Nominace byly ukončeny 31. 1. 2018.

Více informací:
Josef Loveček, odbor regionálního rozvoje, E-mail: lovecek.j@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 564