Formulář byl uzavřen 11. 9. 2020.

Více informací:
Jana Čincárová, Oddělení řízení lidských zdrojů, E-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 151