Nominace byly ukončeny 31. 1. 2020.

Více informací:
Iva Strnadová, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, E-mail: strnadova.i@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 260