ZPRAVODAJ ODDĚLENÍ MLÁDEŽE A SPORTU 10/04

9. 12. 2004

 

Vážení přátelé a kolegové,

odběratelů našeho zpravodaje přibývá a tak jsem velmi rád, že i v adventním čase pro vás máme aktuální informace z oblasti mládeže a sportu. Věřím, že si i v nastávajícím předvánočním shonu najdete chvíli času na jejich přečtení.

Nezapomeňte také, že tyto a mnohé další informace najdete i na naší webové stránce http://www.kr-vysocina.cz/mladez.

Jan Burda - vedoucí oddělení - kontakt

 

Grantové programy z Fondu Vysočiny

Zastupitelstvo kraje Vysočina vyhlásilo na svém zasedání dne 26. 10. 2004 tři nové grantové programy z oblasti mládeže a sportu.

VOLNÝ ČAS 2005 – grantový program na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit.

- kompletní vyhlášení ke stažení zde. Formulář žádosti zde.

SPORT PRO VŠECHNY 2005 - Grantový program na podporu rozvoje dlouhodobých volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu.

- kompletní vyhlášení ke stažení zde. Formulář žádosti zde.

JEDNORÁZOVÉ AKCE 2005 - Grantový program na podporu jednorázových volnočasových a sportovních aktivit.

- kompletní vyhlášení ke stažení zde. Formulář žádosti zde.

Uzávěrka všech tří grantových programů je 3. 1. 2005. Veškeré podrobnější informace si můžete stáhnout pod uvedenými odkazy nebo se můžete obrátit přímo na pracovníky našeho oddělení.

Informace o všech ostatních grantových programech vyhlašovaných z Fondu Vysočina najdete na webové stránce www.fondvysociny.cz

 

Programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže

Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi na rok 2005

Maximální výše podpory je 35.000 korun.

V letošním roce mohou opět o podporu žádat také nestátní neziskové organizace.

Uzávěrka je 14. 1. 2005!

Veškeré podrobnější informace včetně formuláře pro podání žádosti najdete zde.

 

Soutěže a přehlídky MŠMT v roce 2004-2005

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo na školní rok 2004/2005 přehled soutěží a přehlídek. Tento přehled byl zveřejněn v učitelských novinách a rovněž jej naleznete zde na stránkách Institutu dětí a mládeže MŠMT.

Zde na našich stránkách naleznete propozice soutěží, přehled organizátorů okresních a krajských kol soutěží, výsledkové listiny a další informace o soutěžích v našem kraji.

 

Dopravní výchova dětí – soutěže v roce 2005

Také v roce 2005 se v souvislosti s dopravní výchovou dětí na školách uskuteční postupové soutěže "Soutěž mladých cyklistů", "Zlatá zebra" a "Děti, pozor, červená!". Více o organizaci, metodice a zajištění soutěží se dočtete na stránkách ministerstva dopravy www.mdcr.cz v sekci BESIP nebo také zde na našich webových stránkách.

 

 

Sportovec Vysočiny 2004

Krajský úřad kraje Vysočina vyhlašuje anketu Sportovec Vysočiny 2004. Do ankety mohou být nominováni všichni sportovci, kteří během roku 2004 dosáhli významných sportovních výsledků a to v těchto kategoriích: dospělí, kolektiv, mládež (do 15 let), senioři, trenér roku, zdravotně postižený sportovec.

Více informací najdete zde.

 

 

Krajská soutěž v nohejbale

Kraj Vysočina jako jediný v české republice nemá zastoupení v ČNS (Český nohejbalový svaz) a nemá svoji krajskou soutěž v nohejbale. Vzhledem k tradici nohejbalu v tomto kraji, kde družstva Jihlavy, Třebíče, Starče a Žďáru nad Sázavou přesáhla svou úrovní náš region je to určitě škoda. Skupina "nadšenců" z Třebíčska se rozhodla tento stav změnit a pro rok 2005 uskutečnit rozjezdový „0“ ročník krajské soutěže „O pohár kraje Vysočina v nohejbale družstev“. V rámci tohoto turnaje během příštího roku dojde k zmapování potenciálních zájemců o tuto soutěž a k vytvoření zastoupení kraje při ČNS. Oficiální krajská soutěž by pak měla vzniknout v roce 2006. Více informací: Ing. Karel Bořil, Revoluční 851, 67401 Třebíč, tel: 737583248, e-mail: borilk1@quick.cz

 

Upozornění na uzávěrky programů EU:

program Socrates (www.socrates.cz) - podprogram Comenius

Program na podporu formálního vzdělávání.

uzávěrka: 1. února 2005

Projekty spolupráce škol, jazykové projekty, projekty rozvoje škol, projekty zaměřené na vzdělávání pedagogických pracovníků, stáže pro studenty, asistenti při výuce jazyka, kurzy stálé profesní přípravy pedagogů a jazykové kurzy, tematické sítě.

program Mládež (http://www.youth.cz)

Program na podporu neformálního vzdělávání, cílová skupina je mládež 15 – 25 let.

uzávěrka: 1. února  2005

Výměny mládeže, evropská dobrovolná služba, místní projekty mládeže, semináře pro pracovníky s mládeží.

program Leonardo da Vinci (www.nvf.cz/leonardo) - projekty mobilit

Program na podporu evropské dimenze v  odborném a celoživotním vzdělávání.

uzávěrka: 11. února 2005

Stáže mladých pracovníků, studentů  a absolventů odborných škol v zahraničních organizacích  a firmách

zahraniční studijní pobyty a výměny zkušeností pro lektory, pedagogy, poradce pro povolání a další osoby působící v oblasti odborného vzdělávání.


Vydává oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina.

Kontakt: Žižkova 57, 587 33 Jihlava, tel.: 564 602 843, http://www.kr-vysocina.cz/mladez, burda.j@kr-vysocina.cz

Pokud se chcete odhlásit z odběru tohoto zpravodaje můžete tak učinit na stránce zde (diskusní skupina „mládež“)