Aktivní podpory Kraje Vysočina ke dni 20. 08. 2018
ID podporyNázev dotaceTyp dotaceFinanční alokaceDatum uzávěrkyPodkladové materiály
PR01566-02Dofinancování evropských vzdělávacích projektů 2018
(odbor školství, mládeže a sportu, Čermáková Jana, Bc., +420564602939, cermakova.j@kr-vysocina.cz
Pravidla rady300 000,- Kč30.11.2018Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů [pdf]
Formulář žádosti o dofinancování [doc]
Formulář závěrečné zprávy [doc]
Doklad nutný k posouzení žádosti - identifikace žadatele [doc]
PR01965-01Dofinancování evropských vzdělávacích projektů 2018
(odbor školství, mládeže a sportu, Čermáková Jana, Bc., +420564602939, cermakova.j@kr-vysocina.cz
Pravidla rady300 000,- Kč30.11.2018Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů [pdf]
Formulář žádosti o dofinancování [doc]
Formulář závěrečné zprávy [doc]
Doklad nutný k posouzení žádosti - identifikace žadatele [doc]
PR01971-01Pravidla na pořádání mistrovství 2018
(odbor školství, mládeže a sportu, Beneš Zdeněk, Ing., +420564602940, Benes.Z@kr-vysocina.cz
Pravidla rady600 000,- Kč31.10.2018Výzva k předkládání projektů [pdf]
Formulář žádosti [doc]
Doklad nutný k posouzení žádosti [doc]
Formulář závěrečné zprávy [doc]
PR01972-01Pravidla na účast na mistrovství 2018
(odbor školství, mládeže a sportu, Beneš Zdeněk, Ing., +420564602940, Benes.Z@kr-vysocina.cz
Pravidla rady600 000,- Kč31.10.2018Výzva k předkládání projektů [pdf]
Formulář žádosti [doc]
Doklad nutný k posouzení žádosti [doc]
Formulář závěrečné zprávy [doc]
PR02270Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
(odbor regionálního rozvoje, Láníková Eva, Bc., +420564602581, lanikova.e@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Čáp Martin, Bc., +420564602589, cap.m@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Lupač Dočekalová Denisa, Bc., +420564602551, Docekalova.D@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Kamenická Veronika, Ing., +420564602553, kamenicka.v@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Fousová Radka, Bc., +420564602539, Fousova.R@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Badalíková Lenka, Mgr., +420564602552, Badalikova.L@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Policarová Jana, DiS., +420564602585, Policarova.J@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Šloufová Marcela, Bc., +420564602547, Sloufova.M@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Novotná Pavla, Bc., +420564602536, Novotna.P@kr-vysocina.cz
(odbor regionálního rozvoje, Zítková Alena, Bc., +420564602535, zitkova.a@kr-vysocina.cz
(odbor informatiky, Mastný Antonín, +420564602311, mastny.a@kr-vysocina.cz
Pravidla rady238 800 000,- Kč31.12.2019Pravidla Rady Kraje Vysočina pro Kotlíkové dotace II [pdf]
Formulář žádosti [PDF]
Dodatek č. 1 k Pravidlům Rady Kraje Vysočina pro Kotlíkové dotace II [pdf]
PR02382Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Strnadová Iva, Bc., DiS., +420564602260, strnadova.i@kr-vysocina.cz
Pravidla rady400 000,- Kč31.12.2018Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění [pdf]
Formulář žádosti - pořadatelé [doc]
Formulář žádosti - účinkující [doc]
[doc]
Formulář závěrečné zprávy [doc]
PR02382-01Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Strnadová Iva, Bc., DiS., +420564602260, strnadova.i@kr-vysocina.cz
Pravidla rady400 000,- Kč31.12.2018
PR02382-02Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Strnadová Iva, Bc., DiS., +420564602260, strnadova.i@kr-vysocina.cz
Pravidla rady400 000,- Kč31.12.2018
PR02402Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2018
(odbor školství, mládeže a sportu, Kacetlová Marie, Mgr., +420564602942, Kacetlova.M@kr-vysocina.cz
Pravidla rady450 000,- Kč31.10.2018Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež [pdf]
Formulář žádosti [docx]
Formulář závěrečné zprávy [docx]
Doklad nutný k posouzení žádosti - identifikace žadatele [doc]
PR02403Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2018
(odbor školství, mládeže a sportu, Kacetlová Marie, Mgr., +420564602942, Kacetlova.M@kr-vysocina.cz
Pravidla rady450 000,- Kč31.10.2018Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež [pdf]
Formulář žádosti [docx]
Formulář závěrečmé zprávy [docx]
Doklad nutný k posouzení žádosti - identifikace uživatele [doc]
PR02663Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu projektů mateřských a rodinných center v oblasti rodinné politiky
(odbor sociálních věcí, Kumpa Jakub, Bc., +420564602820, kumpa.j@kr-vysocina.cz
(odbor sociálních věcí, Sýkora Roman, Bc., +420564602818, sykora.r@kr-vysocina.cz
(odbor sociálních věcí, Holbová Stanislava, Mgr., +420564602828, holbova.s@kr-vysocina.cz
Pravidla rady600 000,- Kč10.09.2018Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu projektů mateřských a rodinných center v oblasti rodinné politiky [pdf]
Formulář žádosti [doc]
Formulář vyúčtování [doc]
ZZ02635Dotace na hospodaření v lesích 2018
(odbor životního prostředí a zemědělství, Vondrová Lenka, Ing., +420564602209, Vondrova.L@kr-vysocina.cz
(odbor životního prostředí a zemědělství, Merunková Jitka, Ing. Bc., +420564602365, merunkova.j@kr-vysocina.cz
Zásady zastupitelstva15 000 000,- Kč30.09.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích [pdf]
Vzor Žádosti o poskytnutí dotace pro právnické osoby [pdf]
Vzor Žádosti o poskytnutí dotace pro fyzické osoby [pdf]
Náležitosti dle zákona č. 250/2000 Sb. [pdf]
Náležitosti dle zákona č. 250/2000 Sb. - pro obce [pdf]
Vzor Doplňující informace k žádosti o dotaci dle čl. 3 odst. 1 písm. a) až c) Zásad [pdf]
Vzor čestného prohlášení [pdf]
Vzor Závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace se stanoviskem OLH [pdf]
Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace [pdf]