Aktivní podpory Kraje Vysočina ke dni 26. 05. 2017
ID podporyNázev dotaceTyp dotaceFinanční alokaceDatum uzávěrkyPodkladové materiály
FV02033Klenotnice Vysočiny 2017
(odbor sekretariátu hejtmana, Kotlíková Klára, Bc., +420564602133, Kotlikova.K@kr-vysocina.cz
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Schallnerová Ivana, Bc., +420564602409, schallnerova.i@kr-vysocina.cz
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Skryjová Martina, Bc., DiS., +420564602169, skryjova.m@kr-vysocina.cz
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Strnadová Iva, Bc., DiS., +420564602260, strnadova.i@kr-vysocina.cz
Fond Vysočiny1 000 000,- Kč30.06.2017Výzva k předkládání projektů [pdf]
Formulář žádosti [zfo]
Formulář doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. (pro obce) [doc]
Formulář doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. (ostatní žadatelé) [doc]
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování [zfo]
FV02098Prevence kriminality 2017
(odbor sekretariátu hejtmana, Pokorný Josef, Ing., +420564602164, pokorny.josef@kr-vysocina.cz
Fond Vysočiny1 300 000,- Kč14.07.2017Výzva k předkládání projektů [doc]
Formulář žádosti [zfo]
Formulář doložení náležitostí dle zák. č. 250/2000 Sb. [doc]
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování [zfo]
Formulář doložení náležitostí dle zák. č. 250/2000 Sb. (ostatní) [doc]
FV02103Venkovské prodejny 2017
(odbor regionálního rozvoje, Hrůza Luděk, +420564602543, hruza.l@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Vichr Dušan, Mgr., +420564602541, vichr.d@kr-vysocina.cz
Fond Vysočiny2 000 000,- Kč20.06.2017Výzva k předkládání projektů [doc]
Formulář žádosti [zfo]
Formulář doložení náležitostí dle 250/2000 Sb. [doc]
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování [zfo]
FV02105Rozvoj podnikatelů 2017
(odbor regionálního rozvoje, Hrůza Luděk, +420564602543, hruza.l@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Vichr Dušan, Mgr., +420564602541, vichr.d@kr-vysocina.cz
Fond Vysočiny10 000 000,- Kč29.06.2017Výzva k předkládání projektů [doc]
Formulář žádosti [zfo]
Formulář doložení náležitostí dle 250/2000 Sb. [doc]
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování [zfo]
PR01566-01Dofinancování evropských vzdělávacích projektů 2017
(odbor školství, mládeže a sportu, Čermáková Jana, Bc., +420564602939, cermakova.j@kr-vysocina.cz
Pravidla rady500 000,- Kč30.11.2017Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů [pdf]
Formulář žádosti o dofinancování [doc]
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování [doc]
Doklad nutný k posouzení žádosti - identifikace žadatele [doc]
PR01910Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění
(odbor sekretariátu hejtmana, Kotlíková Klára, Bc., +420564602133, Kotlikova.K@kr-vysocina.cz
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Strnadová Iva, Bc., DiS., +420564602260, strnadova.i@kr-vysocina.cz
Pravidla rady400 000,- Kč30.11.2017Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění 2017 [pdf]
Formulář žádosti o dotaci - účinkující [doc]
Formulář závěrečné zprávy [doc]
PR01953Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina - navýšení alokace
(odbor regionálního rozvoje, Láníková Eva, Bc., +420564602581, lanikova.e@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Čáp Martin, Bc., +420564602589, cap.m@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Kamenická Veronika, Ing., +420564602553, kamenicka.v@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Fousová Radka, Bc., +420564602539, Fousova.R@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Dočekalová Denisa, Bc., +420564602551, Docekalova.D@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Hezinová Ilona, Ing., +420564602547, Hezinova.I@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Policarová Jana, DiS., +420564602585, Policarova.J@kr-vysocina.cz
Pravidla rady23 880 000,- Kč31.12.2017Pravidla Rady Kraje Vysočina pro Kotlíkové dotace [pdf]
Formulář žádosti [pdf]
PR01965Dofinancování evropských vzdělávacích projektů 2017
(odbor školství, mládeže a sportu, Čermáková Jana, Bc., +420564602939, cermakova.j@kr-vysocina.cz
Pravidla rady500 000,- Kč30.11.2017Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů [pdf]
Formulář žádosti o dofinancování [doc]
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování [doc]
Doklad nutný k posouzení žádosti - identifikace žadatele [doc]
PR01971Pravidla na pořádání mistrovství 2017
(odbor školství, mládeže a sportu, Mach Ivo, Mgr., +420564602940, mach.i@kr-vysocina.cz
Pravidla rady600 000,- Kč31.10.2017Pravidla_Výzva [pdf]
Formulář žádosti [doc]
Formulář závěrečné zprávy [doc]
Doklad nutný k posouzení žádosti [doc]
PR01972Pravidla na účast na mistrovství 2017
(odbor školství, mládeže a sportu, Mach Ivo, Mgr., +420564602940, mach.i@kr-vysocina.cz
Pravidla rady600 000,- Kč31.10.2017Pravidla_Výzva [pdf]
Formulář žádosti [doc]
Formulář závěrečné zprávy [doc]
Doklad nutný k posouzení žádosti [doc]
PR01973Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2017
(odbor školství, mládeže a sportu, Albrechtová Jana, Bc., +420564602942, albrechtova.j@kr-vysocina.cz
Pravidla rady450 000,- Kč31.10.2017Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež [pdf]
Formulář žádosti [docx]
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování [docx]
Doklad nutný k posouzení žádosti_identifikace žadatele [doc]
PR01974Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2017
(odbor školství, mládeže a sportu, Albrechtová Jana, Bc., +420564602942, albrechtova.j@kr-vysocina.cz
Pravidla rady450 000,- Kč31.10.2017Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež [pdf]
Formulář žádosti [docx]
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování [docx]
Doklad nutný k posouzení žádosti_identifikace žadatele [doc]
PR02004Stipendium pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech
(odbor školství, mládeže a sportu, Čermáková Jana, Bc., +420564602939, cermakova.j@kr-vysocina.cz
Pravidla rady120 000,- Kč31.05.2017Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech [pdf]
Formulář žádosti o poskytnutí stipendia [doc]
Formulář závěrečné zprávy [doc]
PR02005Stipendium pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech
(odbor školství, mládeže a sportu, Čermáková Jana, Bc., +420564602939, cermakova.j@kr-vysocina.cz
Pravidla rady500 000,- Kč31.07.2017Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování studijního stipendia pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech [pdf]
Formulář žádosti o poskytnutí stipendia [doc]
Formulář průběžné a závěrečné zprávy [doc]
PR02017KCTM 2018
(odbor školství, mládeže a sportu, Kastner Milan, Ing., +420564602971, kastner.m@kr-vysocina.cz
Pravidla rady5 400 000,- Kč30.06.2017Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované mládeže a jejich podporu [pdf]
Žádost o poskytnutí dotace na již zavedené KCTM [docx]
Žádost pro vznik nového KCTM [docx]
Povinná příloha žádosti - Celkový rozpočet a finanční zdroje [docx]
Formulář k doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. [doc]
Formulář závěrečné zprávy [docx]
PR02030Motivační stipendia
(odbor školství, mládeže a sportu, Hloušková Zdeňka, Bc., +420564602950, hlouskova.z@kr-vysocina.cz
Pravidla rady1 126 000,- Kč31.05.2017
ZZ01904Skutek roku 2016
(odbor regionálního rozvoje, Holý Petr, Ing., +420564602538, holy.p@kr-vysocina.cz
Zásady zastupitelstva50 000,- Kč20.12.2017
ZZ01909Program obnovy venkova Vysočiny 2017
(odbor regionálního rozvoje, Hrůza Luděk, +420564602543, hruza.l@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Vichr Dušan, Mgr., +420564602541, vichr.d@kr-vysocina.cz
Zásady zastupitelstva80 000 000,- Kč30.06.2017Zásady ZK POVV 2017 [doc]
Žádost POVV 2017 [zfo]
Příloha k žádosti dle zč. 250_2000 Sb. [doc]
Formulář závěrečného vyúčtování 2017 [zfo]
Vzorová smlouva o poskytnutí dotace POVV 2017 [doc]
Vzor čestného prohlášení_bez stavebního povolení [doc]
ZZ02107dotace na novou drobnou lesní techniku
(odbor životního prostředí a zemědělství, Novotná Jitka, Bc., +420564602208, Novotna.J2@kr-vysocina.cz
(odbor životního prostředí a zemědělství, Vondrová Lenka, Ing., +420564602209, Vondrova.L@kr-vysocina.cz
(odbor životního prostředí a zemědělství, Merunková Jitka, Ing. Bc., +420564602365, merunkova.j@kr-vysocina.cz
Zásady zastupitelstva15 000 000,- Kč14.07.2017Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku [DOC]
Vzor souhlasu spoluvlastníka/vlastníka [pdf]
Vzor identifikace právnické osoby [pdf]
Vzor čestného prohlášení k deminimis [pdf]
Vzor smlouvy o poskytnutí dotace [pdf]
Žádost o dotaci [pdf]
ZZ02116Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací 2017 - 2. kolo
(odbor životního prostředí a zemědělství, Zvolánek Radek, Ing., +420564602363, zvolanek.r@kr-vysocina.cz
Zásady zastupitelstva15 306 574,- Kč31.07.2017Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací [doc]
Výzva k předkládání žádostí [pdf]
Formulář k příloze č. 11 [doc]