Nominace byly ukončeny 31. 1. 2017.

Více informací:
Tereza Prokešová, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, E-mail: prokesova.t@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 295