Aktivní programy | Programy po uzávěrce | Vyhodnocené programy | Další dokumenty a statistiky Fondu Vysočiny | Harmonogram výzev grantových programů 

Aktivní programy


Číslo GPNázev GPPopis GPPodávání žádostí odDatum uzávěrky
FV01685Lyžařské běžecké trasy 2016(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Vondráková Zuzana, Ing., 564 602 353, vondrakova.z@kr-vysocina.cz)
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Stejskal Petr, Ing., 564 602 354, stejskal.p@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář na doložení náležitostí dle 250/2000 Sb. pro obce
Formulář na doložení náležitostí dle 250/2000 Sb. pro ostatní PO
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování
13. 06. 201630.06.2016termín
FV01688Edice Vysočiny 2016(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Panáčková Jaroslava, 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář doložení náležitostí dle 250/2000 Sb. - obce
Formulář doložení náležitostí dle 250/2000 Sb. - PO
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování
20. 06. 201630.06.2016termín
FV01694Odpady 2016(odbor životního prostředí a zemědělství, Navrátilová Eva, Ing., 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář na doložení náležitostí dle 250/2000 Sb. - ostatní PO
Formulář žádosti
Formulář na doložení náležitostí dle 250/2000 Sb. - obce
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování
15. 06. 201615.07.2016
FV01696Rozvoj podnikatelů 2016(odbor regionálního rozvoje, Hrůza Luděk, 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
(odbor regionálního rozvoje, Vichr Dušan, Mgr., 564 602 541, vichr.d@kr-vysocina.cz)

Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování
Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář na doložení náležitostí dle 250/2000 Sb.
13. 06. 201630.06.2016termín
FV01700Prevence kriminality 2016(odbor sekretariátu hejtmana, Pokorný Josef, Ing., 564 602 164, pokorny.josef@kr-vysocina.cz)
(odbor informatiky, Mastný Antonín, 564 602 311, mastny.a@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. pro obce
Formulář závěrečné zpráva a vyúčtování
Formulář doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. pro ostatní PO
13. 06. 201615.07.2016
FV01735Investujme v sociálních službách 2016(odbor sociálních věcí, Tvarůžková Olga, Mgr., 564 602 833, tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář doložení náležitostí dle 250/2000 Sb.
Formulář závěrečné zprávy
25. 07. 201605.08.2016
FV01740Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016(odbor sociálních věcí, Holbová Stanislava, Mgr., 564 602 828, holbova.s@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář doložení náležitostí dle 250/2000 Sb.
Formulář závěrečné zprávy
25. 07. 201616.09.2016
  • Podklady pro hodnocení projektů
  • Grafické podklady logotypu Fondu Vysočiny
  • Rámcový návrh smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny
  • Závěrečná zpráva a vyúčtování
  • Program Adobe Acrobat Reader pro prohlížení souborů typu PDF.
  • Program 602XML Filler pro práci se soubory typu ZFO

  • Kraj Vysočina

    Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2008 webmaster@kr-vysocina.cz