Aktivní programy | Programy po uzávěrce | Vyhodnocené programy | Další dokumenty a statistiky Fondu Vysočiny | Harmonogram výzev grantových programů 

Programy po uzávěrce


Číslo GPNázev GPPopis GPPodávání žádostí odDatum uzávěrky
FV02033Klenotnice Vysočiny 2017(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Schallnerová Ivana, Bc., 564 602 409, schallnerova.i@kr-vysocina.cz)
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Skryjová Martina, Bc., DiS., 564 602 169, skryjova.m@kr-vysocina.cz)
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Strnadová Iva, Bc., DiS., 564 602 260, strnadova.i@kr-vysocina.cz)
01. 06. 201730.06.2017
FV02041Regionální kultura 2017(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Panáčková Jaroslava, 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)
02. 05. 201710.05.2017
FV02046Rozvoj vesnice 2017(odbor regionálního rozvoje, Hrůza Luděk, 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
(odbor regionálního rozvoje, Vichr Dušan, Mgr., 564 602 541, vichr.d@kr-vysocina.cz)
02. 05. 201719.05.2017
FV02098Prevence kriminality 2017(odbor sekretariátu hejtmana, Pokorný Josef, Ing., 564 602 164, pokorny.josef@kr-vysocina.cz)
09. 06. 201714.07.2017
FV02103Venkovské prodejny 2017(odbor regionálního rozvoje, Hrůza Luděk, 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
(odbor regionálního rozvoje, Vichr Dušan, Mgr., 564 602 541, vichr.d@kr-vysocina.cz)
12. 06. 201720.06.2017
FV02105Rozvoj podnikatelů 2017(odbor regionálního rozvoje, Hrůza Luděk, 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
(odbor regionálního rozvoje, Vichr Dušan, Mgr., 564 602 541, vichr.d@kr-vysocina.cz)
12. 06. 201729.06.2017

Kraj Vysočina

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2008 webmaster@kr-vysocina.cz