Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Menu

   Abonentní systém

    Chcete dostávat informace o nových dotacích?
    Přihlašte se ZDE.
 

602 Form Filler

    Software602 Form Filler, potřebný k vyplnění žádosti, ke stažení ZDE.
 

Stará verze

    Staré dotační programy najdete ZDE.
 

 
 

Program: ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019

ID programu: FV02716

Popis:
Podprogram A (Odpady): podpora předcházení vzniku odpadů, recyklaci odpadů, využívání výrobků z recyklovaných materiálů a předcházení znečišťování prostranství odpady Podprogram B (Ekologická výchova): prostřednictvím podporovaných aktivit zvýšit informovanosti i osobní odpovědnost za současný a budoucí stav životního prostředí i aktivní účast na ochraně ŽPAlokace:3 000 000 Kč
Kontaktní osoby:Ing. Navrátilová Eva, Ing. Křivánková Iveta
Termín pro podání žádosti:15.01.2019 - 31.01.2019
 
Typ žadatele: Právnická osoba - nestátní nezisková organizace (církevní organizace, nadace a nadační fond, o.p.s.,zapsaný spolek, ústav, ...)
Právnická osoba - obchodní společnost (a.s., s.r.o., v.o.s., státní podnik)
Právnická osoba - svazek obcí
Příspěvková organizace kraje
Příspěvková organizace obce nebo státu
Právnická osoba – obec
 
Fáze zpracování:
0.   Připravujeme
0.   Zveřejnění programu dotace
1.   Podávání žádostí
2-5.Příprava žádostí na hodnocení
6.   Hodnocení žádosti
7.   Tvorba podkladů pro RK/ZK
8.   Schválení žádostí RK/ZK
9.   Vyúčtování žádostí
10.  Ukončení programuPodprogram:Podprogram A (Odpady)

Podprogram:Podprogram B (Ekologická výchova)

verze 1.01