Aktivní podpory Kraje Vysočina ke dni 27. 02. 2017
ID podporyNázev dotaceTyp dotaceFinanční alokaceDatum uzávěrkyPodkladové materiály
FV01959Čistá voda 2017
(odbor životního prostředí a zemědělství, Zvolánek Radek, Ing., +420564602363, zvolanek.r@kr-vysocina.cz
(odbor životního prostředí a zemědělství, Drápela Martin, Ing., +420564602207, drapela.m@kr-vysocina.cz
Fond Vysočiny9 000 000,- Kč24.03.2017Výzva k předkládání projektů [doc]
Formulář žádosti [zfo]
Formulář k doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. (pro obce) [doc]
Formulář k doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. (vyjma obcí) [doc]
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování [zfo]
FV01968Památkově chráněná území 2017
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Panáčková Jaroslava, +420564602296, panackova.j@kr-vysocina.cz
Fond Vysočiny1 600 000,- Kč17.03.2017Výzva k předkládání projektů [doc]
Formulář žádost o poskytnutí dotace [zfo]
Formulář žádosti k doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. [doc]
Formulář Závěrečné zprávy a vyúčtování [zfo]
FV01969Naše škola 2017
(odbor regionálního rozvoje, Hrůza Luděk, +420564602543, hruza.l@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Vichr Dušan, Mgr., +420564602541, vichr.d@kr-vysocina.cz
Fond Vysočiny4 000 000,- Kč31.03.2017Výzva k předkládání projektů [doc]
Formulář žádosti [zfo]
Formulář k doložení náležitostí dle zákona č.250/2000 Sb. (pro obce) [doc]
Formulář k doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. (vyjma obcí) [doc]
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování [zfo]
FV01975Odpady 2017
(odbor životního prostředí a zemědělství, Navrátilová Eva, Ing., +420564602522, navratilova.e@kr-vysocina.cz
Fond Vysočiny3 000 000,- Kč20.03.2017Výzva k předkládání projektů [doc]
Formulář žádosti [zfo]
Formulář k doložení náležitostí dle zákona č.250/2000 Sb. (pro obce) [doc]
Formulář k doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. (vyjma obcí) [doc]
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování [zfo]
Výsledky soutěž obcí 2016 [xlsx]
FV01977Informační a komunikační technologie 2017
(odbor informatiky, Jiráková Klára, Mgr., +420564602341, jirakova.k@kr-vysocina.cz
(odbor informatiky, Pavlinec Petr, Ing., +420564602114, pavlinec.p@kr-vysocina.cz
Fond Vysočiny3 000 000,- Kč10.04.2017Výzva k předkládání projektů [doc]
Formulář žádosti [zfo]
Formulář k doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. (pro obce) [doc]
Formulář k doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. (vyjma obcí) [doc]
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování [zfo]
FV01978Infrastruktura ICT 2017
(odbor informatiky, Jiráková Klára, Mgr., +420564602341, jirakova.k@kr-vysocina.cz
(odbor informatiky, Pavlinec Petr, Ing., +420564602114, pavlinec.p@kr-vysocina.cz
Fond Vysočiny3 200 000,- Kč17.04.2017Výzva k předkládání projektů [doc]
Formulář žádosti [zfo]
Formulář k doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. (pro obce) [doc]
Formulář k doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. (vyjma obcí) [doc]
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování [zfo]
FV01979Jednorázové akce 2017
(odbor školství, mládeže a sportu, Albrechtová Jana, Bc., +420564602942, albrechtova.j@kr-vysocina.cz
(odbor školství, mládeže a sportu, Čermáková Jana, Bc., +420564602939, cermakova.j@kr-vysocina.cz
Fond Vysočiny1 200 000,- Kč24.03.2017Výzva k předkládání projektů [doc]
Formulář žádosti [zfo]
Formulář k doložení náležitostí dle zákona č.250/2000 Sb. (pro obce) [doc]
Formulář k doložení náležitostí dle zákona č.250/2000 Sb. (vyjma obcí) [doc]
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování [zfo]
Vzor pro přehled účetních dokladů-vyúčtování [xls]
FV01980Sportujeme 2017
(odbor školství, mládeže a sportu, Němcová Kateřina, +420564602935, nemcova.k@kr-vysocina.cz
(odbor školství, mládeže a sportu, Kastner Milan, Ing., +420564602971, kastner.m@kr-vysocina.cz
Fond Vysočiny2 500 000,- Kč23.03.2017Výzva k předkládání projektů [doc]
Formulář žádosti [zfo]
Formulář na doložení náležitostí dle 250/2000 Sb. [doc]
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování [zfo]
Vzor pro přehled účetních dokladů-vyúčtování [xls]
FV01981Sportoviště 2017
(odbor školství, mládeže a sportu, Mach Ivo, Mgr., +420564602940, mach.i@kr-vysocina.cz
(odbor školství, mládeže a sportu, Horký Petr, Mgr., +420564602941, horky.p@kr-vysocina.cz
Fond Vysočiny3 000 000,- Kč24.03.2017Výzva k předkládání projektů [doc]
Formulář žádosti [zfo]
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování [zfo]
Formulář doložení náležitostí dle zákona č. 250_2000Sb [doc]
Povinná příloha Závěrečné zprávy_Přehled dokladů [doc]
FV01982Cyklodoprava a cykloturistika 2017
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Stejskal Petr, Ing., +420564602354, stejskal.p@kr-vysocina.cz
Fond Vysočiny4 000 000,- Kč17.03.2017Výzva k předkládání projektů [doc]
Formulář žádosti [zfo]
Formulář k doložení náležitostí dle zákona č.250/2000 Sb. (obce) [doc]
Formulář k doložení náležitostí dle zákona č.250/2000 Sb. (ostatní subjekty) [doc]
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování [zfo]
FV01987Bezpečná silnice 2017
(odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižka Radek, Ing., +420564602192, zizka.r@kr-vysocina.cz
(odbor dopravy a silničního hospodářství, Majdičová Markéta, Bc., +420564602181, Majdicova.M@kr-vysocina.cz
Fond Vysočiny2 400 000,- Kč28.04.2017Výzva k předkládání projektů [pdf]
Formulář žádosti [zfo]
Formulář doložení náležitostí dle 250/2000 Sb. [doc]
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování [zfo]
PR01566-01Dofinancování evropských vzdělávacích projektů 2017
(odbor školství, mládeže a sportu, Čermáková Jana, Bc., +420564602939, cermakova.j@kr-vysocina.cz
Pravidla rady500 000,- Kč30.11.2017Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů [pdf]
Formulář žádosti o dofinancování [doc]
Doklad nutný k posouzení žádosti - identifikace žadatele [doc]
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování [doc]
PR01910Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Kotlíková Klára, Bc., +420564602260, Kotlikova.K@kr-vysocina.cz
Pravidla rady400 000,- Kč30.11.2017Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění 2017 [pdf]
Formulář žádosti o dotaci - pořadatelé [doc]
Formulář žádosti o dotaci - účinkující [doc]
Formulář závěrečné zprávy [doc]
PR01953Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina - navýšení alokace
(odbor regionálního rozvoje, Láníková Eva, Bc., +420564602581, lanikova.e@kr-vysocina.cz
Pravidla rady23 880 000,- Kč31.12.2017Pravidla Rady Kraje Vysočina pro Kotlíkové dotace [pdf]
Formulář žádosti [pdf]
PR01965Dofinancování evropských vzdělávacích projektů 2017
(odbor školství, mládeže a sportu, Čermáková Jana, Bc., +420564602939, cermakova.j@kr-vysocina.cz
Pravidla rady500 000,- Kč30.11.2017Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů [pdf]
Formulář žádosti o dofinancování [doc]
Doklad nutný k posouzení žádosti - identifikace žadatele [doc]
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování [doc]
PR01966Celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované 2017
(odbor školství, mládeže a sportu, Čermáková Jana, Bc., +420564602939, cermakova.j@kr-vysocina.cz
(odbor školství, mládeže a sportu, Horký Petr, Mgr., +420564602941, horky.p@kr-vysocina.cz
Pravidla rady395 000,- Kč30.03.2017Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé [pdf]
Formulář žádosti o dotaci [docx]
Doklad nutný k posouzení žádosti - identifikace žadatele [doc]
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování [docx]
PR01971Pravidla na pořádání mistrovství 2017
(odbor školství, mládeže a sportu, Mach Ivo, Mgr., +420564602940, mach.i@kr-vysocina.cz
Pravidla rady600 000,- Kč31.10.2017Pravidla_Výzva [pdf]
Formulář žádosti [doc]
Formulář závěrečné zprávy [doc]
Doklad nutný k posouzení žádosti [doc]
PR01972Pravidla na účast na mistrovství 2017
(odbor školství, mládeže a sportu, Mach Ivo, Mgr., +420564602940, mach.i@kr-vysocina.cz
Pravidla rady600 000,- Kč31.10.2017Pravidla_Výzva [pdf]
Formulář žádosti [doc]
Formulář závěrečné zprávy [doc]
Doklad nutný k posouzení žádosti [doc]
PR01973Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2017
(odbor školství, mládeže a sportu, Albrechtová Jana, Bc., +420564602942, albrechtova.j@kr-vysocina.cz
Pravidla rady450 000,- Kč31.10.2017Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež [pdf]
Formulář žádosti [docx]
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování [docx]
Doklad nutný k posouzení žádosti_identifikace žadatele [doc]
PR01974Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2017
(odbor školství, mládeže a sportu, Albrechtová Jana, Bc., +420564602942, albrechtova.j@kr-vysocina.cz
Pravidla rady450 000,- Kč31.10.2017Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež [pdf]
Formulář žádosti [docx]
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování [docx]
Doklad nutný k posouzení žádosti_identifikace žadatele [doc]
PR01976Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Komínová Jana, DiS., +420564602249, kominova.j@kr-vysocina.cz
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Skryjová Martina, Bc., DiS., +420564602169, skryjova.m@kr-vysocina.cz
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Schallnerová Ivana, Bc., +420564602409, schallnerova.i@kr-vysocina.cz
Pravidla rady1 000 000,- Kč10.04.2017Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina [pdf]
Formulář žádost o poskytnutí finančního příspěvku [doc]
Formulář žádost o poukázání finančního příspěvku [doc]
PR02004Stipendium pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech
(odbor školství, mládeže a sportu, Čermáková Jana, Bc., +420564602939, cermakova.j@kr-vysocina.cz
Pravidla rady120 000,- Kč31.05.2017Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech [pdf]
Formulář žádosti o poskytnutí stipendia [doc]
Formulář závěrečné zprávy [doc]
PR02005Stipendium pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech
(odbor školství, mládeže a sportu, Čermáková Jana, Bc., +420564602939, cermakova.j@kr-vysocina.cz
Pravidla rady500 000,- Kč31.07.2017Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování studijního stipendia pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech [pdf]
Formulář žádosti o poskytnutí stipendia [doc]
Formulář průběžné a závěrečné zprávy [doc]
PR02017KCTM 2018
(odbor školství, mládeže a sportu, Kastner Milan, Ing., +420564602971, kastner.m@kr-vysocina.cz
Pravidla rady5 400 000,- Kč30.06.2017Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované mládeže a jejich podporu [pdf]
Žádost o poskytnutí dotace na již zavedené KCTM [docx]
Žádost pro vznik nového KCTM [docx]
Povinná příloha žádosti - Celkový rozpočet a finanční zdroje [docx]
Formulář k doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. [doc]
Formulář závěrečné zprávy [docx]
ZZ01904Skutek roku 2016
(odbor regionálního rozvoje, Holý Petr, Ing., +420564602538, holy.p@kr-vysocina.cz
Zásady zastupitelstva50 000,- Kč20.12.2017
ZZ01909Program obnovy venkova Vysočiny 2017
(odbor regionálního rozvoje, Hrůza Luděk, +420564602543, hruza.l@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Vichr Dušan, Mgr., +420564602541, vichr.d@kr-vysocina.cz
Zásady zastupitelstva80 000 000,- Kč30.06.2017Zásady ZK POVV 2017 [doc]
Žádost POVV 2017 [zfo]
Příloha k žádosti dle zč. 250_2000 Sb. [doc]
Formulář závěrečného vyúčtování 2017 [zfo]
Vzorová smlouva o poskytnutí dotace POVV 2017 [doc]
Vzor čestného prohlášení_bez stavebního povolení [doc]
ZZ01944Zásady ZK pro poskytování dotací městům s památkami UNESCO
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Panáčková Jaroslava, +420564602296, panackova.j@kr-vysocina.cz
Zásady zastupitelstva900 000,- Kč28.02.2017Zásady ZK pro poskytování dotací městům UNESCO [pdf]
Formulář žádosti o dotaci [doc]
Doklad k posouzení žádosti - obce [doc]
Formulář Závěrečná zpráva a vyúčtování [doc]
ZZ01945Zásady ZK pro poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Panáčková Jaroslava, +420564602296, panackova.j@kr-vysocina.cz
Zásady zastupitelstva500 000,- Kč31.03.2017Zásady ZK pro poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek [pdf]
Formulář žádosti o dotaci [doc]
Doklad k posouzení žádosti - obce [doc]
Doklad k posouzení žádosti - PO [doc]
Formulář Závěrečné zrpávy a vyúčtování [doc]
ZZ01984Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2017
(odbor sekretariátu hejtmana, Dvořák Pavel, Ing. Bc., +420564602122, dvorak.pavel@kr-vysocina.cz
(odbor sekretariátu hejtmana, Leflerová Iva, +420564602175, leflerova.i@kr-vysocina.cz
Zásady zastupitelstva4 300 000,- Kč31.03.2017Zásady ZK pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek PO obcí v roce 2017 [pdf]
Formulář - žádost o dotaci [doc]
ZZ01991Zemědělské akce 3/2017
(odbor životního prostředí a zemědělství, Vondrová Lenka, Ing., +420564602209, Vondrova.L@kr-vysocina.cz
(odbor životního prostředí a zemědělství, Merunková Jitka, Ing. Bc., +420564602365, merunkova.j@kr-vysocina.cz
Zásady zastupitelstva950 000,- Kč28.02.2017Čestné prohlášení [pdf]
Doložení náležitostí [pdf]
Závěrečná zpráva [pdf]
Žádost [pdf]
Zemědělské akce - Výzva č. 3/2017 [pdf]