Kraj Vysočina

Často kladené otázky

 

Zobrazuji 1 - 10 z 226 nalezených

otazník Podle jakého zákona se provádí kolaudace dříve povolených staveb?
Pro stavby, u kterých stavební povolení nabylo právní moci před 1.1.2007, se provádí kolaudace dle zákona č. 50/1976 Sb. („starý stavební zákon“) – viz. ust. § 190 odst. 5, zák. č. 183/2006 Sb. Pro, stavby u kterých stavební povolení nabylo právní moci od 1.1.2007, se uvádění staveb do užívání již řídí zákonem č. 183/2006 Sb. („nový stavební zákon“).
stavební řád  odbor uzemního plánování a stavebního řádu

otazník Musí mít zpracovatel dokumentace pro územní souhlas na stavby uvedené v § 103 stavebního zákona autorizaci?
Vzhledem k tomu, že se nejedná o vybranou činnost dle ust. § 158 odst. 1, stavebního zákona, ani o projektovou dokumentaci dle ust. § 158 odst. 2, stavebního zákona, nemusí jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy uvedený v ust. § 96 odst. 3, písm. d, stavebního zákona zpracovávat osoba s autorizací.
stavební řád  odbor uzemního plánování a stavebního řádu

otazník V kterých obcích kraje Vysočina je sídlo obecného stavebního úřadu?
V kraji Vysočina je celkem 38 prvoinstančních stavebních úřadů. Jsou zřízeny v těchto obcích: okres Havlíčkův Brod: Golčův Jeníkov, Habry, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Ledeč nad Sázavou, Přibyslav, Světlá nad Sázavou, Štoky, Ždírec nad Doubravou; okres Jihlava: Batelov, Brtnice, Jihlava, Luka nad Jihlavou, Nová Říše, Polná, Telč, Třešť; okres Pelhřimov: Černovice, Horní Cerekev, Humpolec, Kamenice nad Lipou, Pacov, Pelhřimov, Počátky, Žirovnice; okres Třebíč: Budišov, Hrotovice, Jaroměřice nad Rokytnou, Jemnice, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Okříšky, Třebíč; okres Žďár nad Sázavou: Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou.
stavební řád  odbor uzemního plánování a stavebního řádu

otazník Jaké povolení je v současné době potřeba pro stavbu oplocení?
Od 3.6.2008, kdy nabyl účinnosti zákon č. 191/2008 Sb., kterým byl novelizován stavební zákon č. 183/2006 Sb., postačuje pro realizaci oplocení územní souhlas dle § 96 stavebního zákona.
stavební řád  odbor uzemního plánování a stavebního řádu

otazník Pokud hodlám geometricky rozdělit stávající pozemek, musí s tímto rozdělením souhlasit všichni spoluvlastníci?
Ano. Podle ust. § 82 odst. 2, stavebního zákona č. 183/2006 Sb., je možné rozhodnutí o dělení pozemků vydat pouze na žádost podanou všemi vlastníky všech dotčených pozemků a staveb na nich. V této souvislosti je třeba upozornit, že každý rozdělením vzniklý nový pozemek, musí mít zajištěn přístup z veřejné komunikace.
stavební řád  odbor uzemního plánování a stavebního řádu

otazník Kde najdu formuláře žádostí podávaných podle nového stavebního zákona?
Formuláře žádostí podávaných podle nového stavebního zákona jsou ve formátech doc nebo pdf uvedeny na webové stránce Ministerstva pro místní rozvoj - www.mmr.cz.
stavební řád  odbor uzemního plánování a stavebního řádu

otazník Lze změnit územní plán?
Na změnu územního plánu není právní nárok. Kdokoliv může u příslušné obce podat podnět na změnu územního plánu. O eventuálním pořízení změny územního plánu rozhodne zastupitelstvo obce.
územní plánování  odbor uzemního plánování a stavebního řádu

otazník Jaké existují dotace na pořízení územního plánu obce?
Obce do 500 obyvatel mohou požádat o dotaci na svůj územní plán z Programu rozvoje venkova. Bližší informace ministerstvo zemědělství. Obce nad 500 obyvatel, které se nacházejí v rozvojových oblastech nebo osách a nebo se na jeich území nachází nadmístní rozvojové záměry mohou požádat o dotaci z Integrovaného operačního programu, oblast intervence 5.3 b. Bližší informace ministerstvo pro místní rozvoj nebo Centrum pro regionální rozvoj Brno. Všechny obce kraje, které nemají platný územní plán pro celé správní územní obce, mohou požádat do 30. 9. o dotaci z rozpočtu kraje na následující rok. Podmínkou je schválené zadání územního plánu obce. Informace odbor územního plánování a stavebního řádu.
územní plánování  odbor uzemního plánování a stavebního řádu

otazník Mohu v konkrétní lokalitě stavět fotovotaickou elektrárnu?
Umísťování fotovoltaických elektráren je v současné době možné jen na plochách určených uzemním plánem obce, jako např. výroba, sklady, který byl vydám před 22. 11. 2008.Tento den nabyly účinnosti Zásady územního rozvoje kraje Vysočina, které stanovují, že do doby zapracování výsledků Strategie ochrany krajinného rázu nelze v územních plánech obcí vymezovat plochy pro umísťování fotovoltaických elektráren. Informace odbor územního plánování a stavebního řádu.
územní plánování  odbor uzemního plánování a stavebního řádu

otazník Mohu být informován(a) o zdravotním stavu (diagnóze) své manželky/manžela?
Pacient, tedy v tomto případě Vaše manželka/manžel, rozhoduje o tom, kdo může být informován o jejím/jeho zdravotním stavu a rozhodnout, zda informace o zdravotním stavu budou podávány v celém rozsahu nebo s omezením nebo může vyslovit i zákaz podávání těchto informací. Současně stanoví, zda určeným osobám náleží i právo na nahlížení do zdravotnické dokumentace a zda si mohou pořizovat výpisy, opisy či kopie zdravotnické dokumentace. Své rozhodnutí může pacient kdykoliv změnit.
U pacientů v bezvědomí mají nárok na informace o jeho zdravotním stavu osoby blízké. Zdravotničtí pracovníci mohou v případě pochybností o totožnosti osoby mající nárok na informace o zdravotním stavu, popřípadě jejího vztahu k pacientovi, požadovat, aby tato osoba prokázala svoji totožnost.
  odbor zdravotnictví

otazník Kde se dozvím konkrétní podmínky fungování nemocnic v našem kraji – co potřebuji jako pacient vědět?
Všechny naše krajské nemocnice mají na svých webových stránkách pro své pacienty informace o provozních záležitostech a o všem, co vás může zajímat. Můžete si tedy kliknout na stránky každé nemocnice:
Nemocnice Jihlava - http://www.nemji.cz
Nemocnice Havlíčkův Brod - http://www.onhb.cz
Nemocnice Nové Město na Moravě - http://www.nnm.cz
Nemocnice Pelhřimov - http://www.hospital-pe.cz
Nemocnice Třebíč - http://www.nem-tr.cz
  odbor zdravotnictví

Stránka:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   

 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2006 webmaster@kr-vysocina.cz