INFORMACE Z ODDĚLENÍ MLÁDEŽE A SPORTU 6/04

15. 6. 2004

 

Vážení přátelé a kolegové,

většina z vás se již podrobně plánuje letní tábory a další prázdninové aktivity. Třeba vám pomůže náš grantový program Tábory 2004. Další novinkou, kterou jsme pro vás připravili je otevření webové diskuse o mládeži a sportu.

O těchto a dalších aktivitách našeho oddělení se dočtete v dnešním čísle našeho zpravodaje.

Jan Burda - vedoucí oddělení - kontakt

 

WEBOVÁ DISKUSE O MLÁDEŽI A SPORTU

Na webových stránkách kraje jsme otevřeli diskusní fórum nad problémy práce s dětmi a mládeží. Budeme rádi, pokud do ní přispějete svými názory na práci našeho oddělení, nápady na grantové programy, možnými tématy spolupráce...

Diskusi najdete zde.

 

Talent Vysočiny 2004

Také v letošním roce bude vyhlášen Talent Vysočiny 2004. Dne 17. června 2004 v 17:00 hodin bude v městském divadle ve Žďáru nad Sázavou zahájeno slavnostní předání nejen Ceny Talent Vysočiny 2004, ale také finančního ocenění z kraje Vysočina ve formě Stipendia či jednorázového ocenění Vysočiny. Oceněni budou žáci a studenti kraje Vysočina, kteří dlouhodobě dosahují v určitém oboru mimořádných výsledků a kteří svůj talent a nadání cílevědomě rozvíjí. Oceněno bude celkem 29 žáků a studentů, z nichž 6 získá Cenu Talent Vysočiny 2004 a Stipendium Vysočiny ve výši 1.000,- Kč či 2.000,- Kč, které bude dotyčnému vypláceno po dobu deseti měsíců.

Více o Talentu Vysočiny se dočtete zde .

 

Cena hejtmana kraje Vysočina 2004

Přednášková místnost kongresového centra Krajského úřadu kraje Vysočina bude ve čtvrtek 24. června od 14:00 hodin patřit nejúspěšnějším žákům a studentům v krajských soutěžích a přehlídkách. Oddělení mládeže a sportu pro ně připravilo slavnostní setkání s hejtmanem kraje Vysočina, který jim předá Cenu hejtmana Vysočiny za jejich výborné výkony.Oceněno bude 66 vítězů krajských kol soutěží vyhlašovaných MŠMT. Kromě Ceny hejtmana Vysočiny – šeku na částku od 700 do 6000 korun - obdrží všichni vítězové skleněnou plastiku, pamětní list, květinu a ceny věnované krajským úřadem. Slavnostní setkání bude zakončeno rautem v Bufetu Vysočina a diskusí se zástupci kraje.

Součástí programu budou hudební vystoupení našich výborných žáků z jihlavské a havlíčkobrodské ZUŠ.

 

GRANTOVÉ PROGRAMY VYHODNOCENY

Grantové programy TÁBORY 2004 a SPORTOVIŠTĚ 2004 jsou vyhodnoceny.

Veškeré podrobnější informace včetně formuláře pro podání vyúčtování budete postupně nacházet na webu www.fondvysociny.cz.

 

 

  

DÁMA VYSOČINY

29. června 2004 pořádá VV KŠS VYSOČINA ve spolupráci s Českou federací DÁMY pod záštitou náměstkyně hejtmana kraje Vysočina Mgr. Aleny Štěbrové a místostarostky Havlíčkova Brodu PhDr.Ivany Štrossové v Havlíčkově Brodě 1.ročník turnaje v České dámě. Turnaj je určen mládeži do 16 let - pro žáky ZŠ a gymnázií (1 kategorie: 1 - 5 třída, 2.kategorie:6 - 9 třída). Přihlášky jsou přijímány do 19. 6. 2004. Propozice najdete v příloze.

 


Vydává oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina.

Kontakt: Žižkova 57, 587 33 Jihlava, tel.: 564 602 843, http://www.kr-vysocina.cz, burda.j@kr-vysocina.cz

Pokud si nepřejete tyto informace dostávat, odešlete tuto zprávu zpět (RE:) a do textu zprávy napište "NEPOSÍLAT".