ZPRAVODAJ ODDĚLENÍ MLÁDEŽE A SPORTU 8/04

12. 10. 2004

 

Vážení přátelé a kolegové,

již skoro rok dostáváte do svých e-mailových schránek tento náš zpravodaj. V souvislosti se změnou legislativy v oblasti rozesílání elektronické počty (SPAM atd.) jsme museli změnit způsob evidence odběratelů zpravodaje. V této souvislosti bych vás chtěl požádat, abyste se zaregistrovali k odběru zpravodaje (týká se i těch, kteří se již registrovali dříve). Vaše e-mailová adresa bude zařazena do databáze odběratelů, ze které se můžete kdykoli odhlásit (postup na přihlášení i odhlášení je uveden níže). Příští číslo zpravodaje pošleme již pouze takto registrovaným odběratelům.

Věřím, že vám toto opatření nepřidělá příliš práce a že nadále zůstanete odběrateli našeho zpravodaje. Snad za to informace, které se k vám dostávají jako k prvním, stojí.

Jan Burda - vedoucí oddělení - kontakt

 

POSTUP PRO PŘÍHLÁŠENÍ K ODBĚRU ZPRAVODAJE

K odběru zpravodaje se můžete přihlásit zde (diskusní skupina „MLÁDEŽ“). Z výše uvedených důvodů prosíme všechny současné odběratele, aby se zaregistrovali znovu. Po přihlášení se můžete kdykoli odhlásit zde.

 

Seminář o programu Leonardo: 19.–20. listopadu 2004 – ZDARMA

Víkendový seminář o programu Leonardo je určen všem z Vysočiny, kteří by chtěli studenty, nezaměstnané mladé lidi nebo pracovníky v podnicích vysílat na zahraniční stáže a dosud v této oblasti nemají žádné zkušenosti. Mohou se ho zúčastnit i žadatelé, kteří už projekt mobilit předkládali, ale dosud nebyli úspěšní.

Seminář bude probíhat v hotelu Luna u Ledče nad Sázavou. Stravování bude formou plné penze.

Přihlásit se na seminář  a získat veškeré další informace můžete u Mgr. Kláry Sotonové – referentky pro vzdělávací programy EU (tel. 564 602 842, sotonova.k@kr-vysocina.cz).

Uzávěrka přihlášek je 27. října!

Více informací najdete zde. On-line přihláška.

 

Soutěže a přehlídky pro rok2004/2005

Na webových stránkách kraje v dokumentech našeho oddělení  nalezneteaktuální přehled soutěží a přehlídek pro rok 2004/2005. Některé termíny jsou odlišné od těch, které zveřejnilo MŠMT v letošním červnovém věstníku. Proto jim, prosím, věnujte pozornost.

Také zde naleznete propozice soutěží pro rok 2004/2005 a další informace týkající se soutěží vyhlašovaných či spoluvyhlašovaných MŠMT.

Všechny další dokumenty k soutěžím a přehlídkám nejdete zde.

 

 

Upozornění na uzávěrky programů EU:

program Leonardo da Vinci (www.nvf.cz/leonardo) - projekty mobilit

program na podporu evropské dimenze v  odborném a celoživotním vzdělávání

24. září 2004 - přijímají se následující typy projektů: stáže studentů SŠ, SOU a U, VOŠ, projekty výměn zkušeností vzdělavatelů, manažerů lidských zdrojů, kariérních poradců


Připravujeme (informace budeme upřesňovat v dalších číslech zpravodaje)

- grantové programy z Fondu Vysočiny na rok 2005 - Volný čas 2005, Jednorázové akce 2005, Sport pro všechny 2005 - předpokládaná doba zveřejnění je říjen 2004.

- seminář o programu Leonardo da Vinci – 19.20. 11. 2004


Vydává oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina.

Kontakt: Žižkova 57, 587 33 Jihlava, tel.: 564 602 843, http://www.kr-vysocina.cz, burda.j@kr-vysocina.cz

Pokud se chcete odhlásit z odběru tohoto zpravodaje můžete tak učinit na stránce zde (diskusní skupina „mládež“)