Nominace byly ukončeny 31. 1. 2017.

Více informací:
Ing. Jan Říčan, odbor regionálního rozvoje, E-mail: Rican.J@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 531