Soutěžní formulář byl uzavřen 26. 4. 2019.

Více informací:
Terezie Doleželová, Odbor školství, mládeže a sportu, E-mail: dolezelova.t@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 958