčková Jaroslava, 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)

Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování
Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti

Vyhodnocení
06.03.2015
FV01184Informační a komunikační technologie 2015(odbor informatiky, Jiráková Klára, Mgr., 564 602 341, jirakova.k@kr-vysocina.cz)
(odbor informatiky, Pavlinec Petr, Ing., 564 602 114, pavlinec.p@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Vzor přílohy pro účely novely zákona č. 250/2000 Sb.
Formulář závěrečné zprávy
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování

Vyhodnocení
17.04.2015
FV01183Infrastruktura ICT 2015(odbor informatiky, Jiráková Klára, Mgr., 564 602 341, jirakova.k@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Vzor přílohy pro účely novely zákona č. 250/2000 Sb.
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování

Vyhodnocení
04.05.2015
FV01182Bezpečná silnice 2015(odbor dopravy a silničního hospodářství, Handa Radek, Ing., 564 602 189, handa.r@kr-vysocina.cz)
(odbor dopravy a silničního hospodářství, Weidemannová Radka, Ing., 564 602 186, weidemannova.r@kr-vysocina.cz)

Formulář žádosti
Výzva k předkládání projektů
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování
Vzor přílohy v návaznosti na změnu zákona č.250/2000 Sb.

Vyhodnocení
30.04.2015
FV01084Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2014(odbor sociálních věcí, Sýkora Roman, Bc., 564 602 818, sykora.r@kr-vysocina.cz)
(odbor sociálních věcí, Kumpa Jakub, Bc., 564 602 820, kumpa.j@kr-vysocina.cz)
(odbor sociálních věcí, Holbová Stanislava, Mgr., 564 602 828, holbova.s@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování

Vyhodnocení
30.10.2014
FV01067GP Bioodpady 2014(odbor životního prostředí a zemědělství, Navrátilová Eva, Ing., 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování

Vyhodnocení
30.09.2014
FV01018GP Investujme v sociálních službách 2014(odbor sociálních věcí, Tvarůžková Olga, Mgr., 564 602 833, tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz)

výzva k předkládání projektu
Formulář žádosti
Formulář závěrečné zprávy

Vyhodnocení
25.07.2014
FV00976Rozvoj vesnice 2014(odbor regionálního rozvoje, Hrůza Luděk, 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
(odbor regionálního rozvoje, Vichr Dušan, Mgr., 564 602 541, vichr.d@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování dotace

Vyhodnocení
20.06.2014
FV00975Prevence kriminality 2014
Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování

Vyhodnocení
11.07.2014
FV00974Lyžařské běžecké trasy 2014(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Vondráková Zuzana, Ing., 564 602 353, vondrakova.z@kr-vysocina.cz)

Formulář závěrečné zprávy a vyučtování
Formulář žádosti
Výzva k předkládání projektů

Vyhodnocení
13.06.2014
FV00972Edice Vysočiny 2014(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Panáčková Jaroslava, 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Závěrečná zpráva a vyúčtování

Vyhodnocení
30.06.2014
FV00949Prodejny regionálních produktů 2014(odbor regionálního rozvoje, Hájková Ivona, Ing., 564 602 534, hajkova.ivona@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování dotace

Vyhodnocení
13.05.2014
FV00945Inovační vouchery 2014(odbor regionálního rozvoje, Hájková Ivona, Ing., 564 602 534, hajkova.ivona@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování dotace

Vyhodnocení
30.05.2014
FV00931Rozvoj podnikatelů 2014(odbor regionálního rozvoje, Hrůza Luděk, 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
(odbor regionálního rozvoje, Vichr Dušan, Mgr., 564 602 541, vichr.d@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování dotace

Vyhodnocení
17.05.2014
FV00919Regionální kultura 2014(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Panáčková Jaroslava, 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti o dotaci
Závěrečná zpráva a vyúčtování

Vyhodnocení
30.04.2014
FV00881Sportoviště 2014(odbor školství, mládeže a sportu, Horký Petr, Mgr., 564 602 941, horky.p@kr-vysocina.cz)
(odbor školství, mládeže a sportu, Beneš Zdeněk, Ing., 564 602 940, Benes.Z@kr-vysocina.cz)

Výzva_Sportoviště 2014
Formulář_Sportoviště 2014
Povinná příloha závěrečné zprávy_Přehled dokladů

Vyhodnocení
14.03.2014
FV00879Sportujeme 2014(odbor školství, mládeže a sportu, Němcová Kateřina, 564 602 935, nemcova.k@kr-vysocina.cz)
(odbor školství, mládeže a sportu, Kastner Milan, Ing., 564 602 971, kastner.m@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti o dotaci
Návod k vyplnění formuláře
Závěrečná zpráva a vyúčtování
Přehled dokladů k vyúčtování

Vyhodnocení
16.03.2014
FV00878Jednorázové akce 2014
Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti o dotaci
Návod k vyplnění formuláře
Formulář závěrečné zprávy
Přehled dokladů - vzor pro vyúčtování

Vyhodnocení
16.03.2014
FV00875Naše školka 2014 (odbor regionálního rozvoje, Hrůza Luděk, 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
(odbor regionálního rozvoje, Vichr Dušan, Mgr., 564 602 541, vichr.d@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti o dotaci
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování dotace

Vyhodnocení
14.03.2014
FV00871Infrastruktura ICT 2014(odbor informatiky, Jiráková Klára, Mgr., 564 602 341, jirakova.k@kr-vysocina.cz)

Výzva
Žádost o dotaci

Vyhodnocení
02.05.2014
FV00870Informační a komunikační technologie 2014(odbor informatiky, Jiráková Klára, Mgr., 564 602 341, jirakova.k@kr-vysocina.cz)

Výzva
Žádost o dotaci

Vyhodnocení
18.04.2014
FV00865Čistá voda 2014(odbor životního prostředí a zemědělství, Zvolánek Radek, Ing., 564 602 363, zvolanek.r@kr-vysocina.cz)
(odbor životního prostředí a zemědělství, Drápela Martin, Ing., 564 602 207, drapela.m@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti o dotaci
Formulář závěrečného vyúčtování

Vyhodnocení
14.03.2014
FV00864Životní prostředí 2014(odbor životního prostředí a zemědělství, Navrátilová Eva, Ing., 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz)
(odbor životního prostředí a zemědělství, Křížek Milan, Ing., 564 602 527, krizek.m@kr-vysocina.cz)

Výzva grantového programu
Formulář závěrečné zprávy
Formulář žádosti

Vyhodnocení
21.03.2014
FV00860Památkově chráněná území 2014(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Panáčková Jaroslava, 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)

Výzva k podání žádosti
Žádost o poskytnutí dotace
Závěrečná zpráva a vyúčtování

Vyhodnocení
14.03.2014
FV00855Podpora budování dětských dopravních hřišť 2014(odbor dopravy a silničního hospodářství, Petr Martin, Ing., 564 602 412, petr.m@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti o dotaci
Formulář závěrečné zprávy

Vyhodnocení
31.03.2014
FV00842Bezpečná silnice 2014(odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižka Radek, Ing., 564 602 192, zizka.r@kr-vysocina.cz)
(odbor dopravy a silničního hospodářství, Handa Radek, Ing., 564 602 189, handa.r@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování dotace

Vyhodnocení
30.04.2014
FV00779GP Bioodpady 2013(odbor životního prostředí a zemědělství, Navrátilová Eva, Ing., 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz)

Formulář žádosti
Výzva GP Bioodpady 2013

Vyhodnocení
16.12.2013
FV00760Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2013(odbor sociálních věcí, Sýkora Roman, Bc., 564 602 818, sykora.r@kr-vysocina.cz)
(odbor sociálních věcí, Kumpa Jakub, Bc., 564 602 820, kumpa.j@kr-vysocina.cz)
(odbor sociálních věcí, Holbová Stanislava, Mgr., 564 602 828, holbova.s@kr-vysocina.cz)

Výzva_GP_Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2013
Formulář žádosti

Vyhodnocení
30.10.2013
FV00739Investujme v sociálních službách 2013(odbor sociálních věcí, Tvarůžková Olga, Mgr., 564 602 833, tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz)

výzva k předkládání projektu
Formulář žádosti

Vyhodnocení
15.10.2013
FV00734Pitná voda 2013(odbor životního prostředí a zemědělství, Zvolánek Radek, Ing., 564 602 363, zvolanek.r@kr-vysocina.cz)
(odbor životního prostředí a zemědělství, Drápela Martin, Ing., 564 602 207, drapela.m@kr-vysocina.cz)

GP Pitná voda 2013 - výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti

Vyhodnocení
11.11.2013
FV00646Lyžařské běžecké trasy 2013(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Čermáková Olga, Ing. arch., 564 602 351, cermakova.o@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti

Vyhodnocení
14.06.2013
FV00645Prevence kriminality 2013
Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti

Vyhodnocení
10.07.2013
FV00627Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Čermáková Olga, Ing. arch., 564 602 351, cermakova.o@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti

Vyhodnocení
30.04.2013
FV00625Prodejny regionálních produktů 2013(odbor regionálního rozvoje, Hájková Ivona, Ing., 564 602 534, hajkova.ivona@kr-vysocina.cz)
(odbor regionálního rozvoje, Hrůza Luděk, 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti

Vyhodnocení
15.05.2013
FV00623Podpora budování dětských dopravních hřišť 2013(odbor dopravy a silničního hospodářství, Petr Martin, Ing., 564 602 412, petr.m@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti

Vyhodnocení
03.05.2013
FV00622Naše školka 2013(odbor regionálního rozvoje, Hrůza Luděk, 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
(odbor regionálního rozvoje, Vichr Dušan, Mgr., 564 602 541, vichr.d@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti

Vyhodnocení
17.05.2013
FV00621Rozvoj podnikatelů 2013(odbor regionálního rozvoje, Hrůza Luděk, 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
(odbor regionálního rozvoje, Vichr Dušan, Mgr., 564 602 541, vichr.d@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti

Vyhodnocení
17.05.2013
FV00620Environmentální osvěta-Přírodní zahrady 2013(odbor životního prostředí a zemědělství, Navrátilová Eva, Ing., 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Návod na vyplnění žádosti

Vyhodnocení
10.05.2013
FV00610Regionální kultura 2013(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Panáčková Jaroslava, 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Závěrečná zpráva a vyúčtování

Vyhodnocení
30.04.2013
FV00594Bezpečná silnice 2013(odbor dopravy a silničního hospodářství, Handa Radek, Ing., 564 602 189, handa.r@kr-vysocina.cz)
(odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižka Radek, Ing., 564 602 192, zizka.r@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti

Vyhodnocení
26.04.2013
FV00593Sportoviště 2013(odbor školství, mládeže a sportu, Horký Petr, Mgr., 564 602 941, horky.p@kr-vysocina.cz)
(odbor školství, mládeže a sportu, Němcová Kateřina, 564 602 935, nemcova.k@kr-vysocina.cz)
(odbor školství, mládeže a sportu, Beneš Zdeněk, Ing., 564 602 940, Benes.Z@kr-vysocina.cz)

Formulář žádosti
Návod na vyplnění žádosti
Výzva k předkládání projektů

Vyhodnocení
22.03.2013
FV00587Rozvoj vesnice 2013(odbor regionálního rozvoje, Hrůza Luděk, 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
(odbor regionálního rozvoje, Vichr Dušan, Mgr., 564 602 541, vichr.d@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti

Vyhodnocení
25.03.2013
FV00586Jdeme Příkladem - předcházíme odpadům 2013(odbor životního prostředí a zemědělství, Navrátilová Eva, Ing., 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz)

tipy na aktivity
Formulář žádosti
Výzva k předkládání projektů

Vyhodnocení
15.03.2013
FV00585Jednorázové akce 2013
Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Návod k vyplnění formuláře žádosti
Konečné hodnocení

Vyhodnocení
22.03.2013
FV00581Čistá voda 2013(odbor životního prostředí a zemědělství, Zvolánek Radek, Ing., 564 602 363, zvolanek.r@kr-vysocina.cz)
(odbor životního prostředí a zemědělství, Drápela Martin, Ing., 564 602 207, drapela.m@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti

Vyhodnocení
27.03.2013
FV00565Památky místního významu 2013(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Panáčková Jaroslava, 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti

Vyhodnocení
25.03.2013
FV00561Informační a komunikační technologie 2013(odbor informatiky, Jiráková Klára, Mgr., 564 602 341, jirakova.k@kr-vysocina.cz)
(odbor informatiky, Mrázková Táňa, Ing., 564 602 104, mrazkova.t@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti

Vyhodnocení
19.04.2013
FV00457Podporujeme prorodinnou politiku obcí(odbor sociálních věcí, Sýkora Roman, Bc., 564 602 818, sykora.r@kr-vysocina.cz)
(odbor sociálních věcí, Kumpa Jakub, Bc., 564 602 820, kumpa.j@kr-vysocina.cz)
(odbor sociálních věcí, Holbová Stanislava, Mgr., 564 602 828, holbova.s@kr-vysocina.cz)

Výzva-GP-Podporujeme prorodinnou politiku obcí
Formulář žádosti

Vyhodnocení
30.10.2012
FV00356Prevence kriminality 2012
Výzva GP Prevence kriminality 2012
Formulář žádosti

Vyhodnocení
31.07.2012
FV00355Rozvoj vesnice 2012(odbor regionálního rozvoje, Hrůza Luděk, 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
(odbor regionálního rozvoje, Vichr Dušan, Mgr., 564 602 541, vichr.d@kr-vysocina.cz)

Formulář žádosti
Výzva

Vyhodnocení
20.06.2012
FV00351Památkově chráněná území 2012(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Panáčková Jaroslava, 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)

Výzva GP Památkově chráněná území 2012
Formulář žádosti

Vyhodnocení
30.06.2012
FV00331Investujme v sociálních službách 2012(odbor sociálních věcí, Tvarůžková Olga, Mgr., 564 602 833, tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz)
(odbor sociálních věcí, Bína Jiří, Mgr., 564 602 817, bina.j@kr-vysocina.cz)

Výzva GP Investujme v sociálních službách 2012
Formulář žádosti

Vyhodnocení
30.04.2012
FV00321Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2012(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Čermáková Olga, Ing. arch., 564 602 351, cermakova.o@kr-vysocina.cz)

Výzva GP Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2012
Formulář žádosti

Vyhodnocení
30.04.2012
FV00320Podpora budování dětských dopravních hřišť 2012(odbor dopravy a silničního hospodářství, Petr Martin, Ing., 564 602 412, petr.m@kr-vysocina.cz)

Výzva - Podpora budování dětských dopravních hřišť 2012
Formulář žádosti

Vyhodnocení
30.04.2012
FV00319Bioodpady 2012(odbor životního prostředí a zemědělství, Navrátilová Eva, Ing., 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz)

Výzva Bioodpady 2012
Formulář žádosti

Vyhodnocení
27.04.2012
FV00315Regionální kultura 2012(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Panáčková Jaroslava, 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)

Výzva GP Regionální kultura 2012
Formulář žádosti

Vyhodnocení
30.04.2012
FV00305Bezpečná silnice 2012(odbor dopravy a silničního hospodářství, Handa Radek, Ing., 564 602 189, handa.r@kr-vysocina.cz)
(odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižka Radek, Ing., 564 602 192, zizka.r@kr-vysocina.cz)

Výzva - GP Bezpečná silnice 2012
Formulář žádosti

Vyhodnocení
30.04.2012
FV00301Informační a komunikační technologie 2012(odbor informatiky, Mrázková Táňa, Ing., 564 602 104, mrazkova.t@kr-vysocina.cz)

Výzva GP Informační a komunikační technologie 2012
Formulář žádosti pro GP č. 301

Vyhodnocení
01.05.2012
FV00285Rozvoj podnikatelů 2012(odbor regionálního rozvoje, Hrůza Luděk, 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
(odbor regionálního rozvoje, Vichr Dušan, Mgr., 564 602 541, vichr.d@kr-vysocina.cz)

Výzva GP Rozvoj podnikatelů 2012
Formulář žádosti

Vyhodnocení
18.05.2012
FV00282Environmetální osvěta-Přírodní zahrady 2012(odbor životního prostředí a zemědělství, Navrátilová Eva, Ing., 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz)

Formulář žádosti
Výzva

Vyhodnocení
30.03.2012
FV00280Čistá voda 2012(odbor životního prostředí a zemědělství, Zvolánek Radek, Ing., 564 602 363, zvolanek.r@kr-vysocina.cz)

Výzva GP Čistá voda 2012
Formulář žádosti

Vyhodnocení
30.03.2012
FV00265Naše školka 2012 (odbor regionálního rozvoje, Hrůza Luděk, 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
(odbor regionálního rozvoje, Vichr Dušan, Mgr., 564 602 541, vichr.d@kr-vysocina.cz)

Výzva
Formulář žádosti

Vyhodnocení
16.03.2012
FV00264Jednorázové akce 2012
Výzva Jednorázové akce 2012
Formulář žádosti
Návod na vyplnění formuláře
Odkaz pro stažení formuláře
Tabulka nákladů pro vyúčtování dotace

Vyhodnocení
30.03.2012
FV00263Sportoviště 2012(odbor školství, mládeže a sportu, Horký Petr, Mgr., 564 602 941, horky.p@kr-vysocina.cz)
(odbor školství, mládeže a sportu, Beneš Zdeněk, Ing., 564 602 940, Benes.Z@kr-vysocina.cz)

Výzva
Elektr. formulář
Návod na vyplnění elektr. formuláře
Software602 Form Filler

Vyhodnocení
23.03.2012
FV00262Sportujeme 2012(odbor školství, mládeže a sportu, Kastner Milan, Ing., 564 602 971, kastner.m@kr-vysocina.cz)
(odbor školství, mládeže a sportu, Němcová Kateřina, 564 602 935, nemcova.k@kr-vysocina.cz)

Výzva
Formulář žádosti
Návod na vyplnění formuláře
Odkaz pro stažení formuláře

Vyhodnocení
23.03.2012
FV00106Investujme v sociálních službách 2011(odbor sociálních věcí, Tvarůžková Olga, Mgr., 564 602 833, tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz)
(odbor sociálních věcí, Bína Jiří, Mgr., 564 602 817, bina.j@kr-vysocina.cz)


Vyhodnocení
10.06.2011
FV00076Bioodpady 2011(odbor životního prostředí a zemědělství, Navrátilová Eva, Ing., 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz)

Podkladové materiály

Vyhodnocení
15.07.2011
FV00072Čistá voda 2011(odbor životního prostředí a zemědělství, Zvolánek Radek, Ing., 564 602 363, zvolanek.r@kr-vysocina.cz)


Vyhodnocení
31.03.2011
FV00071Prevence kriminality 2011

Vyhodnocení
30.04.2011
FV00070Bezpečná silnice 2011(odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižka Radek, Ing., 564 602 192, zizka.r@kr-vysocina.cz)


Vyhodnocení
29.04.2011
FV00069Environmentální osvěta - přírodní zahrady 2011(odbor životního prostředí a zemědělství, Navrátilová Eva, Ing., 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz)


Vyhodnocení
30.04.2011
FV00068Jdeme příkladem - předcházíme odpadům 2011(odbor životního prostředí a zemědělství, Navrátilová Eva, Ing., 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz)


Vyhodnocení
30.04.2011
FV00054Regionální kultura 2011(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Panáčková Jaroslava, 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)


Vyhodnocení
26.04.2011
FV00044Bezpečné metropolitní sítě 2011(odbor informatiky, Pavlinec Petr, Ing., 564 602 114, pavlinec.p@kr-vysocina.cz)


Vyhodnocení
22.04.2011
FV00043Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2011

Vyhodnocení
26.04.2011
FV00041Rozvoj vesnice 2011(odbor regionálního rozvoje, Hrůza Luděk, 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)


Vyhodnocení
30.04.2011
FV00032Sportoviště 2011(odbor školství, mládeže a sportu, Horký Petr, Mgr., 564 602 941, horky.p@kr-vysocina.cz)
(odbor školství, mládeže a sportu, Beneš Zdeněk, Ing., 564 602 940, Benes.Z@kr-vysocina.cz)


Vyhodnocení
15.03.2011
FV00016Naše školka 2011(odbor regionálního rozvoje, Hrůza Luděk, 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)


Vyhodnocení
11.03.2011
FV00010Rozvoj podnikatelů 2011(odbor regionálního rozvoje, Hrůza Luděk, 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
(odbor regionálního rozvoje, Fryšová Iveta, doc.RNDr., Ph.D., 564 602 546, frysova.i@kr-vysocina.cz)


Vyhodnocení
01.04.2011
248Rozvoj podnikatelů 2010 - II.program na zvýšení konkurenceschopnosti podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor

Vyhodnocení
13.08.2010
247Investujme v sociálních službáchprogram na podporu nutného investičního vybavení či jeho modernizace v zařízeních NNO, poskytujících sociální služby

Vyhodnocení
30.06.2010
246Edice Vysočiny VIIprogram na podporu edičních počinů s vazbou na kulturu a historii

Vyhodnocení
23.04.2010
245Bezpečné metropolitní sítě 2010program na podporu komunikační infrastruktury orgánů veřejné správy

Vyhodnocení
23.04.2010
244Bioodpady 2010program na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem

Vyhodnocení
30.04.2010
243Čistá voda 2010program na podporu zpracování studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod

Vyhodnocení
30.04.2010
242Rozvoj vesnice 2010program na podporu projektů v oblasti obnovy a rozvoje místních částí měst a místních částí obcí Vysočiny

Vyhodnocení
30.04.2010
241Památkově chráněná území 2010program na podporu obnovy nepamátkových objektů na území památkových rezervací a zón

Vyhodnocení
10.03.2010
240Sportoviště 2010program na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území kraje Vysočina

Vyhodnocení
05.03.2010
239Volný čas 2010program na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit

Vyhodnocení
05.03.2010
238Rozvoj podnikatelů 2010program na zvýšení konkurenceschopnosti podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor a na inovace v podnicích

Vyhodnocení
31.03.2010
237Naše školka 2010program na podporu projektů v oblasti zkvalitňování předškolní péče

Vyhodnocení
12.03.2010
236Obnova památkově chráněných území 2009program na podporu obnovy nepamátkových objektů na území památkových rezervací a zón

Vyhodnocení
22.06.2009
235Dobrovolnictví a koordinace sociální výpomoci v obcích 2009program na podporu rozvoje dobrovolnictví v sociálních a zdravotnických službách a na podporu rozvoje dobrovolné sousedské výpomoci v malých obcích na území kraje Vysočina

Vyhodnocení
10.06.2009
234Rozvoj malých podnikatelů 2009program na zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor

Vyhodnocení
30.06.2009
233Naše školkaprogram na podporu projektů v oblasti zkvalitňování předškolní péče

Vyhodnocení
15.06.2009
232Mezinárodní projekty 2009program na podporu mezinárodních aktivit pro děti a mládež

Vyhodnocení
17.04.2009
231Krajina Vysočiny 2009program na podporu průzkumu a poznávání krajiny

Vyhodnocení
10.04.2009
230Jdeme příkladem - předcházíme odpadům 2009program na podporu předcházení vzniku odpadů, využívání materiálů šetrných k životnímu prostředí a třídění využitelných složek odpadu

Vyhodnocení
15.05.2009
229Metropolitní sítě X - 2009program na podporu komunikační infrastruktury orgánů veřejné správy

Vyhodnocení
10.04.2009
228Popularizace a vzdělávání v oblasti ICT II - 2009program na podporu informační gramotnosti a rozvoje komunikační infrastruktury

Vyhodnocení
17.04.2009
227Čistá voda 2009program na podporu studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod

Vyhodnocení
30.04.2009
226Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2009program na podporu budování a modernizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Vyhodnocení
30.04.2009
225Rozvoj vesnice 2009program na podporu projektů v oblasti obnovy a rozvoje místních částí měst a místních částí obcí Vysočiny

Vyhodnocení
17.04.2009
224Diagnóza památek 2009program na podporu zpracování předprojektové dokumentace obnovy movitých a nemovitých kulturních památek kraje Vysočina

Vyhodnocení
13.03.2009
223Sport pro všechny 2009program na podporu rozvoje dlouhodobých volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu

Vyhodnocení
13.03.2009
222Sportoviště 2009program na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území kraje Vysočina

Vyhodnocení
13.03.2009
221Jednorázové akce 2009program na podporu jednorázových volnočasových a sportovních aktivit

Vyhodnocení
06.03.2009
220Regionální kultura VIII.program na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění

Vyhodnocení
30.01.2009
219Podpora dostupnosti služeb veřejné správy 2008program na podporu míst s veřejně poskytovaným internetem a rozvoj kontaktních míst veřejné správy

Vyhodnocení
20.10.2008
218GIS VIII - 2008program na podporu geoinformační infrastruktury, vytváření a kvalifikovaného užití geoinformací na Vysočině

Vyhodnocení
15.10.2008
217Bezpečnost ICT a archivace dat 2008program na podporu rozvoje bezpečnosti ISVS a komunikační infrastruktury

Vyhodnocení
20.10.2008
216Metropolitní sítě IX 2008program na podporu komunikační infrastruktury orgánů veřejné správy

Vyhodnocení
16.10.2008
215Webové stránky pro všechny - aktivní weby 2008program na podporu rozvoje komunikační infrastruktury

Vyhodnocení
27.10.2008
214Bioodpady 2008/IIprogram na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem

Vyhodnocení
15.11.2008
213Volný čas 2009program na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit

Vyhodnocení
21.11.2008
212Obnova památkově chráněných územíprogram na podporu obnovy nepamátkových objektů na území městských památkových rezervací a zón

Vyhodnocení
31.10.2008
211Vysočina bez bariér 2008program na podporu při odstraňování bariér pro zdravotně postižené na území kraje Vysočina

Vyhodnocení
31.08.2008
210Edice Vysočiny VI.program na podporu edičních počinů s vazbou na kulturu, historii, přírodu a krajinu Vysočiny

Vyhodnocení
15.08.2008
209Rozvoj vesnice 2008program na podporu projektů v oblasti obnovy a rozvoje místních částí měst a místních částí obcí Vysočiny

Vyhodnocení
15.08.2008
208Prevence kriminality 2008program na podporu specifických programů prevence kriminality

Vyhodnocení
31.08.2008
207Bioodpady 2008program na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem

Vyhodnocení
31.07.2008
206Klenotnice Vysočiny 2008program na podporu kulturních aktivit v oblasti movitého kulturního dědictví

Vyhodnocení
23.06.2008
205Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2008 - II.program na zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor

Vyhodnocení
15.08.2008
204Popularizace a vzdělávání v oblasti informačních technologií - 2008program na podporu informační gramotnosti a rozvoje komunikační infrastruktury

Vyhodnocení
17.06.2008
203Rekultivace starých skládek 2008program na podporu minimalizace negativních vlivů na životní prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady

Vyhodnocení
31.05.2008
202Mezinárodní projekty 2008program na podporu mezinárodních aktivit pro děti a mládež

Vyhodnocení
30.04.2008
201Zdravé stravování ve školách 2008program na podporu zdravého školního stravování

Vyhodnocení
05.05.2008
200Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2008program na podporu budování a modernizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Vyhodnocení
30.04.2008
199Prevence dětských úrazů ve školách 2008program na zvyšování standardu zdravotních a sociálních služeb a prevence zdravotních a sociálních rizik

Vyhodnocení
05.05.2008
198Bydlete na venkově 2008program na podporu zpracování projektové dokumentace řešící rekonstrukci nebytových prostor na byty, případně technickou infrastrukturu pro následnou novou bytovou výstavbu v městech a obcích do 2000 obyvatel kraje Vysočina

Vyhodnocení
02.05.2008
197Čistá voda 2008program na podporu studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod

Vyhodnocení
31.03.2008
196Diagnóza památek 2008program na podporu zpracování předprojektové dokumentace obnovy movitých a nemovitých kulturních památek kraje Vysočina

Vyhodnocení
21.03.2008
195Sportoviště 2008program na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území kraje Vysočina

Vyhodnocení
31.03.2008
194Jednorázové akce 2008program na podporu jednorázových volnočasových a sportovních aktivit

Vyhodnocení
11.03.2008
193Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2008 - I.program na zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor

Vyhodnocení
18.04.2008
192Metropolitní sítě VIII - 2008program na podporu komunikační infrastruktury orgánů veřejné správy

Vyhodnocení
12.03.2008
191Koordinace sociální výpomoci v obcích a hospicová péčeprogram na podporu rozvoje dobrovolné sousedské výpomoci v malých obcích kraje Vysočina a na rozšíření hospicové péče pro obyvatele kraje Vysočina

Vyhodnocení
30.11.2007
190Regionální kultura VII.program na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění

Vyhodnocení
14.01.2008
189Volný čas 2008program na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit

Vyhodnocení
17.12.2007
188Modernizace ubytovacích zařízení 2007 - II.program na podporu zkvalitnění skladby lůžek a vybavenosti pokojů ubytovacích zařízení cestovního ruchu

Vyhodnocení
26.10.2007
187Líbí se nám v knihovně 2007program na podporu veřejných knihoven v kraji

Vyhodnocení
31.10.2007
186Webové stránky pro všechny II - 2007program na podporu rozvoje komunikační infrastruktury

Vyhodnocení
15.10.2007
185GIS VII - 2007program na podporu geoinformační infrastruktury, vytváření a kvalifikovaného užití geoinformací na Vysočině

Vyhodnocení
15.10.2007
184Bezpečnost ICT III - 2007program na podporu rozvoje bezpečnosti ISVS a komunikační infrastruktury

Vyhodnocení
17.10.2007
183Dobrovolnictví 2007program na podporu rozvoje dobrovolnictví v sociálních a zdravotnických službách na území kraje Vysočina

Vyhodnocení
18.08.2007
182Edice Vysočiny V.program na podporu edičních počinů s vazbou na kulturu, historii, přírodu a krajinu Vysočiny

Vyhodnocení
20.08.2007
181Prevence kriminality 2007program na podporu specifických programů prevence kriminality

Vyhodnocení
30.09.2007
180Bioodpady 2007program na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem

Vyhodnocení
31.07.2007
179Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007 - II.program na zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor

Vyhodnocení
31.08.2007
178Rozvoj vesnice 2007program na podporu projektů v oblasti obnovy a rozvoje místních částí měst a místních částí obcí Vysočiny

Vyhodnocení
15.07.2007
177Veřejně přístupný internet IV - 2007program zaměřený na zvýšení dostupnosti internetu

Vyhodnocení
15.06.2007
176ŽP - zdroj bohatsví Vysočiny 2007program na podporu projektů v oblasti environmentální osvěty

Vyhodnocení
31.05.2007
175Modernizace ubytovacích zařízení 2007program na podporu rozšíření a regenerace skladby lůžek a vybavenosti pokojů ubytovacích zařízení cestovního ruchu

Vyhodnocení
25.05.2007
174Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2007program na podporu budování a modernizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Vyhodnocení
11.05.2007
173Tábory 2007program na podporu obnovy vybavení letních táborů

Vyhodnocení
27.04.2007
172Čistá voda 2007program na podporu studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod

Vyhodnocení
30.04.2007
171Systém sběru a třídění odpadu 2007program na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu

Vyhodnocení
31.03.2007
170Metropolitní sítě VII - 2007program na podporu komunikační infrastruktury orgánů veřejné správy

Vyhodnocení
15.03.2007
169Diagnóza památekprogram na podporu zpracování předprojektové dokumentace obnovy movitých a nemovitých kulturních památek kraje Vysočina

Vyhodnocení
19.03.2007
168Sportoviště 2007program na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území kraje Vysočina

Vyhodnocení
31.03.2007
167Jednorázové akce 2007program na podporu jednorázových volnočasových a sportovních aktivit

Vyhodnocení
16.03.2007
166Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007 - I.program na zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor

Vyhodnocení
30.04.2007
165Leader Vysočiny 2007program na podporu přípravy čerpání prostředků v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013

Vyhodnocení
20.03.2007
164Volný čas 2007program na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit

Vyhodnocení
25.01.2007
163Metropolitní sítě VIprogram na podporu komunikační infrastruktury orgánů veřejné správy

Vyhodnocení
30.11.2006
162Bezpečnost ICT IIprogram na podporu rozvoje bezpečnosti ISVS a komunikační infrastruktury

Vyhodnocení
30.11.2006
161Regionální kultura VI.program na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění

Vyhodnocení
08.01.2007
160Bydlete na venkově 2006program na podporu zpracování projektové dokumentace řešící rekonstrukci nebytových prostor na byty, případně doprovodnou infrastrukturu pro následnou novou bytovou výstavbu v místních částech měst a obcích kraje Vysočina

Vyhodnocení
30.11.2006
159Webové stránky pro všechnyprogram na podporu rozvoje komunikační infrastruktury

Vyhodnocení
31.10.2006
158Veřejně přístupný internet IIIprogram zaměřený na zvýšení dostupnosti internetu

Vyhodnocení
06.11.2006
157GIS VIprogram na podporu geoinformatické infrastruktury, vytváření a kvalifikovaného užití geoinformací na Vysočině

Vyhodnocení
31.10.2006
156Systém sběru a třídění odpadu 2006/IIprogram na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu

Vyhodnocení
31.10.2006
155Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2006program na podporu přípravy projektů na místní využití environmentálně šetrných způsobů výroby elektrické energie, vytápění a ohřevu teplé užitkové vody (TUV) a na podporu užití solární energie na veřejných budovách

Vyhodnocení
30.11.2006
154Brána k novému poznáníprogram na podporu jazykové a IT vzdělanosti občanů kraje Vysočina

Vyhodnocení
30.11.2006
153Certifikace - osvědčení 2006program na podporu konkurenceschopnosti malých a středních podniků na Vysočině formou příspěvku na získání certifikace řady ISO 9000, ISO 14001, OHSAS 18001 HACCP, ISO 22000, nebo validace EMAS

Vyhodnocení
22.09.2006
152Dobrovolnictví 2006program na podporu rozvoje dobrovolnictví v sociálních a zdravotnických službách na území kraje Vysočina

Vyhodnocení
31.08.2006
151Generely bezbariérových trasprogram na podporu obcí při zpracovávání generelů bezbariérových tras

Vyhodnocení
30.09.2006
150Bioodpady 2006program na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem

Vyhodnocení
31.07.2006
149Edice Vysociny IV.program na podporu edičních počinů s vazbou na kulturu, historii, přírodu a krajinu Vysočiny

Vyhodnocení
21.08.2006
148Prevence kriminality 2006program na podporu specifických programů prevence kriminality

Vyhodnocení
30.09.2006
147Výzkum a vývoj pro inovace 2006program na podporu konkurenceschopnosti subjektů na Vysočině formou příspěvku na realizaci výzkumných a vývojových činností, které povedou k budoucímu možnému využití výsledku výzkumu či vývoje jako nové inovace

Vyhodnocení
08.09.2006
146Rozvoj vesnice 2006program na podporu projektů v oblasti obnovy a rozvoje místních částí měst a místních částí obcí Vysočiny

Vyhodnocení
15.08.2006
145Rozvoj malých podnikatelů 2006program na zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor

Vyhodnocení
01.09.2006
144Metropolitní sítě - Vprogram na podporu komunikační infrastruktury orgánů veřejné správy

Vyhodnocení
16.06.2006
143Čistá voda 2006program na podporu studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod

Vyhodnocení
31.05.2006
142Klenotnice Vysočiny 2006program na podporu kulturních aktivit v oblasti movitého kulturního dědictví muzeí a galerií kraje

Vyhodnocení
28.04.2006
141Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2006program na podporu budování a modernizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Vyhodnocení
12.05.2006
140Modernizace ubytovacích zařízení 2006program na podporu rozšíření a regenerace skladby lůžek a vybavenosti pokojů ubytovacích zařízení cestovního ruchu

Vyhodnocení
26.05.2006
139Rozvoj mikroregionů 2006program na podporu projektů venkovských mikroregionů

Vyhodnocení
12.05.2006
138Bezpečná silnice 2006program na podporu akcí a opatření přispívajících ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

Vyhodnocení
30.04.2006
137Jednorázové akce 2006program na podporu jednorázových volnočasových a sportovních aktivit

Vyhodnocení
14.03.2006
136Tábory 2006program na podporu obnovy vybavení letních táborů

Vyhodnocení
14.03.2006
135Sportoviště 2006program na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území kraje Vysočina

Vyhodnocení
31.03.2006
134Systém sběru a třídění odpadu 2006program na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu

Vyhodnocení
15.03.2006
133Nevyužívané památkyprogram na podporu zpracování studií využití kulturních památek

Vyhodnocení
13.03.2006
132GIS Vprogram na podporu geoinformatické infrastruktury, vytváření a kvalifikovaného užití geoinformací na Vysočině

Vyhodnocení
31.01.2006
131Veřejně přístupný internet IIprogram zaměřený na zvýšení dostupnosti internetu

Vyhodnocení
31.01.2006
130Regionální kultura V.program na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění

Vyhodnocení
09.01.2006
129Krajina Vysočiny 2005program na podporu projektů k zadržení vody v krajině a k péči o přírodní prostředí

Vyhodnocení
31.01.2006
128Leader Vysočinyprogram na podporu přípravy čerpání prostředků v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova

Vyhodnocení
02.12.2005
127Bezpečnost ICTprogram na podporu rozvoje bezpečnosti ISVS a komunikační infrastruktury

Vyhodnocení
30.11.2005
126Webové stránky měst a obcí - IIIprogram na podporu rozvoje komunikační infrastruktury

Vyhodnocení
22.11.2005
125Volný čas 2006program na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit

Vyhodnocení
31.10.2005
124Sport pro všechny 2006program na podporu rozvoje dlouhodobých volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu

Vyhodnocení
31.10.2005
123Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2005program na podporu přípravy projektů na místní využití environmentálně šetrných způsobů výroby elektrické energie, vytápění a ohřevu teplé užitkové vody (TUV) a na podporu užití solární energie na veřejných budovách

Vyhodnocení
30.11.2005
122Bioodpady 2005program na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem

Vyhodnocení
15.12.2005
121Rozvoj vesnice 2005program na podporu projektů v oblasti obnovy a rozvoje místních částí měst a místních částí obcí Vysočiny

Vyhodnocení
31.10.2005
120GIS-IVprogram na podporu geoinformatické infrastruktury, vytváření a kvalifikovaného užití geoinformací na Vysočině

Vyhodnocení
29.08.2005
119Prevence kriminality 2005program na podporu specifických programů prevence kriminality

Vyhodnocení
30.09.2005
118Edice Vysočiny III.program na podporu edičních počinů s vazbou na kulturu, historii, přírodu a krajinu Vysočiny

Vyhodnocení
22.08.2005
117Rozvoj malých podnikatelů 2005program na zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor

Vyhodnocení
02.09.2005
116Systém sběru a třídění odpadů 2005/IIprogram na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu

Vyhodnocení
31.07.2005
115Metropolitní sítě - IVprogram na podporu komunikační infrastruktury orgánů veřejné správy

Vyhodnocení
29.07.2005
114Certifikace-osvědčení 2005program na zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků na Vysočině formou příspěvku na získání certifikace ISO 9000, ISO 14001, ISO 17799, OHSAS 18001, HACCP nebo validace EMAS

Vyhodnocení
15.07.2005
113Výzkum-vývoj-inovace 2005program na podporu konkurenceschopnosti subjektů na Vysočině formou příspěvku na realizaci výzkumných a vývojových činností, které povedou k budoucímu možnému využití výsledku výzkumu či vývoje jako nové inovace

Vyhodnocení
22.07.2005
112Veřejná osobní doprava 2005program na podporu zlepšování infrastruktury pro uživatele veřejné osobní dopravy a zvýšení atraktivity veřejné osobní dopravy

Vyhodnocení
27.06.2005
111Bydlete na venkově 2005program na podporu zpracování projektové dokumentace řešící rekonstrukci nebytových prostor na byty, případně doprovodnou infrastrukturu pro následnou novou bytovou výstavbu v místních částech měst a obcích kraje Vysočina

Vyhodnocení
17.06.2005
110Veřejně přístupný internetprogram zaměřený na zvýšení dostupnosti internetu

Vyhodnocení
24.07.2005
109Elektronické podatelnyprogram na podporu komunikační infrastruktury orgánů veřejné správy a přístupu veřejnosti k informacím

Vyhodnocení
17.06.2005
108Životní prostředí - zdroj bohatství Vysočiny 2005program na podporu projektů v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

Vyhodnocení
30.06.2005
107Modernizace ubytovacích zařízení 2005program na podporu rozšíření a regenerace skladby lůžek a vybavenosti pokojů ubytovacích zařízení cestovního ruchu

Vyhodnocení
15.07.2005
106Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2005program na podporu budování a modernizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Vyhodnocení
01.07.2005
105Veřejná letiště 2005program na podporu úprav a modernizace veřejných vnitrostátních letišť

Vyhodnocení
20.05.2005
104Líbí se nám v knihovněprogram na podporu veřejných knihoven v kraji

Vyhodnocení
16.05.2005
103Mezinárodní projekty 2005program na podporu mezinárodních projektů pro děti a mládež

Vyhodnocení
30.04.2005
102Bezpečná silnice 2005program na podporu akcí a opatření přispívajících ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

Vyhodnocení
25.03.2005
101Systém sběru a třídění odpadu 2005program na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu

Vyhodnocení
31.03.2005
100Tábory 2005program na podporu obnovy vybavení letních táborů

Vyhodnocení
31.03.2005
99Sportoviště 2005program na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území kraje Vysočina

Vyhodnocení
31.03.2005
98Čistá voda 2005program na podporu projektů v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod

Vyhodnocení
30.04.2005
97Cizí jazyky - brána k novému poznání 2004 - IIprogram na podporu projektů v oblasti výuky cizích jazyků

Vyhodnocení
31.01.2005
96Sport pro všechny 2005program na podporu rozvoje dlouhodobých volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu

Vyhodnocení
03.01.2005
95Jednorázové akce 2005program na podporu jednorázových volnočasových a sportovních aktivit

Vyhodnocení
03.01.2005
94Volný čas 2005program na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit

Vyhodnocení
03.01.2005
93Rozvoj vesnice 2004 - IIprogram na podporu projektů v oblasti obnovy a rozvoje místních částí měst a místních částí obcí Vysočiny

Vyhodnocení
15.01.2005
92Regionální kultura IV.program na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění

Vyhodnocení
10.01.2005
91Protidrogová prevence a léčba 2004 - 2005program na podporu specifické prevence v programech protidrogové politiky kraje Vysočina

Vyhodnocení
03.01.2005
90Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2004program na podporu přípravy projektů na místní využití environmentálně šetrných způsobů výroby elektrické energie, vytápění a ohřevu teplé užitkové vody (TUV) a na podporu užití solární energie na veřejných budovách

Vyhodnocení
03.01.2005
89Krajina Vysočiny 2004program na podporu projektů k zadržení vody v krajině a k péči o přírodní prostředí

Vyhodnocení
03.01.2005
88Vzdělávání seniorů v oblasti ICTprogram na podporu rozvoje informační gramotnosti

Vyhodnocení
03.01.2005
87Metropolitní sítě IIIprogram na podporu komunikační infrastruktury orgánů veřejné správy

Vyhodnocení
03.01.2005
86Integrace aplikačního vybavení ISVSprogram na podporu rozvoje komunikační infrastruktury

Vyhodnocení
03.09.2004
85Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2004program na podporu budování a modernizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Vyhodnocení
24.09.2004
84Vítejte u nás 2004program na podporu vzniku turistických balíčků služeb a ucelených turistických produktů

Vyhodnocení
10.09.2004
83Certifikace-osvědčeníprogram na zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků na Vysočině formou příspěvku na získání certifikace ISO 14000, EMAS nebo OHSAS 18001 nebo HACCP, případně osvědčení Bezpečný podnik

Vyhodnocení
11.10.2004
82Rozvoj malých podnikatelůprogram na zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor

Vyhodnocení
11.10.2004
81Výzkum-vývoj-inovaceprogram na zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků na Vysočině formou příspěvku na realizaci výzkumných a vývojových činností, které povedou k budoucímu možnému využití výsledku výzkumu či vývoje jako nové inovace

Vyhodnocení
18.10.2004
80Metropolitní sítě - IIprogram na podporu komunikační infrastruktury orgánů veřejné správy

Vyhodnocení
30.07.2004
79Systém sběru a třídění odpadu 2004program na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu
(odbor životního prostředí a zemědělství, Navrátilová Eva, Ing., 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz)
Vyhodnocení
31.07.2004
78Dopravní výchova 2004program na podporu akcí a opatření přispívajících ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

Vyhodnocení
31.07.2004
77Bydlete na venkově 2004program na podporu zpracování projektové dokumentace řešící rekonstrukci nebytových prostor na byty, případně doprovodnou infrastrukturu pro následnou novou bytovou výstavbu v místních částech měst a obcích kraje Vysočina

Vyhodnocení
31.08.2004
76Edice Vysočiny II.program na podporu edičních počinů s vazbou na kulturu, historii, přírodu a krajinu Vysočiny

Vyhodnocení
30.08.2004
75Projektová dokumentace k programu SROPprogram na podporu zpracování projektové dokumentace pro žádosti do vybraných opatření Společného regionálního operačního programu

 • Příloha č. 3

 • Vyhodnocení
  20.08.2004
  74Vysočina bez bariérprogram na podporu odstraňování bariér z veřejných budov a prostranství, z ubytovacích zařízení, veřejné dopravy a na výcvik, který zdravotně znevýhodněným pomůže k překonávání bariér, k dosažení soběstačnosti a sebeobslužnosti

 • Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 10. října 2001 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
 • Národní rozvojový program mobility pro všechny
 • Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

 • Vyhodnocení
  01.06.2004
  73Prevence kriminality 2004program na podporu specifických programů prevence kriminality

  Vyhodnocení
  31.05.2004
  72Zemědělské projekty 2004 II. (zrušen)GP byl usnesením zastupitelstva kraje č. 346/05/2004/ZK zrušen

  Vyhodnocení
  20.05.2004
  71Čistá voda 2004program na podporu projektů v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod

  Vyhodnocení
  30.05.2004
  70Životní prostředí - zdroj bohatsví Vysočiny 2004program na podporu projektů v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

  Vyhodnocení
  30.06.2004
  69Rozvoj vesnice 2004program na podporu projektů v oblasti obnovy a rozvoje místních částí měst a místních částí obcí Vysočiny

  Vyhodnocení
  31.05.2004
  68Lidské zdroje ve firmáchprogram na podporu projektů v oblasti rozvoje struktur celoživotního vzdělávání

  Vyhodnocení
  04.06.2004
  67Cizí jazyky - brána k novému poznáníprogram na podporu projektů v oblasti výuky cizích jazyků

  Vyhodnocení
  28.05.2004
  66Tábory 2004program na podporu obnovy vybavení letních táborů

  Vyhodnocení
  21.05.2004
  65Sportoviště 2004program na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území kraje Vysočina

  Vyhodnocení
  21.05.2004
  64GIS - IIIprogram na podporu geoinformatické infrastruktury, vytváření a kvalifikovaného užití geoinformací na Vysočině

  Vyhodnocení
  17.06.2004
  63Obce na síti - IVprogram na podporu rozvoje komunikační infrastruktury

  Vyhodnocení
  21.05.2004
  62Webové stránky měst a obcí - IIprogram na podporu rozvoje komunikační infrastruktury

  Vyhodnocení
  28.05.2004
  61Klenotnice Vysočiny 2004program na podporu kulturních aktivit v oblasti movitého kulturního dědictví muzeí a galerií kraje

  Vyhodnocení
  19.04.2004
  60Veřejná letiště 2004program na podporu úprav a modernizace veřejných vnitrostátních letišť

  Vyhodnocení
  31.03.2004
  59Veřejná doprava 2004program na podporu zlepšování infrastruktury pro uživatele veřejné dopravy a zvýšení atraktivity veřejné dopravy

  Vyhodnocení
  31.03.2004
  58Bezpečná silnice 2004program na podporu akcí a opatření přispívajících ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

  Vyhodnocení
  31.03.2004
  57Metropolitní sítěprogram na podporu komunikační infrastruktury orgánů veřejné správy

  Vyhodnocení
  31.01.2004
  56Sport pro všechny 2004program na podporu rozvoje dlouhodobých volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu

  Vyhodnocení
  23.01.2004
  55Jednorázové akce 2004program na podporu jednorázových volnočasových a sportovní aktivit

  Vyhodnocení
  23.01.2004
  54Zemědělské projektyprogram na podporu projektů v oblasti zemědělství

  Vyhodnocení
  12.01.2004
  53Regionální kultura III.program na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění

  Vyhodnocení
  19.01.2004
  52Volný čas 2004program na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit

  Vyhodnocení
  19.12.2003
  51Bydlete na venkově 2003program na podporu zpracování projektové dokumentace řešící rekonstrukci nebytových prostor na byty, případně doprovodnou infrastrukturu pro následnou novou bytovou výstavbu v místních částech měst a obcích kraje Vysočina

  Vyhodnocení
  31.12.2003
  50Škola a knihovna - centra vzděláváníprogram na podporu projektů v oblasti aktivit popularizujících možnosti celoživotního vzdělávání

  Vyhodnocení
  31.10.2003
  49Edice Vysočinyprogram na podporu edičních počinů s vazbou na kulturu, historii, přírodu a krajinu Vysočiny

  Vyhodnocení
  10.11.2003
  48Životní prostředí - zdroj bohatství Vysočiny 2003program na podporu projektů v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
  (odbor životního prostředí a zemědělství, Joneš Jan, Ing., 564 602 501, jones.j@kr-vysocina.cz)
  Vyhodnocení
  15.09.2003
  47GIS-IIprogram na podporu geoinformatické infrastruktury, vytváření a kvalifikovaného užití geoinformací na Vysočině

  program je dvoukolový, uzávěrka prvního kola je 11. 08. 2003
  Vyhodnocení
  30.09.2003
  46Rozvoj mikroregionůprogram na podporu projektů venkovských mikroregionů
  (odbor regionálního rozvoje, Vichr Dušan, Mgr., 564 602 541, vichr.d@kr-vysocina.cz)
  Vyhodnocení
  31.07.2003
  45Vítejte u nás II.program na podporu vzniku turistických produktů a prezentace mikroregionů

  Vyhodnocení
  08.08.2003
  44Modernizace ubytovacích zařízeníprogram na podporu rozšíření a regenerace skladby lůžek a vybavenosti pokojů ubytovacích zařízení vhodných pro venkovský cestovní ruch

  Vyhodnocení
  15.08.2003
  43Webové stránky měst a obcíprogram na podporu rozvoje komunikační infrastruktury

  Vyhodnocení
  01.09.2003
  42Webové stránky MSPprogram na podporu rozvoje malého a středního podnikání

  Vyhodnocení
  01.09.2003
  41Popularizace informačních technologiíprogram na podporu rozvoje komunikační infrastruktury

  Vyhodnocení
  15.09.2003
  40Energetické využívání obnovitelných zdrojů energieprogram na podporu přípravy projektů na místní využití environmentálně šetrných způsobů výroby elektrické energie, vytápění a ohřevu teplé užitkové vody (TUV)

  Vyhodnocení
  31.05.2003
  39Systém sběru a třídění odpaduprogram na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu

  Vyhodnocení
  31.05.2003
  38Výstavba a údržba sportovišťprogram na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území kraje Vysočina

  Vyhodnocení
  09.05.2003
  37Zemědělské projektyprogram na podporu projektů v oblasti zemědělství

  Vyhodnocení
  15.05.2003
  36Síťování firem na Vysočiněprogram na proškolení zástupců institucí pro podporu podnikání v kraji, realizaci regionálních seminářů a uspořádání celokrajské konference o přednostech regionálních podnikatelských sítí

  uzávěrka kategorie A je 30. 05. 2003
  Vyhodnocení
  31.10.2003
  35Doprovodná infrastruktura cestovního ruchuprogram na podporu budování a modernizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu sportovně-rekreačního charakteru

  Vyhodnocení
  23.05.2003
  34Protidrogová prevenceprogram na podporu specifické prevence v programech protidrogové politiky kraje Vysočina

  Vyhodnocení
  11.04.2003
  33Regionální kultura II.program na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění

  program je dvoukolový, uzávěrka prvního kola je 24. 03. 2003
  Vyhodnocení
  30.06.2003
  32Restaurování movitých památekprogram na podporu restaurování movitých kulturních památek
  (odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Panáčková Jaroslava, 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)
  Vyhodnocení
  12.05.2003
  31Certifikace ISOprogram na zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na získání certifikace ISO 9000 nebo ISO 14000, případně obou certifikací současně

  program je dvoukolový, uzávěrka prvního kola je 18. 04. 2003
  Vyhodnocení
  20.10.2003
  30Čistá voda 2003program na podporu projektů v oblasti zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod

  Vyhodnocení
  15.04.2003
  29Rozvoj vesnice 2003program na podporu projektů v oblasti obnovy a rozvoje místních částí měst a obcí Vysočiny

  Vyhodnocení
  30.04.2003
  28Obce na síti III.program na podporu rozvoje komunikační infrastruktury

  program je dvoukolový, uzávěrka prvního kola je 10. 03. 2003
  Vyhodnocení
  09.05.2003
  27Sport pro všechny 2003program na podporu rozvoje volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu

  Vyhodnocení
  31.03.2003
  26Volny čas 2003program na podporu volnočasových aktivit v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů

  Vyhodnocení
  31.03.2003
  25Krajina Vysočinyprogram na podporu projektů ke zvýšení retenční schopnosti a rozmanitosti krajiny (krajinářská opatření k zadržení vody v krajině)
  (odbor životního prostředí a zemědělství, Joneš Jan, Ing., 564 602 501, jones.j@kr-vysocina.cz)
  Vyhodnocení
  15.11.2003
  24Programy profesního vzdělávání dospělýchprogram na podporu projektů v oblasti rozvoje regionálního vzdělávání

  Vyhodnocení
  22.02.2003
  23Územní dokumentace II.program na podporu vytváření dokumentů územního rozvoje mikroregionů, obcí a měst s nadmístním významem na území více obcí
  (odbor územního plánování a stavebního řádu, Průža Petr, Ing., 564 602 211, pruza.p@kr-vysocina.cz)
  Vyhodnocení
  15.01.2003
  22Bydlete na venkověprogram na podporu zpracování projektové dokumentace řešící doprovodnou infrastrukturu pro následnou bytovou výstavbu v městech a obcích kraje Vysočina
  (odbor regionálního rozvoje, Hrůza Luděk, 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
  Vyhodnocení
  30.12.2002
  21Vzděláváním ke standardům kvalityprogram na podporu zvyšování profesionální úrovně sociálních pracovníků

  Vyhodnocení
  31.12.2002
  20Zemědělské projektyprogram na podporu projektů v oblasti zemědělství
  (odbor životního prostředí a zemědělství, Merunková Jitka, Ing. Bc., 564 602 365, merunkova.j@kr-vysocina.cz)
  Vyhodnocení
  14.11.2002
  19GIS 3 - aplikaceprogram na vytváření a implementaci aplikací a unifikovaných postupů pro účelnější využití geografických informačních systémů

 • Vysvětlivky zkratek a odborných pojmů
  Vyhodnocení
 • 30.10.2002
  18GIS 2 - dataprogram na podporu budování, údržby a integrace bází dat a informací o území pro využití v geografických informačních systémech

 • Vysvětlivky zkratek a odborných pojmů
  Vyhodnocení
 • 30.10.2002
  17GIS 1 - infrastrukturaprogram na podporu rozvoje infrastruktury geografických informačních systémů

 • Vysvětlivky zkratek a odborných pojmů
  Vyhodnocení
 • 30.10.2002
  16Obce na síti II.program na podporu rozvoje komunikační infrastruktury

  Vyhodnocení
  15.11.2002
  15Sportovištěprogram na podporu výstavby, modAbernizace a rekonstrukce sportovních a tělovýchovných zařízení na území kraje Vysočina

  Vyhodnocení
  20.08.2002
  14Škola dílnou lidskostiprogram na podporu projektů v oblasti rozvoje systému regionálního vzdělávání

  Vyhodnocení
  31.10.2002
  13Drobná údržba sportovišťprogram na podporu projektů v oblasti podpory drobné údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území kraje Vysočina

  Vyhodnocení
  10.06.2002
  12Sport pro všechnyprogram na podporu projektů v oblasti rozvoje volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu

  Vyhodnocení
  10.06.2002
  11ŽP - zdroj bohatství Vysočinyzdroj bohatství Vysočiny - program na podporu projektů v oblasti výchovy, vzdělávání a osvěty
  (odbor životního prostředí a zemědělství, Joneš Jan, Ing., 564 602 501, jones.j@kr-vysocina.cz)
  Vyhodnocení
  10.06.2002
  10Územní dokumentace program na podporu vytváření dokumentů územního a regionálního rozvoje obcí a měst pro rozvoj podnikatelských a rekreačních aktivit s nadmístním významem na území více obcí
  (odbor územního plánování a stavebního řádu, Průža Petr, Ing., 564 602 211, pruza.p@kr-vysocina.cz)
  Vyhodnocení
  30.06.2002
  9Čistá vodaprogram na podporu projektů v oblasti zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod

  Vyhodnocení
  10.06.2002
  8Obce na sítiprogram na podporu rozvoje komunikační infrastruktury

  Vyhodnocení
  10.06.2002
  7Volný časprogram na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů

  Vyhodnocení
  10.06.2002
  6Nemovité památkyprogram na podporu obnovy a zachování nemovitých kulturních památek

  Vyhodnocení
  31.07.2002
  5Regionální kulturaprogram na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění

  Vyhodnocení
  10.06.2002
  4Podaná rukaprogram na podporu nestátních neziskových organizací vyvíjejících činnost v sociální oblasti

  Vyhodnocení
  10.06.2002
  3Škola - centrum vzděláváníprogram na podporu projektů v oblasti aktivit popularizujících možnosti celoživotního vzdělávání

  Vyhodnocení
  10.06.2002
  2Vítejte u násprogram na podporu cestovního ruchu

  Vyhodnocení
  10.06.2002
  1Rozvoj vesniceprogram na podporu projektů v oblasti obnovy a rozvoje místních částí měst a obcí Vysočiny

  Vyhodnocení
  10.06.2002

  Kraj Vysočina

  Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2008 webmaster@kr-vysocina.cz