ZPRAVODAJ ODDĚLENÍ MLÁDEŽE A SPORTU 7/04

2. 9. 2004

 

Vážení přátelé a kolegové,

dovolte mi, abych vám za celé oddělení mládeže a sportu popřál úspěšný vstup do nového školního roku. Jak se již během toho loňského, stalo tradicí budeme nadále pokračovat ve vydávání našeho zpravodaje. Jeho cílem je pravidelně vám poskytovat důležité informace z oblasti mládeže a sportu. Snad se nám to bude dařit také v letošním školním roce

Jan Burda - vedoucí oddělení - kontakt

 

WEBOVÁ DISKUSE O MLÁDEŽI A SPORTU

Na webových stránkách kraje je otevřeno diskusní fórum o problematice práce s dětmi a mládeží. Budeme rádi, pokud do ní přispějete svými názory na práci našeho oddělení, nápady na grantové programy, možnými tématy spolupráce...

Diskusi najdete zde.

 

 

Seminář o programu Socrates: 8. – 10. října 2004 - ZDARMA

Víkendový seminář o programu Socrates je určen všem, kteří by se chtěli zapojit do jazykových projektů, projektů spolupráce škol nebo rozvoje školy. Semináře se mohou zúčastnit i žadatelé, kteří už projekt předkládali, ale dosud nebyli úspěšní.

Za každou školu se mohou účastnit 2 učitelé, popřípadě 2 učitelé a ředitel školy.

Seminář bude probíhat v hotelu Luna u Ledče nad Sázavou. Stravování bude formou plné penze.

Přihlásit se na seminář  a získat veškeré další informace můžete u Mgr. Kláry Sotonové – referentky pro vzdělávací programy EU (tel. 564 602 842, sotonova.k@kr-vysocina.cz). Uzávěrka pro příjímání přihlášek je již 15. září! On-line přihlášku najdete také zde.

Více informací najdete v příloze.

 

XV. ročník dětské výtvarné a literární soutěže "Ahoj z prázdnin"

Vyhlašovatelem této soutěže je DDM Šumná. Posláním soutěže je zachytit zážitky dětí z doby letních prázdnin. Jejich práce budou vystaveny a poté vydraženy, přičemž zisk z dražby bude předán na konto celonárodní dobročinné sbírky Fondu ohrožených dětí na pomoc opuštěným. Soutěž je zařazena v Pedagogicko-organizačních informacích MŠMT ČR, soutěže typu C, a je určena pro MŠ, ZŠ, ZVŠ, ZUŠ, DDM a víceletá gymnázia.

Více informací najdete v příloze.

 

Chaloupecké akce

Středisko ekologické výchovy Chaloupky připravilo na rok 2004/05 ucelenou nabídku výukových programů pro školy i veřejnost. Tyto programy pomáhají dětem i dospělým objevovat a prohlubovat vztah k přírodě, poznávat a prožít spoustu zajímavých zážitků v čistém prostředí Vrchoviny. Programy jsou rozděleny do dvou základních oblastí - výukové programy pro ZŠ a SŠ, které slouží jako rozšíření učiva, a akce pro veřejnost, které jsou určeny všem zájemcům o ekologii a přírodu.

Bližší informace najdete na www.chaloupky.cz nebo prostřednictvím mailu info@chaloupky.cz či telefonu 568 870 434.

 

Upozornění na uzávěrky programů EU:

program Leonardo da Vinci (www.nvf.cz/leonardo) - projekty mobilit

program na podporu evropské dimenze v  odborném a celoživotním vzdělávání

24. září 2004 - přijímají se následující typy projektů: stáže studentů SŠ, SOU a U, VOŠ, projekty výměn zkušeností vzdělavatelů, manažerů lidských zdrojů, kariérních poradců


Připravujeme (informace budeme upřesňovat v dalších číslech zpravodaje)

- grantové programy z Fondu Vysočiny na rok 2005 - Volný čas 2005, Jednorázové akce 2005, Sport pro všechny 2005 - předpokládaná doba zveřejnění je říjen 2004.

- seminář o programu Leonardo da Vinci – 19. - 20. 11. 2004


Vydává oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina.

Kontakt: Žižkova 57, 587 33 Jihlava, tel.: 564 602 843, http://www.kr-vysocina.cz, burda.j@kr-vysocina.cz

Pokud si nepřejete tyto informace dostávat, odešlete tuto zprávu zpět (RE:) a do textu zprávy napište "NEPOSÍLAT".