Aktivní programy | Programy po uzávěrce | Vyhodnocené programy | Další dokumenty a statistiky Fondu Vysočiny | Harmonogram výzev grantových programů 

Programy po uzávěrce


Číslo GPNázev GPPopis GPPodávání žádostí odDatum uzávěrky
FV02417Památkově chráněná území 2018(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Panáčková Jaroslava, 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)
12. 03. 201816.03.2018
FV02429Čistá voda 2018(odbor životního prostředí a zemědělství, Zvolánek Radek, Ing., 564 602 363, zvolanek.r@kr-vysocina.cz)
(odbor životního prostředí a zemědělství, Drápela Martin, Ing., 564 602 207, drapela.m@kr-vysocina.cz)
12. 03. 201826.03.2018
FV02430Cyklodoprava a cykloturistika 2018(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Stejskal Petr, Ing., 564 602 354, stejskal.p@kr-vysocina.cz)
12. 03. 201819.03.2018
FV02431Sportujeme 2018(odbor školství, mládeže a sportu, Němcová Kateřina, 564 602 935, nemcova.k@kr-vysocina.cz)
(odbor školství, mládeže a sportu, Kastner Milan, Ing., 564 602 971, kastner.m@kr-vysocina.cz)
12. 03. 201823.03.2018
FV02432Jednorázové akce 2018(odbor školství, mládeže a sportu, Čermáková Jana, Bc., 564 602 939, cermakova.j@kr-vysocina.cz)
(odbor školství, mládeže a sportu, Kacetlová Marie, Mgr., 564 602 942, Kacetlova.M@kr-vysocina.cz)
12. 03. 201823.03.2018
FV02435Ekologická výchova 2018(odbor životního prostředí a zemědělství, Navrátilová Eva, Ing., 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz)
12. 03. 201820.03.2018
FV02436Naše škola 2018(odbor regionálního rozvoje, Hrůza Luděk, 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
(odbor regionálního rozvoje, Vichr Dušan, Mgr., 564 602 541, vichr.d@kr-vysocina.cz)
12. 03. 201823.03.2018
FV02438Informační a komunikační technologie 2018(odbor informatiky, Šťastná Dana, Ing., 564 602 340, Stastna.D@kr-vysocina.cz)
(odbor informatiky, Jiráková Klára, Mgr., 564 602 341, jirakova.k@kr-vysocina.cz)
(odbor informatiky, Pavlinec Petr, Ing., 564 602 114, pavlinec.p@kr-vysocina.cz)
12. 03. 201809.04.2018
FV02439Infrastruktura ICT 2018(odbor informatiky, Šťastná Dana, Ing., 564 602 340, Stastna.D@kr-vysocina.cz)
(odbor informatiky, Jiráková Klára, Mgr., 564 602 341, jirakova.k@kr-vysocina.cz)
(odbor informatiky, Pavlinec Petr, Ing., 564 602 114, pavlinec.p@kr-vysocina.cz)
12. 03. 201816.04.2018
FV02451Sportoviště 2018(odbor školství, mládeže a sportu, Beneš Zdeněk, Ing., 564 602 940, Benes.Z@kr-vysocina.cz)
(odbor školství, mládeže a sportu, Horký Petr, Mgr., 564 602 941, horky.p@kr-vysocina.cz)
(odbor školství, mládeže a sportu, Kastner Milan, Ing., 564 602 971, kastner.m@kr-vysocina.cz)
12. 03. 201823.03.2018

Kraj Vysočina

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2008 webmaster@kr-vysocina.cz