Aktivní podpory Kraje Vysočina ke dni 23. 01. 2018
ID podporyNázev dotaceTyp dotaceFinanční alokaceDatum uzávěrkyPodkladové materiály
PR01566-02Dofinancování evropských vzdělávacích projektů 2018
(odbor školství, mládeže a sportu, Čermáková Jana, Bc., +420564602939, cermakova.j@kr-vysocina.cz
Pravidla rady300 000,- Kč30.11.2018Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů [pdf]
Formulář žádosti o dofinancování [doc]
Formulář závěrečné zprávy [doc]
Doklad nutný k posouzení žádosti - identifikace žadatele [doc]
PR01881-06Mimořádný příspěvek na provoz PO -IP4 - 2017
(odbor sociálních věcí, Přibilová Jitka, Ing., +420564602837, Pribilova.J@kr-vysocina.cz
Pravidla rady1 504 225 .07,- Kč31.01.2018
PR01965-01Dofinancování evropských vzdělávacích projektů 2018
(odbor školství, mládeže a sportu, Čermáková Jana, Bc., +420564602939, cermakova.j@kr-vysocina.cz
Pravidla rady300 000,- Kč30.11.2018Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů [pdf]
Formulář žádosti o dofinancování [doc]
Formulář závěrečné zprávy [doc]
Doklad nutný k posouzení žádosti - identifikace žadatele [doc]
PR02270Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
(odbor regionálního rozvoje, Láníková Eva, Bc., +420564602581, lanikova.e@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Čáp Martin, Bc., +420564602589, cap.m@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Lupač Dočekalová Denisa, Bc., +420564602551, Docekalova.D@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Kamenická Veronika, Ing., +420564602553, kamenicka.v@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Fousová Radka, Bc., +420564602539, Fousova.R@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Badalíková Lenka, Mgr., +420564602552, Badalikova.L@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Policarová Jana, DiS., +420564602585, Policarova.J@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Šloufová Marcela, Bc., +420564602547, Sloufova.M@kr-vysocina.cz
Pravidla rady238 800 000,- Kč31.12.2019Pravidla Rady Kraje Vysočina pro Kotlíkové dotace II [pdf]
Formulář žádosti [PDF]
PR02382Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Strnadová Iva, Bc., DiS., +420564602260, strnadova.i@kr-vysocina.cz
Pravidla rady400 000,- Kč31.01.2018Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění [pdf]
Formulář žádosti - pořadatelé [doc]
Formulář žádosti - účinkující [doc]
PR02402Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2018
(odbor školství, mládeže a sportu, Kacetlová Marie, Mgr., +420564602942, Kacetlova.M@kr-vysocina.cz
Pravidla rady450 000,- Kč31.10.2018Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež [pdf]
Formulář žádosti [docx]
Formulář závěrečné zprávy [docx]
Doklad nutný k posouzení žádosti - identifikace žadatele [doc]
PR02403Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2018
(odbor školství, mládeže a sportu, Kacetlová Marie, Mgr., +420564602942, Kacetlova.M@kr-vysocina.cz
Pravidla rady450 000,- Kč31.10.2018Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež [pdf]
Formulář žádosti [docx]
Formulář závěrečmé zprávy [docx]
Doklad nutný k posouzení žádosti - identifikace uživatele [doc]
PR02404Celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované 2018
(odbor školství, mládeže a sportu, Čermáková Jana, Bc., +420564602939, cermakova.j@kr-vysocina.cz
(odbor školství, mládeže a sportu, Horký Petr, Mgr., +420564602941, horky.p@kr-vysocina.cz
Pravidla rady500 000,- Kč31.03.2018Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé [pdf]
Formulář žádosti o dotaci [doc]
Formulář k doložení náležitostí dle zákona č.250/2000 Sb. [doc]
Formulář závěrečné zprávy [doc]
PR02445Stipendium pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech
(odbor školství, mládeže a sportu, Čermáková Jana, Bc., +420564602939, cermakova.j@kr-vysocina.cz
Pravidla rady120 000,- Kč31.05.2018Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech [pdf]
Formulář žádosti [doc]
Formulář závěrečné zprávy [doc]
ZZ00015-14Zásady pro poskytování dotací - místní Agenda 21 a Zdraví 2020
(odbor regionálního rozvoje, Böhmová Jana, Bc., +420564602586, bohmova.jana@kr-vysocina.cz
Zásady zastupitelstva2 800 000,- Kč24.01.2018Formulář žádosti o poskytnutí dotace [docx]
Příloha k žádosti o dotaci dle Zákona č 250/2000 Sb. [doc]
Zásady MA21 a Zdraví 2020 [pdf]
Formulář závěrečné zprávy [docx]
Příloha Závěrečné zprávy Soupiska účetních dokladů [xlsx]
vzor Smlouvy o poskytnutní dotace [docx]
ZZ02340Program obnovy venkova Vysočiny 2018
(odbor regionálního rozvoje, Vichr Dušan, Mgr., +420564602541, vichr.d@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Hrůza Luděk, +420564602543, hruza.l@kr-vysocina.cz
Zásady zastupitelstva85 000 000,- Kč29.06.2018Zásady POVV pro rok 2018 [doc]
Formulář žádosti [zfo]
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování 2018 [zfo]
Příloha k žádosti o dotaci dle zákona č. 250/2000 Sb. [doc]
Vzor smlouvy o poskytnutí dotace [doc]
ZZ02341Program prevnce kriminality 2018
(odbor sekretariátu hejtmana, Pohanová Andrea, Bc., +420564602164, Pohanova.A@kr-vysocina.cz
Zásady zastupitelstva1 300 000,- Kč31.01.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci PPK Kraje Vysočina v roce 2018 [doc]
Formulář žádosti o dotaci [xls]
Formulář doložení níležotostí dle zák. č. 250/2000 Sb. [doc]
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování [xls]
Výzva k předkládání žádosti o poskytnutí dotace na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018 [doc]
ZZ02346Skutek roku 2017
(odbor regionálního rozvoje, Loveček Josef, +420564602564, lovecek.j@kr-vysocina.cz
Zásady zastupitelstva50 000,- Kč31.05.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU [pdf]
Nominační formulář
ZZ02381Zásady ZK pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Panáčková Jaroslava, +420564602296, panackova.j@kr-vysocina.cz
Zásady zastupitelstva14 000 000,- Kč15.02.2018Zásady ZK pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek [doc]
Formulář doložení náležitostí dle 250/2000 Sb. - obce [doc]
Formulář doložení náležitostí dle 250/2000 Sb. - ostatní [doc]
Povinné přílohy žádosti [docx]
Formulář Závěrečné zprávy a vyúčtování [doc]
Formulář žádosti o dotaci - FO nepodnikající [doc]
Formulář žádosti o dotaci - ostatní [doc]
ZZ02383Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na oslavy obcí
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Strnadová Iva, Bc., DiS., +420564602260, strnadova.i@kr-vysocina.cz
Zásady zastupitelstva1 000 000,- Kč15.02.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na oslavy obcí [pdf]
Formulář žádosti [doc]
ZZ02387Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací 2018
(odbor životního prostředí a zemědělství, Zvolánek Radek, Ing., +420564602363, zvolanek.r@kr-vysocina.cz
Zásady zastupitelstva60 000 000,- Kč31.01.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování doací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací č. 16/17 [doc]
Výzva k předkládání žádostí [pdf]
ZZ02389Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb na rok 2018
(odbor sociálních věcí, Švanda Petr, Mgr., +420564602834, svanda.p@kr-vysocina.cz
Zásady zastupitelstva2 000 000,- Kč26.01.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu dobrovolnictví, programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách a svozu klientů do denních stacionářů a center denních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2018 [docx]
ZZ02390Poskytování systémové dotace na pořízení a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
(odbor školství, mládeže a sportu, Hloušková Zdeňka, Bc., +420564602950, hlouskova.z@kr-vysocina.cz
Zásady zastupitelstva1 000 000,- Kč31.01.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol [pdf]
Formulář žádosti kategorie A [pdf]
Formulář žádosti kategorie B [pdf]
Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. [pdf]
Formulř žádosti kategorie A [doc]
Formulář žádosti kategorie B [doc]
Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. [doc]
ZZ02393Dotace na podporu programů primární prevence rizikového chování 2018
(odbor sociálních věcí, Pospíchalová Michaela, Bc., +420564602843, pospichalova.m@kr-vysocina.cz
Zásady zastupitelstva3 500 000,- Kč26.01.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu dobrovolnictví, programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách a svozu klientů do denních stacionářů a center denních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2018 [docx]
ZZ02394Dotace na provozování domácí hospicové péče 2018
(odbor sociálních věcí, Pospíchalová Michaela, Bc., +420564602843, pospichalova.m@kr-vysocina.cz
Zásady zastupitelstva6 000 000,- Kč09.02.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na provozování domácí hospicové péče na rok 2018 [doc]
ZZ02396Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu dobrovolnictví v Kraji Vysočina pro rok 2018
(odbor sociálních věcí, Beranová Monika, Mgr., +420564602845, Beranova.M@kr-vysocina.cz
Zásady zastupitelstva2 888 000,- Kč26.01.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu dobrovolnictví, programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách a svozu klientů do denních stacionářů a center denních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2018 [docx]
ZZ02398Zásady ZK na podporu TIC 2018
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Vondráková Zuzana, Ing., +420564602353, vondrakova.z@kr-vysocina.cz
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Skryjová Martina, Bc., DiS., +420564602169, skryjova.m@kr-vysocina.cz
Zásady zastupitelstva2 000 000,- Kč15.02.2018Zásady ZK na podporu TIC 2018 [pdf]
Př. 1 Žádost o dotaci [doc]
formulář 250/2000Sb. [doc]
formulář 250/2000 Sb._jen obce [doc]
Př. 2 Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace [doc]
Př. 3 Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace [doc]
Př. 4 Jednotná tabulka návštěvnosti TIC [doc]
Př. 5 Jednotná tabulka návštěvnosti turistických cílů [doc]
ZZ02399Zásady ZK pro poskytování dotací městům UNESCO
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Panáčková Jaroslava, +420564602296, panackova.j@kr-vysocina.cz
Zásady zastupitelstva1 500 000,- Kč28.02.2018Zásady ZK pro poskytování dotací městům UNESCO [doc]
Formulář žádosti o dotaci [doc]
Formulář doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. [doc]
Formulář Závěrečná zpráva a vyúčtování [doc]
ZZ02400Zásady ZK pro poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Panáčková Jaroslava, +420564602296, panackova.j@kr-vysocina.cz
Zásady zastupitelstva500 000,- Kč31.03.2018Zásady ZK pro poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek [pdf]
Formulář žádosti o dotaci [doc]
Formulář doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. - obce [doc]
Formulář doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. - ostatní [doc]
[doc]
Formulář Závěrečná zpráva a vyúčtování [doc]