Aktivní programy | Programy po uzávěrce | Vyhodnocené programy | Další dokumenty a statistiky Fondu Vysočiny | Harmonogram výzev grantových programů 

Aktivní programy


Číslo GPNázev GPPopis GPPodávání žádostí odDatum uzávěrky
FV01560Bezpečná silnice 2016(odbor dopravy a silničního hospodářství, Opatová Radka, Ing., 564 602 186, opatova.r@kr-vysocina.cz)
(odbor dopravy a silničního hospodářství, Handa Radek, Ing., 564 602 189, handa.r@kr-vysocina.cz)

Formulář na doložení náležitostí dle 250/2000 Sb
Formulář žádosti
Výzva k předkládání projektů
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování
07. 03. 201628.04.2016termín
FV01578Infrastruktura ICT 2016(odbor informatiky, Jiráková Klára, Mgr., 564 602 341, jirakova.k@kr-vysocina.cz)
(odbor informatiky, Pavlinec Petr, Ing., 564 602 114, pavlinec.p@kr-vysocina.cz)
(odbor informatiky, Mrázková Táňa, Ing., 564 602 104, mrazkova.t@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář na doložení náležitostí dle z.č. 250/2000 Sb. - obce
Formulář žádosti
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování
Formulář na doložení náležitostí dle z.č. 250/2000 Sb. - ostatní žadatelé
07. 03. 201602.05.2016
FV01614Inovační vouchery 2016(odbor regionálního rozvoje, Hájková Ivona, Ing., 564 602 534, hajkova.ivona@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář na doložení náležitostí dle z.č.250/2000 Sb.
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování
02. 05. 201620.05.2016
FV01615Prodejny regionálních produktů 2016(odbor regionálního rozvoje, Hájková Ivona, Ing., 564 602 534, hajkova.ivona@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář na doložení náležitostí dle z.č.250/2000 Sb.
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování
02. 05. 201620.05.2016
FV01626Regionální kultura 2016(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Panáčková Jaroslava, 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)

Výzva Regionální kultura 2016
Formulář Žádost o poskytnutí dotace
Doklad k posouzení žádosti - obce
Doklad k posouzení žádosti - ostatní
Formulář Závěrečná zpráva a vyúčtování
30. 04. 201606.05.2016
FV01637Rozvoj vesnice 2016(odbor regionálního rozvoje, Hrůza Luděk, 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
(odbor regionálního rozvoje, Vichr Dušan, Mgr., 564 602 541, vichr.d@kr-vysocina.cz)

Formulář žádosti
Formulář na doložení náležitostí dle 250/2000 Sb.
Výzva k předkládání projektů
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování
02. 05. 201620.05.2016
  • Podklady pro hodnocení projektů
  • Grafické podklady logotypu Fondu Vysočiny
  • Rámcový návrh smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny
  • Závěrečná zpráva a vyúčtování
  • Program Adobe Acrobat Reader pro prohlížení souborů typu PDF.
  • Program 602XML Filler pro práci se soubory typu ZFO

  • Kraj Vysočina

    Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2008 webmaster@kr-vysocina.cz