Formulář byl uzavřen 20. 11. 2018.

V případě dotazů prosím kontaktujte Petra Pavlince (724 650 102, pavlinec.p@kr-vysocina.cz), nebo Kláru Jirákovou (606 486 742, jirakova.k@kr-vysocina.cz).
Další informace najdete na www.nixzd.cz.