Kontaktní informace

Lokalita, termíny úklidu a počty sběrných pytlů

 (předpokládaný počet)

Upřesnění lokality úklidu

Prosíme o co největší upřesnění. Popis usnadní silničářům svoz. Uveďte číslo silnice (např. Lípa - Dobrohostov 3489 - viz mapa), nebo slovně upřesněte úsek sběru (např.Lípa - Dobrohostov, od značky obce k lesu).


Registrovaní účastníci obdrží zdarma pytle na odpad (na plasty a ostatní komunální odpad).
V týdnu od 1.4. do 5.4. budete mít možnost vyzvednout si v úředních hodinách na nejbližším kontaktním místě balíček obsahující reflexní vesty, pytle na odpadky. O přesném místě pro vyzvednutí balíčku Vás budeme informovat předem.
Odpadky se třídí a nechávají se v zavázaných pytlech vedle komunikací, tak aby nepřekážely v silničním provozu.
Svoz sebraného odpadu u silnic I., II. a III. třídy mimo obec zajistí zdarma Krajská správa a údržba silnic Kraje Vysočina.

V případě úklidu přímo v obcích a městech, budou poskytnuty pouze pytle. Účastníci si musí zajistit odvoz odpadků ve spolupráci s obcí. Sběr a svoz odpadu z ostatních ploch je nutné konzultovat s jejich vlastníkem. Akce nenahrazuje svoz domácího velkoobjemového odpadu!

Více informací:
Petr Holý, Odbor regionálního rozvoje KrÚ Kraje Vysočina, E-mail: holy.p@kr-vysocina.cz, Telefon: 564 602 538
Oldřich Sklenář, Odbor regionálního rozvoje KrÚ Kraje Vysočina, E-mail: sklenar.o@kr-vysocina.cz, Telefon: 564 602 562
Loveček Josef, Odbor regionálního rozvoje KrÚ Kraje Vysočina, E-mail: lovecek.j@kr-vysocina.cz, Telefon: 564 602 564

Zpracování osobních údajů:
1) Zpracování osobních údajů Krajem Vysočina, IČO: 70890749, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, se provádí pouze pro potřeby administrace akce Čistá Vysočina (osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám).