Aktivní programy | Programy po uzávěrce | Vyhodnocené programy | Další dokumenty a statistiky Fondu Vysočiny | Harmonogram výzev grantových programů 

Programy po uzávěrce


Číslo GPNázev GPPopis GPPodávání žádostí odDatum uzávěrky
FV01740Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016(odbor sociálních věcí, Holbová Stanislava, Mgr., 564 602 828, holbova.s@kr-vysocina.cz)
25. 07. 201616.09.2016
FV01815Životní prostředí 2016(odbor životního prostředí a zemědělství, Navrátilová Eva, Ing., 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz)
(odbor životního prostředí a zemědělství, Křížek Milan, Ing., 564 602 527, krizek.m@kr-vysocina.cz)
14. 10. 201625.10.2016
FV01830Cyklodoprava a cykloturistika 2016 - II(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Stejskal Petr, Ing., 564 602 354, stejskal.p@kr-vysocina.cz)
15. 10. 201625.10.2016

Kraj Vysočina

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2008 webmaster@kr-vysocina.cz