Nominovat můžete skutky fyzických osob (jednotlivců) a projekty právnických osob a fyzických osob podnikajících, jejichž aktivity byly realizovány v roce 2021 na území Kraje Vysočina, které přispěly v rozvoji regionu a především neziskového sektoru.

  • Pravidla soutěže jsou k dispozici zde.
  • Navrhovatel není omezen počtem návrhů.
  • Nelze přijmout nominaci skutku nebo projektu oceněného v této soutěži v předchozích letech.
  • Pokud je v některé oblasti počet nominovaných nižší než tři, v dané oblasti se cena neuděluje.

Položky označené * jsou povinné.

Více informací:
Lucie Kropáčková, odbor regionálního rozvoje, E-mail: Kropackova.L@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 564