Tento formulář slouží k nominaci jednotlivce nebo sportovního kolektivu. Jednotlivé nominace dále podléhají zpracování a schválení, jejich vložení do ankety Sportovec Kraje Vysočina není automatické.

Více informací:
Ing. Zdeněk Beneš, Odbor školství, mládeže a sportu, E-mail: Benes.Z@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 940