Aktivní podpory Kraje Vysočina ke dni 24. 10. 2016
ID podporyNázev dotaceTyp dotaceFinanční alokaceDatum uzávěrkyPodkladové materiály
FV01815Životní prostředí 2016
(odbor životního prostředí a zemědělství, Navrátilová Eva, Ing., +420564602522, navratilova.e@kr-vysocina.cz
Fond Vysočiny1 400 000,- Kč25.10.2016Výzva k předkládání projektů [doc]
Formulář žádosti [zfo]
Formulář doložení náležitostí dle 250/2000 Sb. pro obce [doc]
Formulář doložení náležitostí dle 250/2000 Sb. ostatní PO [doc]
Formulář závěrečné zprávy [zfo]
FV01830Cyklodoprava a cykloturistika 2016 - II
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Stejskal Petr, Ing., +420564602354, stejskal.p@kr-vysocina.cz
Fond Vysočiny2 500 000,- Kč25.10.2016Výzva k předkládání projektů [doc]
Formulář žádosti [zfo]
Formulář doložení náležitostí dle 250/2000 Sb. pro obce [doc]
Formulář doložení náležitostí dle 250/2000 Sb. ostatní PO [doc]
Formulář závěrečné zprávy [zfo]
PR01212-01Pravidla na pořádání mistrovství 2016
(odbor školství, mládeže a sportu, Mach Ivo, Mgr., +420564602940, mach.i@kr-vysocina.cz
Pravidla rady500 000,- Kč31.10.2016Doklad nutný k posouzení žádosti [doc]
Pravidla_pořádání mistrovství [pdf]
Formulář žádosti [doc]
Formulář závěrečné zprávy [doc]
PR01213-01Pravidla na účast na mistrovství 2016
(odbor školství, mládeže a sportu, Mach Ivo, Mgr., +420564602940, mach.i@kr-vysocina.cz
Pravidla rady800 000,- Kč31.10.2016Doklad nutný k posouzení žádosti [doc]
Pravidla_účast na mistrovství [pdf]
Formulář žádosti [doc]
Formulář závěrečné zprávy [doc]
PR01497Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Prokešová Tereza, Ing., +420564602295, prokesova.t@kr-vysocina.cz
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Kotlíková Klára, Bc., +420564602260, Kotlikova.K@kr-vysocina.cz
Pravidla rady400 000,- Kč30.11.2016Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění [pdf]
Vzor - formulář žádosti o dotaci - účinkující [docx]
Vzor - formulář závěrečné zprávy [docx]
PR01497-01Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Kotlíková Klára, Bc., +420564602260, Kotlikova.K@kr-vysocina.cz
Pravidla rady400 000,- Kč30.11.2016
PR01497-02Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Kotlíková Klára, Bc., +420564602260, Kotlikova.K@kr-vysocina.cz
Pravidla rady400 000,- Kč30.11.2016
PR01537Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
(odbor regionálního rozvoje, Láníková Eva, Bc., +420564602581, lanikova.e@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Čáp Martin, Bc., +420564602589, cap.m@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Kamenická Veronika, Ing., +420564602553, kamenicka.v@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Fousová Radka, Bc., +420564602539, Fousova.R@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Marková Aneta, Ing., +420564602545, markova.a@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Policarová Jana, DiS., +420564602585, Policarova.J@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Hezinová Ilona, Ing., +420564602547, Hezinova.I@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Jež Jan, Ing. Bc., +420564602563, jez.jan@kr-vysocina.cz
(odbor informatiky, Lysa Milan, Bc., +420564602323, lysa.m@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Ustohalová Klára, Ing., +420564602582, Ustohalova.K@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Čížková Zuzana, Ing., +420564602533, Cizkova.Z@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Dočekalová Denisa, Bc., +420564602551, Docekalova.D@kr-vysocina.cz
Pravidla rady238 800 000,- Kč31.12.2017
PR01544Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2016
(odbor školství, mládeže a sportu, Albrechtová Jana, Bc., +420564602942, albrechtova.j@kr-vysocina.cz
Pravidla rady450 000,- Kč30.10.2016Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež [pdf]
Formulář žádosti o dotaci [docx]
Doklad nutný k posouzení žádosti_identifikace žadatele [doc]
Závěrečná zpráva a vyúčtování [docx]
PR01545Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2016
(odbor školství, mládeže a sportu, Albrechtová Jana, Bc., +420564602942, albrechtova.j@kr-vysocina.cz
Pravidla rady450 000,- Kč30.10.2016Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež [pdf]
Formulář žádosti o dotaci [docx]
Doklad nutný k posouzení žádosti_identifikace žadatele [doc]
Závěrečná zpráva a vyúčtování [docx]
PR01565Dofinancování evropských vzdělávacích projektů 2016
(odbor školství, mládeže a sportu, Kastner Milan, Ing., +420564602971, kastner.m@kr-vysocina.cz
(odbor školství, mládeže a sportu, Čermáková Jana, Bc., +420564602939, cermakova.j@kr-vysocina.cz
Pravidla rady500 000,- Kč30.11.2016Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů [pdf]
Formulář žádosti [doc]
Doklad nutný k posouzení žádosti - identifikace žadatele [doc]
Formulář závěrečné zprávy [doc]
PR01566Dofinancování evropských vzdělávacích projektů 2016
(odbor školství, mládeže a sportu, Kastner Milan, Ing., +420564602971, kastner.m@kr-vysocina.cz
(odbor školství, mládeže a sportu, Čermáková Jana, Bc., +420564602939, cermakova.j@kr-vysocina.cz
Pravidla rady500 000,- Kč30.11.2016Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů [pdf]
Formulář žádosti [doc]
Formulář závěrečné zprávy [doc]
Doklad nutný k posouzení žádosti - identifikace žadatele [doc]
PR01786Motivační stipendia
(odbor školství, mládeže a sportu, Hloušková Zdeňka, Bc., +420564602950, hlouskova.z@kr-vysocina.cz
Pravidla rady1 336 500,- Kč31.10.2016
PR01861Volný čas 2017
(odbor školství, mládeže a sportu, Albrechtová Jana, Bc., +420564602942, albrechtova.j@kr-vysocina.cz
(odbor školství, mládeže a sportu, Němcová Kateřina, +420564602935, nemcova.k@kr-vysocina.cz
Pravidla rady2 000 000,- Kč30.11.2016Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež [pdf]
Formulář žádosti [zfo]
Formulář Doložení náležitostí dle zákona 250/2000 Sb. [doc]
ZZ01844Dotace obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
(odbor sekretariátu hejtmana, Dvořák Pavel, Ing. Bc., +420564602122, dvorak.pavel@kr-vysocina.cz
Zásady zastupitelstva1 500 000,- Kč30.11.2016Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
Výzva
Žádost o dotaci