Aktivní programy | Programy po uzávěrce | Vyhodnocené programy | Další dokumenty a statistiky Fondu Vysočiny 

Aktivní programy


Číslo GPNázev GPPopis GPDatum uzávěrky
FV00842Bezpečná silnice 2014(odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižka Radek, Ing., 564 602 192, zizka.r@kr-vysocina.cz)
(odbor dopravy a silničního hospodářství, Handa Radek, Ing., 564 602 189, handa.r@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování dotace
30.04.2014termín
FV00871Infrastruktura ICT 2014(odbor informatiky, Jiráková Klára, Mgr., 564 602 341, jirakova.k@kr-vysocina.cz)

Výzva
Žádost o dotaci
02.05.2014
FV00919Regionální kultura 2014(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Panáčková Jaroslava, 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti o dotaci
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování
30.04.2014termín
FV00931Rozvoj podnikatelů 2014(odbor regionálního rozvoje, Hrůza Luděk, 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
(odbor regionálního rozvoje, Vichr Dušan, Mgr., 564 602 541, vichr.d@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování dotace
17.05.2014
FV00945Inovační vouchery 2014(odbor regionálního rozvoje, Hájková Ivona, Ing., 564 602 534, hajkova.ivona@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování dotace
30.05.2014
FV00949Prodejny regionálních produktů 2014(odbor regionálního rozvoje, Hájková Ivona, Ing., 564 602 534, hajkova.ivona@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování dotace
13.05.2014
  • Podklady pro hodnocení projektů
  • Grafické podklady logotypu Fondu Vysočiny
  • Rámcový návrh smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny
  • Závěrečná zpráva a vyúčtování
  • Program Adobe Acrobat Reader pro prohlížení souborů typu PDF.
  • Program 602XML Filler pro práci se soubory typu ZFO

  • Kraj Vysočina

    Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2008 webmaster@kr-vysocina.cz