Aktivní podpory Kraje Vysočina ke dni 20. 01. 2017
ID podporyNázev dotaceTyp dotaceFinanční alokaceDatum uzávěrkyPodkladové materiály
PR01537Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
(odbor regionálního rozvoje, Láníková Eva, Bc., +420564602581, lanikova.e@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Čáp Martin, Bc., +420564602589, cap.m@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Kamenická Veronika, Ing., +420564602553, kamenicka.v@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Fousová Radka, Bc., +420564602539, Fousova.R@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Marková Aneta, Ing., +420564602545, markova.a@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Policarová Jana, DiS., +420564602585, Policarova.J@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Hezinová Ilona, Ing., +420564602547, Hezinova.I@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Jež Jan, Ing. Bc., +420564602563, jez.jan@kr-vysocina.cz
(odbor informatiky, Lysa Milan, Bc., +420564602323, lysa.m@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Ustohalová Klára, Ing., +420564602582, Ustohalova.K@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Čížková Zuzana, Ing., +420564602533, Cizkova.Z@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Dočekalová Denisa, Bc., +420564602551, Docekalova.D@kr-vysocina.cz
Pravidla rady238 800 000,- Kč31.12.2017Pravidla Rady Kraje Vysočna pro Kotlíkové dotace [pdf]
Formulář žádosti [pdf]
PR01566-01Dofinancování evropských vzdělávacích projektů 2017
(odbor školství, mládeže a sportu, Čermáková Jana, Bc., +420564602939, cermakova.j@kr-vysocina.cz
Pravidla rady500 000,- Kč30.11.2017Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů [pdf]
Formulář žádosti o dofinancování [doc]
Doklad nutný k posouzení žádosti - identifikace žadatele [doc]
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování [doc]
PR01910Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Kotlíková Klára, Bc., +420564602260, Kotlikova.K@kr-vysocina.cz
Pravidla rady400 000,- Kč30.11.2017Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění 2017 [pdf]
Formulář žádosti o dotaci - pořadatelé [doc]
Formulář žádosti o dotaci - účinkující [doc]
Formulář závěrečné zprávy [doc]
PR01953Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina - navýšení alokace
(odbor regionálního rozvoje, Láníková Eva, Bc., +420564602581, lanikova.e@kr-vysocina.cz
Pravidla rady23 880 000,- Kč31.12.2017Pravidla Rady Kraje Vysočina pro Kotlíkové dotace [pdf]
Formulář žádosti [pdf]
PR01965Dofinancování evropských vzdělávacích projektů 2017
(odbor školství, mládeže a sportu, Čermáková Jana, Bc., +420564602939, cermakova.j@kr-vysocina.cz
Pravidla rady500 000,- Kč30.11.2017Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů [pdf]
Formulář žádosti o dofinancování [doc]
Doklad nutný k posouzení žádosti - identifikace žadatele [doc]
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování [doc]
PR01966Celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované 2017
(odbor školství, mládeže a sportu, Čermáková Jana, Bc., +420564602939, cermakova.j@kr-vysocina.cz
(odbor školství, mládeže a sportu, Horký Petr, Mgr., +420564602941, horky.p@kr-vysocina.cz
Pravidla rady395 000,- Kč30.03.2017Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé [pdf]
Formulář žádosti o dotaci [docx]
Doklad nutný k posouzení žádosti - identifikace žadatele [doc]
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování [docx]
PR01971Pravidla na pořádání mistrovství 2017
(odbor školství, mládeže a sportu, Mach Ivo, Mgr., +420564602940, mach.i@kr-vysocina.cz
Pravidla rady600 000,- Kč31.10.2017Pravidla_Výzva [pdf]
Formulář žádosti [doc]
Formulář závěrečné zprávy [doc]
Doklad nutný k posouzení žádosti [doc]
PR01972Pravidla na účast na mistrovství 2017
(odbor školství, mládeže a sportu, Mach Ivo, Mgr., +420564602940, mach.i@kr-vysocina.cz
Pravidla rady600 000,- Kč31.10.2017Pravidla_Výzva [pdf]
Formulář žádosti [doc]
Formulář závěrečné zprávy [doc]
Doklad nutný k posouzení žádosti [doc]
PR01973Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2017
(odbor školství, mládeže a sportu, Albrechtová Jana, Bc., +420564602942, albrechtova.j@kr-vysocina.cz
Pravidla rady450 000,- Kč31.10.2017Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež [pdf]
Formulář žádosti [docx]
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování [docx]
Doklad nutný k posouzení žádosti_identifikace žadatele [doc]
PR01974Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2017
(odbor školství, mládeže a sportu, Albrechtová Jana, Bc., +420564602942, albrechtova.j@kr-vysocina.cz
Pravidla rady450 000,- Kč31.10.2017Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež [pdf]
Formulář žádosti [docx]
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování [docx]
Doklad nutný k posouzení žádosti_identifikace žadatele [doc]
PR01976Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Komínová Jana, DiS., +420564602249, kominova.j@kr-vysocina.cz
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Skryjová Martina, Bc., DiS., +420564602169, skryjova.m@kr-vysocina.cz
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Schallnerová Ivana, Bc., +420564602409, schallnerova.i@kr-vysocina.cz
Pravidla rady1 000 000,- Kč10.04.2017Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina [pdf]
Formulář žádost o poskytnutí finančního příspěvku [doc]
Formulář žádost o poukázání finančního příspěvku [doc]
ZZ00015-12Zásady pro poskytování dotací - místní Agenda 21 a Zdraví 2020
(odbor regionálního rozvoje, Böhmová Jana, Bc., +420564602586, bohmova.jana@kr-vysocina.cz
Zásady zastupitelstva2 800 000,- Kč03.02.2017Zásady pro poskytování dotací - místní Agenda 21 a Zdraví 2020 [pdf]
Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace [docx]
Soupiska účetních dokladů- příloha závěrečné zprávy [xlsx]
Žádost o dotaci ze Zásad MA21 a Zdraví 2020 [docx]
příloha doložení náležitostí dle zákona č. 250 2000 Sb. [doc]
ZZ01888Program prevence kriminality 2017
(odbor sekretariátu hejtmana, Pokorný Josef, Ing., +420564602164, pokorny.josef@kr-vysocina.cz
Zásady zastupitelstva1 300 000,- Kč31.01.2017Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci PPK Kraje Vysočina v roce 2017 [doc]
Formulář žádosti o dotaci [xls]
Formulář Závěrečné zprávy a vyúčtování dotace [xls]
ZZ01898Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina 2017
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Vondráková Zuzana, Ing., +420564602353, vondrakova.z@kr-vysocina.cz
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Skryjová Martina, Bc., DiS., +420564602169, skryjova.m@kr-vysocina.cz
Zásady zastupitelstva1 500 000,- Kč15.02.2017Zásady na podporu TIC 2017 [pdf]
Př. 1 Žádost o poskytnutí dotace [doc]
Př. 2 Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace [doc]
Př. 3 Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace [doc]
Př. 4 Mapka rozdělení působnosti TIC [doc]
Formulář k posouzení žádosti - obce [doc]
Formulář k posouzení žádosti - ostatní [doc]
ZZ01902Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na provozování domácí hospicové péče na rok 2017
(odbor sociálních věcí, Volavková Erika, Bc., DiS., +420564602825, volavkova.e@kr-vysocina.cz
Zásady zastupitelstva6 000 000,- Kč10.02.2017Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na provozování domácí hospicové péče na rok 2017 [pdf]
Vzor přílohy - rozpočet [doc]
ZZ01904Skutek roku 2016
(odbor regionálního rozvoje, Holý Petr, Ing., +420564602538, holy.p@kr-vysocina.cz
Zásady zastupitelstva50 000,- Kč20.12.2017
ZZ01908Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na oslavy obcí
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Kotlíková Klára, Bc., +420564602260, Kotlikova.K@kr-vysocina.cz
Zásady zastupitelstva1 000 000,- Kč15.02.2017Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na oslavy obcí [pdf]
Formulář žádosti o dotaci [doc]
Formulář závěrečné zprávy [doc]
ZZ01909Program obnovy venkova Vysočiny 2017
(odbor regionálního rozvoje, Hrůza Luděk, +420564602543, hruza.l@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Vichr Dušan, Mgr., +420564602541, vichr.d@kr-vysocina.cz
Zásady zastupitelstva80 000 000,- Kč30.06.2017Zásady ZK POVV 2017 [doc]
Žádost POVV 2017 [zfo]
Příloha k žádosti dle zč. 250_2000 Sb. [doc]
Formulář závěrečného vyúčtování 2017 [zfo]
Vzorová smlouva o poskytnutí dotace POVV 2017 [doc]
Vzor čestného prohlášení_bez stavebního povolení [doc]
ZZ01914Dotace na podporu programů primární prevence rizikového chování 2017
(odbor sociálních věcí, Pospíchalová Michaela, Bc., +420564602843, pospichalova.m@kr-vysocina.cz
Zásady zastupitelstva3 000 000,- Kč17.02.2017zásady zastupitelstva-primární prevence [docx]
ZZ01936Poskytnutí systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek ZUŠ 2017
(odbor školství, mládeže a sportu, Doleželová Terezie, Mgr., +420564602958, dolezelova.t@kr-vysocina.cz
Zásady zastupitelstva900 000,- Kč31.01.2017
ZZ01938Zásady ZK pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Panáčková Jaroslava, +420564602296, panackova.j@kr-vysocina.cz
Zásady zastupitelstva14 000 000,- Kč15.02.2017Zásady ZK pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek [pdf]
Formulář žádosti o dotaci [doc]
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování [doc]
Doklad k posouzení žádosti - obce [doc]
Doklad k posouzení žádosti PO [doc]
ZZ01942Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací 2017
(odbor životního prostředí a zemědělství, Zvolánek Radek, Ing., +420564602363, zvolanek.r@kr-vysocina.cz
Zásady zastupitelstva56 000 000,- Kč06.02.2017Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací [doc]
Výzva k předkládání žádostí DIVAK 2017 [pdf]
Stručná informace o dotaci [doc]
Vzor formuláře pro identifikaci žadatele [doc]
ZZ01944Zásady ZK pro poskytování dotací městům s památkami UNESCO
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Panáčková Jaroslava, +420564602296, panackova.j@kr-vysocina.cz
Zásady zastupitelstva900 000,- Kč28.02.2017Zásady ZK pro poskytování dotací městům UNESCO [pdf]
Formulář žádosti o dotaci [doc]
Doklad k posouzení žádosti - obce [doc]
Formulář Závěrečná zpráva a vyúčtování [doc]
ZZ01991Zemědělské akce 3/2017
(odbor životního prostředí a zemědělství, Vondrová Lenka, Ing., +420564602209, Vondrova.L@kr-vysocina.cz
(odbor životního prostředí a zemědělství, Merunková Jitka, Ing. Bc., +420564602365, merunkova.j@kr-vysocina.cz
Zásady zastupitelstva950 000,- Kč28.02.2017Čestné prohlášení [pdf]
Doložení náležitostí [pdf]
Závěrečná zpráva [pdf]
Žádost [pdf]
Zemědělské akce - Výzva č. 3/2017 [pdf]