ZPRAVODAJ ODDĚLENÍ MLÁDEŽE A SPORTU 9/04

5. 11. 2004

 

Vážení přátelé a kolegové,

mám velkou radost z toho, že velká řada z vás zareagovala na naši výzvu z posledního čísla a znovu se zaregistrovala k odběru zpravodaje. Je to pro nás důkaz, že naše snažení má význam. Hlavním tématem dnešního čísla jsou ale granty z Fondu Vysočina, takže nebudu „zdržovat“ dlouhým úvodem…

Jan Burda - vedoucí oddělení - kontakt

 

MÁME VLATNÍ WEBOVÉ STRÁNKY!

Veškeré informace o dění na oddělení mládeže a sportu se nyní dozvíte na webové stránce http://www.kr-vysocina.cz/mladez.

 

 

Grantové programy z Fondu Vysočiny

Zastupitelstvo kraje Vysočina vyhlásilo na svém zasedání dne 26. 10. 2004 tři nové grantové programy z oblasti mládeže a sportu.

VOLNÝ ČAS 2005 – grantový program na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit.

- kompletní vyhlášení ke stažení zde. Formulář žádosti zde.

SPORT PRO VŠECHNY 2005 - Grantový program na podporu rozvoje dlouhodobých volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu.

- kompletní vyhlášení ke stažení zde. Formulář žádosti zde.

JEDNORÁZOVÉ AKCE 2005 - Grantový program na podporu jednorázových volnočasových a sportovních aktivit.

- kompletní vyhlášení ke stažení zde. Formulář žádosti zde.

Uzávěrka všech tří grantových programů je 3. 1. 2005. Veškeré podrobnější informace si můžete stáhnout pod uvedenými odkazy nebo se můžete obrátit přímo na pracovníky našeho oddělení.

Informace o všech ostatních grantových programech vyhlašovaných z Fondu Vysočina nejdete na webové stránce www.fondvysociny.cz

 

Programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže

Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi na rok 2005

Maximální výše podpory je 35.000 korun.

V letošním roce mohou poprvé o podporu žádat také nestátní neziskové organizace.

Uzávěrka je 14. 1. 2005!

Veškeré podrobnější informace včetně formuláře pro podání žádosti najdete zde.

 

 

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA!

Seminář o programu Leonardo: 19. – 20. listopadu 2004 - ZDARMA

Víkendový seminář o programu Leonardo je určen všem z Vysočiny, kteří by chtěli studenty, nezaměstnané mladé lidi nebo pracovníky v podnicích vysílat na zahraniční stáže a dosud v této oblasti nemají žádné zkušenosti. Mohou se ho zúčastnit i žadatelé, kteří už projekt mobilit předkládali, ale dosud nebyli úspěšní.

Seminář bude probíhat v hotelu Luna u Ledče nad Sázavou. Stravování bude formou plné penze.

Více informací najdete zde. On-line přihláška.

 

 

 

Seminář o programu Mládež: 27. listopadu 2004 - ZDARMA

Vzdělávací program Mládež podporuje neformální vzdělávání mladých lidí ve věku 15 – 25 let. Jeho součástí je i akce č. 3 – Skupinové iniciativy, ve které je možné získat financování na projekty vytvořené skupinou mladých lidí přispívající k rozvoji místní komunity. K uskutečnění projektu není nutný zahraniční partner! Více informací najdete zde. On-line přihláška.

 

Sportovec Vysočiny 2004

Krajský úřad kraje Vysočina vyhlašuje anketu Sportovec Vysočiny 2004. Do ankety mohou být nominováni všichni sportovci, kteří během roku 2004 dosáhli významných sportovních výsledků a to v těchto kategoriích: dospělí, kolektiv, mládež (do 15 let), senioři, trenér roku, zdravotně postižený sportovec.

Více informací najdete zde.

 

 

Fotografická soutěž "Co jsme viděli na svých cestách a ostatní přešli"

Letos již třetím rokem vypisuje Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně (MJVM) a Klub H+Z, občanské sdružení pro využití odkazu Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda vypisují společně otevřenou fotografickou soutěž "Co jsme viděli na svých cestách a ostatní přešli", která je koncipována jako bienále. Více o soutěži se dočtete zde.

          

Změřte své novinářské síly v soutěži "Freinet 2005"

Vydává Vaše škola časopis? Přihlaste se do soutěže FREINET 2005, kterou pořádá občanské sdružení Aisis a časopis Moderní vyučování. Soutěž probíhá za finanční podpory Evropské unie a partnerem je i Česká škola.

Zvlášť soutěží základní školy, střední školy, tištěné časopisy a časopisy, které vycházejí pouze na internetu. Do soutěže nemůžete přihlásit časopisy, na jejichž tvorbě se nepodílejí žáci školy.

Více se dozvíte zde.

 

Upozornění na uzávěrky programů EU:

program Socrates (www.socrates.cz) - podprogram Arion

Arion je podprogram zaměřený na podporu evropské spolupráce prostřednictvím týdenních studijních návštěv, jejichž cílem je výměna zkušeností a získání nových informací v oblasti vzdělávání. Listopadová uzávěrka je určena organizátorům studijních návštěv v České republice.

uzávěrka: 15. listopadu 2004


Vydává oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina.

Kontakt: Žižkova 57, 587 33 Jihlava, tel.: 564 602 843, http://www.kr-vysocina.cz/mladez, burda.j@kr-vysocina.cz

Pokud se chcete odhlásit z odběru tohoto zpravodaje můžete tak učinit na stránce zde (diskusní skupina „mládež“)