Nominace do ankety Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2016. Jedná se o 13. ročník veřejné ankety, která je opět rozdělena do dvou tradičních kategorií:

  1. Kulturní aktivita
  2. Péče o kulturní dědictví
Ve fázi nominací může zaslat každý svůj návrh na oblíbenou kulturní akci (např. zajímavé koncerty, festivaly, divadelní a hudební přehlídky, ediční počiny, muzejní expozice nebo výstavy) nebo příkladnou obnovu či oživení památky. Jedinou podmínkou je, aby se daný počin uskutečnil v roce 2016 na území Kraje Vysočina.

Více informací:
Tereza Prokešová, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, E-mail: prokesova.t@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 295