Aktivní programy | Programy po uzávěrce | Vyhodnocené programy | Další dokumenty a statistiky Fondu Vysočiny | Harmonogram výzev grantových programů 

Aktivní programy


Číslo GPNázev GPPopis GPPodávání žádostí odDatum uzávěrky
FV01815Životní prostředí 2016(odbor životního prostředí a zemědělství, Navrátilová Eva, Ing., 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz)

Formulář doložení náležitostí dle 250/2000 Sb. ostatní PO
Formulář doložení náležitostí dle 250/2000 Sb. pro obce
Formulář žádosti
Výzva k předkládání projektů
Formulář závěrečné zprávy
14. 10. 201625.10.2016termín
FV01830Cyklodoprava a cykloturistika 2016 - II(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Stejskal Petr, Ing., 564 602 354, stejskal.p@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář doložení náležitostí dle 250/2000 Sb. ostatní PO
Formulář doložení náležitostí dle 250/2000 Sb. pro obce
Formulář závěrečné zprávy
15. 10. 201625.10.2016termín
  • Podklady pro hodnocení projektů
  • Grafické podklady logotypu Fondu Vysočiny
  • Rámcový návrh smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny
  • Závěrečná zpráva a vyúčtování
  • Program Adobe Acrobat Reader pro prohlížení souborů typu PDF.
  • Program 602XML Filler pro práci se soubory typu ZFO

  • Kraj Vysočina

    Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2008 webmaster@kr-vysocina.cz