Vyhledávání

?

Orientační nabídka


Kraj Vysočina - logo

DOTACE KRAJE VYSOČINA


Cesta: Titulní stránka > Dotace Kraje Vysočina


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

   Abonentní systém

  Chcete dostávat informace o nových dotacích?
  Přihlašte se ZDE.
 

   Přihlášení garanta

 • Jméno: 
 • Heslo:  
 

   Software602 Form Filler

  Software602 Form Filler, potřebný k vyplnění žádosti, ke stažení ZDE.
 

 
 

Podpory Kraje Vysočina - důležité upozornění

Pokračovat na přehled podpor

Dne 20. 2. 2015 nabývá účinnosti zákon č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zejména v § 10a,b, c.
Pokud budete podávat po 20.2. 2015 žádost v rámci již vyhlášených dotačních titulů kraje, je třeba tuto žádost doplnit o níže uvedené náležitosti a to i tehdy pokud dotační titul tyto náležitosti nepožadoval:
Žadatel, který je právnickou osobou doloží identifikaci (POZOR tento doklad dokládají i obce a příspěvkové organizace kraje):
 1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení (pokud již nebylo doloženo v rámci dokladů k právní subjektivitě žadatele), Jedná se například o výpis usnesení zastupitelstva obce o zvolení starostou.
 2. osob, s podílem v této právnické osobě, Jedná se například o seznam členů spolku, seznam akcionářů, seznam členů družstva, seznam členů svazku obcí atd.
 3. osob, v nichž má přímý podíl, a výši tohoto podílu. Jedná se o seznam právnických osob, v kterých má žadatel podíl, je členem apod.
Uvedené náležitosti dle bodu b) a c) lze doložit jako prostý přehled potvrzený osobou oprávněnou jednat jménem žadatele. Pokud jsou údaje dle bodů b) a c) pro žadatele irelevantní, uvede žadatel rovněž tuto skutečnosti.

Pokud žádost nebude obsahovat zákonné náležitosti, nebude dotace moci být poskytnuta.

V případě nejasností se obracejte na kontaktní osobu dotačního titulu.

Děkujeme za pochopení.

Pokračovat na přehled podporKontaktní informace

Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 708907 49, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, ©2002–2008 webmaster@kr-vysocina.cz

 
 

Odběr novinek