Aktivní programy | Programy po uzávěrce | Vyhodnocené programy | Další dokumenty a statistiky Fondu Vysočiny | Harmonogram výzev grantových programů 

Aktivní programy


Číslo GPNázev GPPopis GPPodávání žádostí odDatum uzávěrky
FV01559Památkově chráněná území 2016(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Panáčková Jaroslava, 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)

Výzva Památkově chráněná území 2016
Formulář Žádost o dotaci
Formulář identifikace žadatele - obce
Formulář identifikace žadatele - ostatní
Formulář Závěrečná zpráva a vyúčtování
09. 03. 201618.03.2016
FV01560Bezpečná silnice 2016(odbor dopravy a silničního hospodářství, Opatová Radka, Ing., 564 602 186, opatova.r@kr-vysocina.cz)
(odbor dopravy a silničního hospodářství, Handa Radek, Ing., 564 602 189, handa.r@kr-vysocina.cz)

Formulář na doložení náležitostí dle 250/2000 Sb
Formulář žádosti
Výzva k předkládání projektů
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování
07. 03. 201628.04.2016
FV01567Jednorázové akce 2016(odbor školství, mládeže a sportu, Albrechtová Jana, Bc., 564 602 942, albrechtova.j@kr-vysocina.cz)
(odbor školství, mládeže a sportu, Lysová Klára, Mgr., 564 602 939, lysova.k@kr-vysocina.cz)

Formulář na doložení náležitostí dle 250/2000Sb.
Formulář žádosti
Výzva k předkládání projektů
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování
04. 03. 201618.03.2016
FV01568Sportoviště 2016(odbor školství, mládeže a sportu, Mach Ivo, Mgr., 564 602 940, mach.i@kr-vysocina.cz)
(odbor školství, mládeže a sportu, Horký Petr, Mgr., 564 602 941, horky.p@kr-vysocina.cz)

Formulář žádosti
Výzva k předkládání projektů
Formulář na doložení náležitostí dle 250/2000 Sb.
04. 03. 201618.03.2016
FV01571Naše škola 2016(odbor regionálního rozvoje, Hrůza Luděk, 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
(odbor regionálního rozvoje, Vichr Dušan, Mgr., 564 602 541, vichr.d@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář na doložení náležitostí dle 250/2000 Sb. - obce
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování
Formulář na doložení náležitostí dle 250/2000 Sb. – ostatní žadatelé
03. 03. 201624.03.2016
FV01574Sportujeme 2016(odbor školství, mládeže a sportu, Kastner Milan, Ing., 564 602 971, kastner.m@kr-vysocina.cz)
(odbor školství, mládeže a sportu, Němcová Kateřina, 564 602 935, nemcova.k@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář na doložení náležitostí dle 250/2000 Sb.
07. 03. 201624.03.2016
FV01575Cyklodoprava a cykloturistika 2016(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Stejskal Petr, Ing., 564 602 354, stejskal.p@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář žádosti
Formulář na doložení náležitostí dle 250/2000 Sb. - obce
Formulář na doložení náležitostí dle 250/2000 Sb. – ostatní žadatelé
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování
07. 03. 201614.03.2016
FV01576Čistá voda 2016(odbor životního prostředí a zemědělství, Zvolánek Radek, Ing., 564 602 363, zvolanek.r@kr-vysocina.cz)
(odbor životního prostředí a zemědělství, Drápela Martin, Ing., 564 602 207, drapela.m@kr-vysocina.cz)

Formulář žádosti
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování
Výzva k předkládání projektů
Formulář na doložení náležitostí dle 250/2000 Sb. – ostatní žadatelé
Formulář na doložení náležitostí dle 250/2000 Sb. - obce
04. 03. 201621.03.2016
FV01577Informační a komunikační technologie 2016(odbor informatiky, Jiráková Klára, Mgr., 564 602 341, jirakova.k@kr-vysocina.cz)
(odbor informatiky, Pavlinec Petr, Ing., 564 602 114, pavlinec.p@kr-vysocina.cz)
(odbor informatiky, Mrázková Táňa, Ing., 564 602 104, mrazkova.t@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář na doložení náležitostí dle z.č. 250/2000 Sb. - ostatní žadatelé
Formulář na doložení náležitostí dle z.č. 250/200 Sb. - obce
Formulář žádosti
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování
07. 03. 201615.04.2016
FV01578Infrastruktura ICT 2016(odbor informatiky, Jiráková Klára, Mgr., 564 602 341, jirakova.k@kr-vysocina.cz)
(odbor informatiky, Pavlinec Petr, Ing., 564 602 114, pavlinec.p@kr-vysocina.cz)
(odbor informatiky, Mrázková Táňa, Ing., 564 602 104, mrazkova.t@kr-vysocina.cz)

Výzva k předkládání projektů
Formulář na doložení náležitostí dle z.č. 250/2000 Sb. - obce
Formulář žádosti
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování
Formulář na doložení náležitostí dle z.č. 250/2000 Sb. - ostatní žadatelé
07. 03. 201602.05.2016
FV01581Tábory 2016(odbor školství, mládeže a sportu, Horký Petr, Mgr., 564 602 941, horky.p@kr-vysocina.cz)
(odbor školství, mládeže a sportu, Mach Ivo, Mgr., 564 602 940, mach.i@kr-vysocina.cz)

Formulář žádosti
Formulář na doložení náležitostí dle 250/2000 Sb.
Výzva k předkládání projektů
04. 03. 201618.03.2016
  • Podklady pro hodnocení projektů
  • Grafické podklady logotypu Fondu Vysočiny
  • Rámcový návrh smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny
  • Závěrečná zpráva a vyúčtování
  • Program Adobe Acrobat Reader pro prohlížení souborů typu PDF.
  • Program 602XML Filler pro práci se soubory typu ZFO

  • Kraj Vysočina

    Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2008 webmaster@kr-vysocina.cz