Aktivní programy | Programy po uzávěrce | Vyhodnocené programy | Další dokumenty a statistiky Fondu Vysočiny 

Aktivní programy


Číslo GPNázev GPPopis GPDatum uzávěrky
FV01018GP Investujme v sociálních službách 2014(odbor sociálních věcí, Tvarůžková Olga, Mgr., 564 602 833, tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz)

výzva k předkládání projektu
Formulář žádosti
Formulář závěrečné zprávy
25.07.2014termín
  • Podklady pro hodnocení projektů
  • Grafické podklady logotypu Fondu Vysočiny
  • Rámcový návrh smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny
  • Závěrečná zpráva a vyúčtování
  • Program Adobe Acrobat Reader pro prohlížení souborů typu PDF.
  • Program 602XML Filler pro práci se soubory typu ZFO

  • Kraj Vysočina

    Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2008 webmaster@kr-vysocina.cz