Formulář byl uzavřen 20. 11. 2018.

Více informací:
Táňa Mrázková, Odbor informatiky, E-mail: mrazkova.t@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 104