Nominovat můžete skutky fyzických osob a projekty právnických osob, jejichž aktivity byly realizovány v roce 2016 na území Kraje Vysočina, které přispěly v rozvoji regionu a především neziskového sektoru.

  • Pravidla soutěže a formulář je k dispozici na www.kr-vysocina.cz/pocinroku
  • Navrhovatel není omezen počtem návrhů.
  • Nelze přijmout nominaci skutku nebo projektu oceněného v této soutěži v předchozích letech.

Více informací:
Ing. Jan Říčan, odbor regionálního rozvoje, E-mail: Rican.J@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 531