Aktivní podpory Kraje Vysočina ke dni 27. 07. 2016
ID podporyNázev dotaceTyp dotaceFinanční alokaceDatum uzávěrkyPodkladové materiály
FV01735Investujme v sociálních službách 2016
(odbor sociálních věcí, Tvarůžková Olga, Mgr., +420564602833, tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz
Fond Vysočiny3 500 000,- Kč05.08.2016Výzva k předkládání projektů [doc]
Formulář žádosti [zfo]
Formulář doložení náležitostí dle 250/2000 Sb. [doc]
Formulář závěrečné zprávy [zip]
FV01740Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016
(odbor sociálních věcí, Holbová Stanislava, Mgr., +420564602828, holbova.s@kr-vysocina.cz
Fond Vysočiny1 300 000,- Kč16.09.2016Výzva k předkládání projektů [doc]
Formulář žádosti [zfo]
Formulář doložení náležitostí dle 250/2000 Sb. [doc]
Formulář závěrečné zprávy [fo]
PR01212-01Pravidla na pořádání mistrovství 2016
(odbor školství, mládeže a sportu, Mach Ivo, Mgr., +420564602940, mach.i@kr-vysocina.cz
Pravidla rady500 000,- Kč31.10.2016Doklad nutný k posouzení žádosti [doc]
Pravidla_pořádání mistrovství [pdf]
Formulář žádosti [doc]
Formulář závěrečné zprávy [doc]
PR01213-01Pravidla na účast na mistrovství 2016
(odbor školství, mládeže a sportu, Mach Ivo, Mgr., +420564602940, mach.i@kr-vysocina.cz
Pravidla rady800 000,- Kč31.10.2016Doklad nutný k posouzení žádosti [doc]
Pravidla_účast na mistrovství [pdf]
Formulář žádosti [doc]
Formulář závěrečné zprávy [doc]
PR01497Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Prokešová Tereza, Ing., +420564602295, prokesova.t@kr-vysocina.cz
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Kotlíková Klára, Bc., +420564602260, Kotlikova.K@kr-vysocina.cz
Pravidla rady400 000,- Kč30.11.2016Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění [pdf]
Vzor - formulář žádosti o dotaci - účinkující [docx]
Vzor - formulář závěrečné zprávy [docx]
PR01497-01Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Kotlíková Klára, Bc., +420564602260, Kotlikova.K@kr-vysocina.cz
Pravidla rady400 000,- Kč30.11.2016
PR01537Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
(odbor regionálního rozvoje, Láníková Eva, Bc., +420564602581, lanikova.e@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Čáp Martin, Bc., +420564602589, cap.m@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Kamenická Veronika, Ing., +420564602553, kamenicka.v@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Fousová Radka, Bc., +420564602539, Fousova.R@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Marková Aneta, Ing., +420564602545, markova.a@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Policarová Jana, DiS., +420564602585, Policarova.J@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Hezinová Ilona, Ing., +420564602547, Hezinova.I@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Jež Jan, Ing. Bc., +420564602563, jez.jan@kr-vysocina.cz
(odbor informatiky, Lysa Milan, Bc., +420564602323, lysa.m@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Ustohalová Klára, Ing., +420564602582, Ustohalova.K@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Čížková Zuzana, Ing., +420564602533, Cizkova.Z@kr-vysocina.cz
Pravidla rady238 800 000,- Kč31.12.2017
PR01544Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2016
(odbor školství, mládeže a sportu, Albrechtová Jana, Bc., +420564602942, albrechtova.j@kr-vysocina.cz
Pravidla rady450 000,- Kč30.10.2016Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež [pdf]
Formulář žádosti o dotaci [docx]
Doklad nutný k posouzení žádosti_identifikace žadatele [doc]
Závěrečná zpráva a vyúčtování [docx]
PR01545Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2016
(odbor školství, mládeže a sportu, Albrechtová Jana, Bc., +420564602942, albrechtova.j@kr-vysocina.cz
Pravidla rady450 000,- Kč30.10.2016Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež [pdf]
Formulář žádosti o dotaci [docx]
Doklad nutný k posouzení žádosti_identifikace žadatele [doc]
Závěrečná zpráva a vyúčtování [docx]
PR01565Dofinancování evropských vzdělávacích projektů 2016
(odbor školství, mládeže a sportu, Kastner Milan, Ing., +420564602971, kastner.m@kr-vysocina.cz
(odbor školství, mládeže a sportu, Čermáková Jana, Bc., +420564602939, cermakova.j@kr-vysocina.cz
Pravidla rady500 000,- Kč30.11.2016Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů [pdf]
Formulář žádosti [doc]
Doklad nutný k posouzení žádosti - identifikace žadatele [doc]
Formulář závěrečné zprávy [doc]
PR01566Dofinancování evropských vzdělávacích projektů 2016
(odbor školství, mládeže a sportu, Kastner Milan, Ing., +420564602971, kastner.m@kr-vysocina.cz
(odbor školství, mládeže a sportu, Čermáková Jana, Bc., +420564602939, cermakova.j@kr-vysocina.cz
Pravidla rady500 000,- Kč30.11.2016Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů [pdf]
Formulář žádosti [doc]
Formulář závěrečné zprávy [doc]
PR01587Stipendium pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech
(odbor školství, mládeže a sportu, Čermáková Jana, Bc., +420564602939, cermakova.j@kr-vysocina.cz
Pravidla rady500 000,- Kč31.07.2016Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování studijního stipendia pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech [pdf]
Formulář žádosti [doc]
PR01747Program pro poskytování dotací kraje na podporu projektů v oblasti rodinné politiky v Kraji Vysočina pro rok 2016
(odbor sociálních věcí, Holbová Stanislava, Mgr., +420564602828, holbova.s@kr-vysocina.cz
Pravidla rady650 000,- Kč05.08.2016Výzva [doc]
Formulář žádosti [doc]
Formulář na doložení náležitostí dle 250/2000 Sb. [doc]
Formulář vyúčtování dotace [doc]
Položkový rozpočet projektu [doc]
ZZ00905-14Dotace lesy 2014 - 2020
(odbor životního prostředí a zemědělství, Merunková Jitka, Ing. Bc., +420564602365, merunkova.j@kr-vysocina.cz
Zásady zastupitelstva22 500 000,- Kč31.12.2016
ZZ01256Dotace lesy
(odbor životního prostředí a zemědělství, Merunková Jitka, Ing. Bc., +420564602365, merunkova.j@kr-vysocina.cz
Zásady zastupitelstva ,- Kč31.12.2020Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 -2020 ze dne 10.11.2013 [pdf]
Dodatek č. 1 Zásad 11/13 - platný od 1.1.2015 [pdf]
UPOZORNĚNÍ [pdf]
Dodate č. 2 Zásad - platný od 24. 3. 2015 [doc]
Program pro žadatele je umístěn na adrese: http://www.kr-vysocina.cz/oddeleni-zemedelstvi/ds-301450/p1=65362
Dodatek č. 3 Zásad - platný od 1.1.2016 [doc]
ZZ01703Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací 2016 - 2. kolo
(odbor životního prostředí a zemědělství, Zvolánek Radek, Ing., +420564602363, zvolanek.r@kr-vysocina.cz
Zásady zastupitelstva12 446 189,- Kč29.07.2016Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací č. 20/15 včetně příloh [doc]
Vzor formuláře pro identifikaci žadatele - požadavek podle zákona č. 250/2000 Sb. [doc]
Výzva k předkládání žádostí [pdf]