Aktivní podpory Kraje Vysočina ke dni 21. 06. 2018
ID podporyNázev dotaceTyp dotaceFinanční alokaceDatum uzávěrkyPodkladové materiály
FV02535Prevence kriminality 2018
(odbor sekretariátu hejtmana, Pohanová Andrea, Bc., +420564602164, Pohanova.A@kr-vysocina.cz
Fond Vysočiny1 300 000,- Kč11.07.2018Výzva k předkládání projektů [DOC]
Formulář k doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. (pro obce) [doc]
Formulář k doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. [doc]
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování [zfo]
Formulář žádosti [zfo]
FV02545Edice Vysočiny 2018
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Panáčková Jaroslava, +420564602296, panackova.j@kr-vysocina.cz
Fond Vysočiny1 200 000,- Kč29.06.2018Výzva k předkládání projektů [doc]
Formulář žádosti [zfo]
Formulář doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. - obce [doc]
Formulář doložení náležitostí dle 250/2000 Sb. - ostatní [doc]
Formulář Závěrečné zprávy a vyúčtování [zfo]
FV02564Rozvoj podnikatelů 2018
(odbor regionálního rozvoje, Hrůza Luděk, +420564602543, hruza.l@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Vichr Dušan, Mgr., +420564602541, vichr.d@kr-vysocina.cz
Fond Vysočiny10 000 000,- Kč18.07.2018Výzva k předkládání projektů [docx]
Formulář žádosti [zfo]
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování [zfo]
Doklad nutný k posouzení žádosti - identifikace žadatele [doc]
PR01566-02Dofinancování evropských vzdělávacích projektů 2018
(odbor školství, mládeže a sportu, Čermáková Jana, Bc., +420564602939, cermakova.j@kr-vysocina.cz
Pravidla rady300 000,- Kč30.11.2018Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů [pdf]
Formulář žádosti o dofinancování [doc]
Formulář závěrečné zprávy [doc]
Doklad nutný k posouzení žádosti - identifikace žadatele [doc]
PR01965-01Dofinancování evropských vzdělávacích projektů 2018
(odbor školství, mládeže a sportu, Čermáková Jana, Bc., +420564602939, cermakova.j@kr-vysocina.cz
Pravidla rady300 000,- Kč30.11.2018Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů [pdf]
Formulář žádosti o dofinancování [doc]
Formulář závěrečné zprávy [doc]
Doklad nutný k posouzení žádosti - identifikace žadatele [doc]
PR01971-01Pravidla na pořádání mistrovství 2018
(odbor školství, mládeže a sportu, Beneš Zdeněk, Ing., +420564602940, Benes.Z@kr-vysocina.cz
Pravidla rady600 000,- Kč31.10.2018Výzva k předkládání projektů [pdf]
Formulář žádosti [doc]
Doklad nutný k posouzení žádosti [doc]
Formulář závěrečné zprávy [doc]
PR01972-01Pravidla na účast na mistrovství 2018
(odbor školství, mládeže a sportu, Beneš Zdeněk, Ing., +420564602940, Benes.Z@kr-vysocina.cz
Pravidla rady600 000,- Kč31.10.2018Výzva k předkládání projektů [pdf]
Formulář žádosti [doc]
Doklad nutný k posouzení žádosti [doc]
Formulář závěrečné zprávy [doc]
PR02270Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
(odbor regionálního rozvoje, Láníková Eva, Bc., +420564602581, lanikova.e@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Čáp Martin, Bc., +420564602589, cap.m@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Lupač Dočekalová Denisa, Bc., +420564602551, Docekalova.D@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Kamenická Veronika, Ing., +420564602553, kamenicka.v@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Fousová Radka, Bc., +420564602539, Fousova.R@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Badalíková Lenka, Mgr., +420564602552, Badalikova.L@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Policarová Jana, DiS., +420564602585, Policarova.J@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Šloufová Marcela, Bc., +420564602547, Sloufova.M@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Novotná Pavla, Bc., +420564602536, Novotna.P@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Zítková Alena, Bc., +420564602535, zitkova.a@kr-vysocina.cz
(odbor informatiky, Mastný Antonín, +420564602311, mastny.a@kr-vysocina.cz
Pravidla rady238 800 000,- Kč31.12.2019Pravidla Rady Kraje Vysočina pro Kotlíkové dotace II [pdf]
Formulář žádosti [PDF]
Dodatek č. 1 k Pravidlům Rady Kraje Vysočina pro Kotlíkové dotace II [pdf]
PR02382Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Strnadová Iva, Bc., DiS., +420564602260, strnadova.i@kr-vysocina.cz
Pravidla rady400 000,- Kč31.12.2018Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění [pdf]
Formulář žádosti - pořadatelé [doc]
Formulář žádosti - účinkující [doc]
[doc]
Formulář závěrečné zprávy [doc]
PR02382-01Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Strnadová Iva, Bc., DiS., +420564602260, strnadova.i@kr-vysocina.cz
Pravidla rady400 000,- Kč31.12.2018
PR02382-02Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Strnadová Iva, Bc., DiS., +420564602260, strnadova.i@kr-vysocina.cz
Pravidla rady400 000,- Kč31.12.2018
PR02402Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2018
(odbor školství, mládeže a sportu, Kacetlová Marie, Mgr., +420564602942, Kacetlova.M@kr-vysocina.cz
Pravidla rady450 000,- Kč31.10.2018Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež [pdf]
Formulář žádosti [docx]
Formulář závěrečné zprávy [docx]
Doklad nutný k posouzení žádosti - identifikace žadatele [doc]
PR02403Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2018
(odbor školství, mládeže a sportu, Kacetlová Marie, Mgr., +420564602942, Kacetlova.M@kr-vysocina.cz
Pravidla rady450 000,- Kč31.10.2018Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež [pdf]
Formulář žádosti [docx]
Formulář závěrečmé zprávy [docx]
Doklad nutný k posouzení žádosti - identifikace uživatele [doc]
PR02527KCTM 2019
(odbor školství, mládeže a sportu, Kastner Milan, Ing., +420564602971, kastner.m@kr-vysocina.cz
Pravidla rady5 500 000,- Kč30.06.2018Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované mládeže a jejich podporu [pdf]
Formulář žádosti o dotaci na již zavedené KCTM [docx]
Formulář žádosti pro vznik nového KCTM [docx]
Povinná příloha žádosti - Celkový rozpočet a finanční zdroje [docx]
Povinná příloha žádosti - náležitosti dle zákona č. 250/2000 Sb. [doc]
Formulář závěrečné zprávy [docx]
ZZ02340Program obnovy venkova Vysočiny 2018
(odbor regionálního rozvoje, Vichr Dušan, Mgr., +420564602541, vichr.d@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Hrůza Luděk, +420564602543, hruza.l@kr-vysocina.cz
Zásady zastupitelstva85 000 000,- Kč29.06.2018Zásady POVV pro rok 2018 [doc]
Formulář žádosti [zfo]
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování 2018 [zfo]
Příloha k žádosti o dotaci dle zákona č. 250/2000 Sb. [doc]
Vzor smlouvy o poskytnutí dotace [doc]
ZZ02635Dotace na hospodaření v lesích 2018
(odbor životního prostředí a zemědělství, Vondrová Lenka, Ing., +420564602209, Vondrova.L@kr-vysocina.cz
(odbor životního prostředí a zemědělství, Merunková Jitka, Ing. Bc., +420564602365, merunkova.j@kr-vysocina.cz
Zásady zastupitelstva15 000 000,- Kč30.09.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích [pdf]
Formulář žádosti právnické osoby [pdf]
Formulář žádosti fyzické osoby [pdf]
Doložení náležitostí dle zákona č250/2000Sb.,- právnické osoby [pdf]
Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000Sb., - obce [pdf]
Doplňující informace k žádosti k dot. t. Ba1-Bb1 [pdf]
Vzor čestného prohlášení [pdf]
Vzor závěrečné zprávy [pdf]
Vzor smlouvy [pdf]